​AbleOn Medical AS

Vi utvikler brukervennlig medisinsk utstyr og helseartikler.

Aktivitetsdosetten

Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer individuelt tilpassede aktiviteter for kronisk syke og eldre - gjort systematisk som medisin.

Alder

Alder utvikler teknologi for å utløse potensialet i mennesker gjennom enklere samarbeid og kobling mot oppgaver.

Alu Rehab

Alu Rehab er ekspert på komfortrullestoler.

Anastomosis AS

We work to reduce or eliminate the need for manual suturing in vascular surgery.

Arkidea

Arkidea tilbyr tjenester med en unik miks av arkitektur, interiør, design og psykologi.

Arrow Norway AS

Arrow er en elektronikkdistributør som hjelper med å velge elektroniske komponenter og gir teknisk support.

ATEA

Vi bygger Velferd med IT

BI Stavanger

Handelshøyskolen BI er uavhengig vitenskapelig høyskole med fire studiesteder i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Bolder

​En sosial arena for bevisst og naturlig livsstil. Dette er stedet for utvikling av fysiske, mentale og tekniske egenskaper, møteplass for å sosialisere, arbeide, skape, være kreative og ha det gøy.

CGI

Vi gir råd om utvikling av forretningsvirksomhet og IKT-løsninger, integrerer og utvikler informasjonssystemer i tillegg til å være en outsourcingpartner

Checkware AS

​CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter som benytter psykometriske tester og ønsker å tilby digital selvrapportering og egenmestring til pasientene.

Com4

Com4 er en helnorsk mobiloperatør med hovedfokus på M2M- og IoT-kommunikasjon. Vi er en av få aktører som opererer med eget kjernenett for mobilproduksjon i Norge. Com4 leverer sikker og pålitelig kommunikasjon til eHelse.

Concierge Living

Concierge er et urbant og moderne bo&servicekonsept som utvikles for å bidra til økt livskvalitet for seniorer.

ContinYou

Smartere velferdsteknologi for en enklere hverdag.

Creator Makerspace AS

Makerspace and rapid prototyping workshop for the greater Stavanger region

Cura8 AS

Continuous monitoring solutions for home health care

Data respons

Data Respons er et norsk IT-selskap, med hovedkontor på Høvik utenfor Oslo.

Decon-X International AS

Spesialister på automatisert desinfisering av rom, utstyr og luft

Delfi

Vi har smarte løsninger som gir spesifikk og relevant informasjon til alle på en oversiktlig og forståelig måte - LetsCare - IoTFix - CabinWeb

Deloitte Advokatfirma

Transaksjoner, forretningsjus, skatt og avgift

DiaMan AS

Personal training for diabetes patients. CHANGING LIFESTYLE FOR THE BEST OUTCOMES

Digidoc technologies

​DigiDoc Technologies tar sikte på å gjøre eHelse enkel og tilgjengelig.

Dignio

​Dignio har en ambisjon om å være ledende leverandør av velferdsteknologiske løsninger.

DNB ASA

Vi er Norges største og et av Nordens største finanskonsern.

Doublethink AS

Vi er spesialister innen virtuell- og augmentert virkelighet, visualiseringer, kommunikasjons- og styringssystemer og opplevelser som kan forandre hverdagen til det bedre.

Egde Consulting AS

Sørlandets ledende IKT- og konsulentselskap

EGGS Design

EGGS Design er et multi-disiplinært designbyrå

Enforme

Enforme utvikler og leverer e-helse konsepter og metoder for kommuner og fylkeskommuner

Epitek ApS

Vi utvikler metoder og utstyr til heling av langvarige og kroniske sår

eSmart Systems AS

eSmart Systems - provider of next generation IT solutions

EVRY Norge AS

Vi leverer løsninger som forenkler pasientforløpet

Excitus

Excitus develop medical devices for pre-hospital emergency care.

Firbent Terapi AS

Firbent Terapi tilbyr kvalitetssikrede helse- og utdanningstjenester med terapihunder som forbedrer folks helse og motiverer til mestring.

Friskus AS

Vi lager fremtidens samskapingsplattform for aktivitet og deltagelse!

Future Home AS

Future Home AS samler all elektronikk i huset ditt og får dem til å fungere sammen.

Glødefisk AS

Vi er et reklamebyrå som har utviklet kunnskap og løsninger som skaper oppmerksomhet og forståelse rundt velferdsteknologi.

Gode Øyeblikk

Vi er en helse- og omsorgstjeneste med spesialkompetanse i demensomsorg.

Greater Stavanger

Er en interkommunal næringsutvikler og representerer et samarbeid mellom 15 kommuner.

Halogen

Halogen er et norsk teknologisk uavhengig digitalt kommunikasjons- og designbyrå.

Haltenbanken Bergen AS

Kreative hoder, kommersiell teft

Håmsø Patentbyrå

Vi beskytter din kreativitet

Haugaland Kraft

Haugaland Kraft skal forenkle og trygge hverdagen til kundene basert på framtidsrettet teknologi innen fornybar energi og telekommunikasjon.

Haugaland Vekst

Vi driver lokalt næringsarbeid og regionalt utviklingsarbeid

Health Tech AS

Vi leverer sikrere medisinering og reduserte kostnader

HEY HO LET'S GO

Vi utvikler og fornyer forretningskonsepter, merkevarer, produkter og tjenester.

IBM

IBM i Norge er en av landets største konsulentorganisasjoner.

Imatis

Imatis er en "game changer" innen helsesektoren med sine innovative løsninger innen eHelse

Independence Gear

Vi ønsker å gi mennesker med redusert mobilitet utstyret de trenger for å leve et verdig og selvstendig liv.

Induct AS

Vi bygger ‘Innovation Communities’

Informasjonskontroll AS

Vi utvikler programvare og elektronikk for kunder.

Innovasjon Omsorg

VI er en forening som arbeider for å fremme god kvalitet i demensomsorgen!

Intelecom

God kommunikasjon lønner seg!

Inventas

​Inventas tilbyr tjenester innen industriell produktutvikling og design.

IOT Solutions AS

Ny programvare, nye lagringsmetoder for store datamengder og kraftfulle sensorer, koplet direkte til internett, gir nye og uante, kostnadseffektive muligheter.

Ipark - Innovasjonspark Stavanger

Vi er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 130 bedrifter.

iQubeS BHT AS

Vi er en bedriftshelsetjeneste som jobber tverrfaglig innen arbeid og helse på individ-, gruppe-, og systemnivå.

IT Løsninger No AS

Vi skreddersyr løsninger til institusjoner, sykehus, sykehjem og hotell samt andre bedrifter som trenger velferdsteknologi

JodaCare

Vi ønsker å styrke menneskeverd til personer med demens, personer med ulike utviklingshemminger og deres relasjon til helsepersonell og egen familie

Juztmove

Juztmove tilbyr en online Frisklivssentral og en virtuell treningsplattform

Keen AS

Keen Quality Keeper: Det digitale verktøyet som gir TRYGGHET ved økt kompetanse, bedre kommunikasjon og mer tid til omsorg

Kind Group AS

Vi bygger fremtidens hjemmeomsorg

Lærdal Medical

Lærdal Medical leverer et bredt spekter av medisinsk utstyr og tjenester.

Lyse AS

LYSE er en del av ryggraden i samfunnet!

Magnus Legal

Vi er et forretningsjuridisk advokatfirma med hovedvekt på skatt, avgift, arbeidsrett, offentlige anskaffelser og alminnelig forretningsjuss.

Markedsføringshuset AS

Det ledende analyse- og rådgivingsmiljøet i Stavanger-regionen

Mediafarm

VI gjør læring til en opplevelse!

Mode Sensors AS

Vi utvikler et armbånd som kontinuerlig overvåker væskebalansen

Montaag

Montaag er et tverrfaglig designstudio.

Motitech AS

Motiview er et motivasjonsverktøy som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet

Næringsforeningen

Næringsforeningen i Stavanger-regionen er landets største næringsforening og handelskammer

NCE Culinology

NCE Culinology består av bedrifter og offentlige aktører innen norsk måltidsnæring.

No Limitation AS

Vi er et ideelt selskap som hjelper mennesker som har eller står i fare for å få utfordringer knyttet til rus,- psykiatri-, og/eller kriminalitet.

NorEngros Kjosavik AS

Norengros er en landsdekkende grossistkjede innen emballasje, kontor- og datarekvisita, kontormøbler og medisinske forbruksvarer.

Norsk Telemedisin

Norsk Telemedisin er prosjektleder for VideoForAlle-prosjektet og utvikler fremtidens telemedisinske tjenester.

Norske Helsehus AS

Vi utvikler, eier og driver helseeiendommer og boligbygg med tilrettelagte servicetjenester, primært innenfor segmentet helsebygg, sykehjem, omsorgs- og seniorboliger.

NYBY AS

Kombinerer kraften i digitaliseringen med norske velferdsverdier

Olavstoppen

Vi jobber med utvikling av brukerorienterte digitale kommunikasjonsløsninger og IT-løsninger

Omega IT-arkitekter

Omega IT-arkitekter tilbyr tjenester i skjæringspunktet mellom ledelse og IT.

Origin AS

Vi ​tilbyr tjenester innen web-utvikling, app-utvikling, systemarkitektur, prosjektledelse og server drift.

Praesidio Totalis

Vi leverer homeGuard - et intelligent brannforebyggende system som forhindrer de fleste branner relatert til feil bruk, eller feil ved elektriske apparater. med feil.

Processio

Specialiserede IT-løsninger til Offentlig-Privat udbuds samarbejde

Prometheus Medical Nordic

Vi er et innovativt medtech selskap som leverer unik akuttmedisinsk støtte i form av trening and utstyr.

Public Intelligence

Vi skaber velfærd til fremtiden

Qualisoft AS

Hvordan kan virksomheter bli fremtidsrettede når de kun fokuserer på å dokumentere fortiden? Det er vanskelig. Qualisoft tilbyr derfor fremtidens styringssystem – levende, innovativt og proaktivt. Slutt å styre etter bakspeilet. Se inn i fremtiden

Recovery kompetanse

Vi er en bedrift hovedsaklig av rusavhengige med formål å hjelpe andre rusavhengige i recovery

RODEO HOLDING AS

Vi fremmer global rygghelse!

Safemate

Safemate er en GSM- og GPS-basert mobil trygghetsalarm som er utviklet og produsert i Norge.

SAFER

SAFER er et læringssenter som er opprettet av Stavanger Universitetssykehus.

Samhandlingsnett

Samhandlingsnett utvikler og tilbyr en portal for samhandling mellom ulike helseaktører og videobaserte hjemmekonsultasjoner.

Senior AS

Trenger du hjelp av en senior? Våre unge pensjonister hjelper deg med det meste!

Sensio

Plattform for Velferdsteknologi sikrer helhetlige løsninger på tvers av tjenester og systemer

ServiceLogistikk AS

Vi er en kompetansebedrift som utvikler løsninger og tilbyr tjenester som sikrer våre kunder en effektiv komplett verdikjede innen distribusjon og retur av tekniske produkter i Norden

ShowerCare AS

Vi ønsker å bedre brukeropplevelsen i helsetjenestene gjennom å forenkle og forbedre dagligdagse situasjoner

SiS sportssenter

Vi er Rogalands største og mest komplette treningssenter – for alle typer treningsfolk!

Smart Crowding AS

En helt ny prosess- og programvareløsning som gir smarte projeksjoner av pasientstrømmer og forslag til handlingsplaner på sykehus

SmartCare

Våre trygghetsalarmer varsler andre om at du trenger hjelp når du ikke kan varsle de selv!

Smartly AS

Alle hjem kan bli Smarte Hjem!

Sopra Steria

Vi tilbyr en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering.

SPIDER Solutions AS

Vi leverer optimeringsverktøy for hjemmesykepleien!

St Svithun Hotell AS

Vi gjør hverdagen lysere for våre gjester.

Tidewave

Tidewave skal gi alle med redusert mobilitet økt livskvalitet, gjennom forbedret og uforstyrret søvn

Tieto Norway                        

Tieto er Nordens ledende leverandør av IT-løsninger til helse- og velferdssektoren

Trialog

We’re developing innovative, interoperable IoT services and solutions for elderly, with a strong focus on regional needs and local specificities.

Tribe

​Tribe jakter på endringer, utfordringer og resultater!

Upheads

Nå kan du få Internett og Helsenett på samme linje!

Vakt og Alarm As

Vi leverer alarm-, kommunikasjon- og trygghetsløsninger til åpen omsorg og institusjoner.

Validé AS

Vi er et innovasjonsselskap med inkubator, TTO (Technology Transfer Office) og investering. Bistår grundere, forskere, studenter og bedrifter i å utvikle sin idé til kommersielt produkt.

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en verdibasert vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning og forskning og med samfunnsmessig relevans.

Viju

Selskapet spesialiserer seg på digitale samhandlingsløsninger og videokonferanse.

Visco

Visco er et uavhengig 3D-visualiseringsselskap.

Webstep AS

VI er et IT-konsulentselskap som bygger broer mellom mennesker, teknologi og forretning.

weCare Family AS

weCare er et digitalt omsorgsverktøy som skal gjøre det lettere for pårørende å gi omsorg til hjemmeboende eldre.

Westcontrol

Westcontrol – din partner innen elektronikkutvikling og produksjon

X2 Innovation Center

Vi jobber for økt entreprenørskap i etablerte bedrifter, og raskere utvikling av nye forretningsområder for leverandørindustrien.

Youblob AS

One Stop Shop for Makers

Z Energi

Vår kjernekompetanse er energieffektivisering og energisentraler

Zacco

We secure and protect our clients’ entire innovation process and intangible assets.