Løsninger:
4Mvideo ApS

4Mvideo is ’Active E-sport Cycling’ for seniors – motivating to do daily exercise for preventive health and rehabilitation purposes

4mvideo.com/
Ably Medical AS

Vi utvikler prediktiv helseteknologi som støtter sykepleiere til å gi bedre pleie til en stadig voksende pasientpopulasjon

www.ablymed.com/
Aible AS

Aible jobber mot bedre helse for voksne over 50 gjennom å utvikle forskningsbaserte exergaming-løsninger basert på maskinlæring

www.aible.no
Aidee Health AS

Livsendrende. I enhver forstand av ordet. Vi er et helseteknologiselskap som har som mål å endre måten vi måler blodtrykk og diagnostiserer pasienter på.

www.aidee.io/no
Aidn AS

Aidn er et nytt system for dokumentasjon og samarbeid som leverer “En innbygger - en journal” for det norske helsevesenet

www.aidn.no/
AIVEO AS

AIVEO tilbyr ekspertise innen kunstig intelligens og er drevet av formålet om å utvikle egne løsninger og verdiskaping gjennom bruk av kunstig intelligens og maskinlæring

aiveo.no/
Alfred Surgery AS

Digital plattform utviklet av kirurger for å sikre standardisert utdanning av helsepersonell og korrekt gjennomføring av kirurgisk behandling

www.alfredsurgery.com/
Aliva AS

Aliva er et medisinsk teknisk produkt for å fukte munnhulen for personer med tørr munn (xerostomia). Apparatet er brukt for å lindre plager som følger av munntørrhet. Produktets fremste fortrinn er at det kan brukes når man sover og spiser

www.aliva.no/
Alu Rehab AS

Alu Rehab er ekspert på komfortrullestoler.

www.my-netti.com/
ANTI DIET AS

Vi tilbyr en digitalisert ernæringsfysiolog som med algoritmer hjelper enhver oppnå livsstilendringer på en enkel og sunn måte

www.anti.diet/
Anzyz Technologies AS

Anvendt kunstig intelligens for økt beslutningstøtte og bedret datakvalitet.

www.anzyz.com/
APPetitus AS

APPetitus AS er etablert for å forvalte og foredle resultater fra det offentlige, regionale innovasjonsprosjektet APPETITT.

appetitus.no/
AstraMed AS

Telemedisin for økt pasientvelferd og kostnadseffektive prosesser.

Atea

Vi bygger Velferd med IT

www.atea.no/
BabySensor

Vi utvikler et unikt monitoreringsprodukt for babyer.

babysensor.com/
Bano AS

Bano er et funksjonelt baderomskonsept som reduserer pleiernes belastning og forbedrer beboernes livskvalitet, samt er spesialtilpasset alle ulike typer helsebygg.

www.bano.no/
Boblberg

Boblberg.dk er et digitalt sundhedsfællesskab, som hjælper borgerne med at skabe sociale relationer, så ensomhed bekæmpes og de styrker deres fysiske og mentale sundhed.

www.boblberg.dk
Bouvet Norge AS

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon

www.bouvet.no/
BRYN AARFLOT AS

Bryn Aarflot er et av Norges ledende IP-konsulentfirmaer og bistår oppfinnere, bedrifter og næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten (IP).

baa.no/
bSafe Group AS

bSafe Group AS develop groundbreaking safety and security technology on mobile phones for individuals, companies, alarm centers, mobile operators and emergency services.

getbsafe.com/
Calpro AS

Calpro, et Svar Life Science-selskap dedikert til utvikling og distribusjon av analyser sentrert rundt caplrotectin. Med innovative hurtigtester og e-helseløsninger muliggjør Calpro økt livskvalitet for pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD).

www.calpro.no
Camar AS

Camar AS er et investeringsselskap. Bransjeuavhengig i sine investeringer, med et finansielt fokus.

www.camar.no/
CanCannotEat

Vi samler og digitaliserer allergi-informasjon. Enklere for kokken, tryggere for kunden.

cancannoteat.com/
Carasent Norge

Carasent har fokus på å lage effektive og trygge løsninger tilpasset våre kunders behov innenfor segmentene for sosial omsorg, rehabilitering, arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter.

www.carasent.no
Care IT AS

Care it har utviklet et skybasert innovativt journal- og fagsystem som forenkler drift og gjør det enklere og mer effektivt for både ledere og medarbeidere innen pleie, omsorg, barnevern og rus å strukturere og levere, og rapportere sine tjenester.

www.careit.no/
CENIT Consulting AS

CENIT Consulting provide high level services within the area of Regulatory Affairs and Quality Management.

cenitconsulting.com/
CheckWare AS

​CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter som benytter psykometriske tester og ønsker å tilby digital selvrapportering og egenmestring til pasientene.

www.checkware.com
Connect the Dots AS

At CTD, they work towards facilitating a more efficient future for medical training with new technology, guided by medical expertise.

www.connectthedots.no
Decon-X International AS

Decon-X er en norsk forskningsbasert bedrift som utvikler og leverer automatiserte løsninger innen desinfisering og smittevern.

www.deconx.com/
Deepinsight

Deepinsight har siden 2017 samlet noen av verdens beste hoder innen matematikk og koding. Her har vi skapt et innovativt og varmt miljø som jobber mot å forbedre helsesektoren og kvaliteten på dagens helsetjenester med bruk av data og maskinlæring

www.deepinsight.io/
Dekningspatruljen AS

Dekningspatruljen er Norges ledende leverandør av kundefinansiert innendørs mobildekning. Med stor kapasitet og høy kompetanse, gjennomfører vi årlig små og store prosjekter over hele Norge.

dekningspatruljen.no/
Deloitte Advokatfirma AS

Transaksjoner, forretningsjus, skatt og avgift.

www.deloitte.no
DENOVA IMPULS AS

DENOVA IMPULS assisterer norske teknologiselskaper som vil ekspandere til det tyske, østerrikske eller sveitsiske markedet.

www.denova-impuls.com/
DentaApps AS

Tannlegehjelpen skal hjelpe helsepersonell og pasienter i institusjon til å behandle og forebygge munn-og tannsykdommer der de er - uten unødvendig forflytning.

tannlegehjelpen.no
Diagnostrix AS

Diagnostrix is reenvisioning endometriosis

diagnostrix.com/
DiaGraphIT AS

DiaGraphIT® simplifies and improves patient care with the innovation GoTreatIT®

diagraphit.no/
DiaMind AS

Har du eller noen nær deg diabetes? Da vet du at det kan føles overveldende. Vi er her for å hjelpe deg

diamind.no/
Diffia AS

Diffia forenkler og forbedrer hverdagen til klinikere og pasienter. Selskapet står bak Nimble - en allsidig løsning som legger til rette for bedre arbeidsflyt på klinikken og effektiv oppfølging av pasienter uansett hvor de befinner seg

www.diffia.com/
DIGIREHAB Norge

Digirehab er en digital løsning for trening av eldre- med det formål å gjøre den eldre mer selvstendig, egenmestring i eget hjem og å utsette/redusere behovet for pleie

www.digirehab.no
Digital Tvilling AS

Et menneskesentrert og datadrevet innovasjons- og teknologiselskap, basert på digitale tvillinger som kobler sammen fortid, nåtid og fremtid for bedre beslutningstaking

www.digitaltvilling.io/
DignaCare by SensCom AS

SensCom AS har utviklet en inkontinenssensor som varsler i en app eller i det varslingsanlegget som blir benyttet, når det er behov for å bytte bleien

dignacare.com/
Dignio

Dignio har utviklet en unik løsning for helseoppfølging på avstand. Vi tilbyr også produkter for fleksibel medisineringsstøtte, og har som ambisjon å være en ledende leverandør av velferdsteknologiske løsninger.

www.dignio.no
DIPS ASA

DIPS konsernet er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og en av de tre største aktørene i kommunehelsemarkedet. Sammen skaper vi en digital arbeidsflate for over 150 000 helsefaglige ansatte spredt over hele landet. 

www.dips.com/no
DIPS Front AS

Utvikler, supporterer og leverer programvare for norske kommuner, innen for helse- og omsorg

www.dips.com/kommune
DNV

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land og hovedkontor i Norge. Blant våre kunder finnes mange av verdens ledende selskaper innen sine industrier.

www.dnv.no/
DNV Imatis

Care synchronized. DNV Imatis takes friction out of healthcare operations.

dnvimatis.com/
DSD AS

DSD har som mål å investere og satse på virksomheter som er innovative, og der samfunnsnytte, miljøhensyn og bærekraft er viktige fundamenter.

www.dsd.no/
Dynamisk Helse AS

Alle som trenger hjelp skal bli møtt av engasjerte, kunnskapsrike og trygge helsearbeidere.

www.dynamiskhelse.no/
Dynamon AS

Dynamon digitaliserer og optimaliserer turnusplaner i helsesektoren

dynamon.no/
Easymeeting AS

Vårt mål er å levere løsninger som knytter mennesker og teknologi sammen.

www.easymeeting.net/
Egde Consulting AS

Sørlandets ledende IKT- og konsulentselskap.

www.egdeconsulting.no/
Elleve AS

Mer kraft til å skape!

elleve.no/
Enforme

Enforme utvikler og leverer e-helse konsepter og metoder for kommuner og fylkeskommuner.

www.enforme.no
Essity Norway AS

Essity har som mål å øke effektiviteten og kvaliteten på hygiene- og helsetjenestene for pasienten, helsepersonellet og samfunnet generelt.

www.essity.com/
Eupnea AS

Du puster fort! Vår visjon er å bidra til mindre ressursbruk og økt kvalitet på undersøkelse og monitorering av pasienter.

eupnea.no/
Evondos

Riktig medisin til riktig tid - Evondos medisineringstjeneste sørger for trygg medikamentell behandling og muliggjør et mer selvstendig liv.

www.evondos.no/
Excitus

Excitus develop medical devices for pre-hospital emergency care.

ExorLive AS

ExorLive er Nordens ledende leverandør av digitale verktøy innenfor trening og rehabilitering

www.exorlive.com/no
Extensor AS

Extensor AS er en av Norges ledende leverandører av journal- og administrasjonsprogramvare for bruk i tverrfaglige klinikker, institutter, rehabiliteringsvirksomheter, bedriftshelsetjenester, institusjoner og mindre sykehus.

www.extensor.no/
EY Norge

Vi hjelper aktører i helsesektoren med å levere bedre og mer effektive pasienttjenester, slik at vi sammen bygger morgendagens helsesektor.

www.ey.com/no/no/home
Farvatn

Farvatn er eit norsk famileieigd investeringsselskap som ønskjer å setja eit postivit fotavtrykk i verda.

farvatn.com/
Flyt Medical AS

Flyt Medical utvikler enkle løsninger for måling og diagnostikk av nedre urinveisproblemer i hjemmet

Friskus AS

Vi lager fremtidens samskapingsplattform for aktivitet og deltagelse!

www.friskus.com
Global Health Technology AS

Global Health Technology (tidligere Erland AS) opererer globalt med utvikling og salg av banebrytende produkter innen helse.

www.erlandcare.no/
HabTech AS

Vi utvikler løsninger basert på habiliteringsfaglig kompetanse hvor tilrettelegging for mestring, motivasjon og medvirkning er vesentlige innsatsområder.

www.habtech.no/
Haltian

Connected solutions for successful businesses.

haltian.com/
Håmsø Patentbyrå AS

Vi beskytter din kreativitet.

www.patent.no/
Healthsum Holding AS

Healthsum er neste generasjons journalsystem, bygd på ledger teknologi (DLT), med egen bank og forsikringstjeneste. Systemet er hyper-skalerbart, pasient-orientert og GDPR-sertifisert.

healthsum.net/
Helse i Hardanger

Skal vi lykkes med å nå de store pasientgruppene, må vi som helsetjeneste klare å mobilisere pasientenes egne ressurser for å oppnå bedre helse.

helseihardanger.no/
Hiquid Food AS

Hiquid Food AS er et norsk selskap som tilbyr frysetørket, råvarebasert sondemat.

www.hiquidfood.com
Hjelpemiddelpartner AS

Vi tilbyr løsninger som gjør at flere kan leve aktive og selvstendige liv, slik at hverdagen blir bedre for både bruker, pårørende og fagpersonell.

www.hjelpemiddelpartner.no/
IBG

Vores hovedfokus er at skabe kvalitet i informationen og kommunikationen til og sammen med borgeren.

www.proreact.dk
Inform Life

Inform LIfe™ provides a platform empowering patients and healthcare providers globally to stay updated on clinical trials and medical advancements.

Informasjonskontroll AS

Vi utvikler programvare og elektronikk for kunder.

www.ike.no
Innocom AS

Innocom AS develops innovative and user-friendly robot applications for the healthcare and education industry.

Innokap AS

Vi bistår din bedrift med søknader knyttet opp mot virkemiddelapparatet, for å sikre at dere får optimalisere støtte til deres innovasjonsprosjekter

www.innokap.no/
Innokas Medical Ltd.

We’re one of the industry leaders in the Nordics, specializing in medical technology and healthcare digitalization. We offer design & development, contract manufacturing and quality & regulatory services

www.innokasmedical.fi
Inventas

Inventas er Norges største miljø innen strategisk produktutvikling.

www.inventas.no
Ipark Eiendom AS

Vi er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 130 bedrifter.

​ www.ipark.no
IQVIA Solutions Norway AS

IQVIA is a world leader in using data, technology, advanced analytics, and expertise to help customers drive healthcare forward.

www.iqvia.com/
Isfritt AS

Isfritt AS leverer varmematter med integrert varme, slik at trapper og inngangspartier utendørs alltid er fri for is og snø.

isfritt.no/
IT Løsninger No AS

Vi skreddersyr løsninger til institusjoner, sykehus, sykehjem og hotell samt andre bedrifter som trenger velferdsteknologi.

www.itl.no/
Kakadu

Vi jobber for å tettet den sosiale generasjonskløfta og det digitale utenforskapet. Det er større enn mange tror, og i Norge er det 600 000 nordmenn som anses som ikke-digitale.

www.kakadu.no/bedrift
Kernel AS

Teknologi for neste generasjons velferdssamfunn - moderselskap innen e-helse og teknologi

kernel.no/
KREFTKOMPASSET AS

Kreftkompasset er en ideell bedrift, med et ikke økonomisk formål. Vi jobber for at personer som har fått behandling for kreft, og deres pårørende, skal få økt livskvalitet

www.kreftkompasset.no/
Kvikna AS

Kvikna er det eneste selskapet i Norge som har som mål å lage intelligente og samhandlende løsninger for legevakt. Ved å involvere brukerne gjennom hele prosessen, skal vi sammen lage et dedikert system for legevakt

kvikna.no/
Lærdal Medical

Lærdal Medical leverer et bredt spekter av medisinsk utstyr og tjenester.

www.laerdal.no
Lek Deg Frisk AS

Lek deg frisk med våre ca. 220 forskjellige fysiske og kognitive øvelser, ved bruk av gamification.

www.lekdegfrisk.no/
Lifekeys AS

Lifekeys er en online psykologtjeneste som tilbyr videokonsultasjon, telefonkonsultasjon og temabaserte webinar med autoriserte psykologer.

lifekeys.no/
Lifeness AS

Lifeness er en skybasert medisinsk plattform som gjør det enklere å gi mennesker med fedme- og livsstilssykdommer tettere oppfølging.

lifeness.no/
Lyse AS

LYSE er en del av ryggraden i samfunnet!

www.lyse.no
Mediafarm AS  

Vi gjør læring til en opplevelse!

www.mediafarm.no/
Medituner AB

AsthmaTuner er et CE-merket digitalt verktøy for hjemmeoppfølging av astma og andre lungesykdommer

asthmatuner.se/?lang=no
Medsensio AS

Medsensio tilbyr en løsning for pasientsentrert oppfølging av hjerte- og lungesykdom.

www.medsens.io/
MedThings AS

Trygg og sikker medisinering - der du er - med neste generasjon medisineringsløsning!

www.medthings.no/
Mio Gruppen

Mio er en av Norges største leverandør av hjemmesykepleie, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester til unge seniorer, eldre og personer med en funksjonsnedsettelse.

mio.no/
Mode Sensors AS

Vi utvikler et armbånd som kontinuerlig overvåker væskebalansen.

www.modesensors.com/
Motitech AS

Motiview er et motivasjonsverktøy som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet.

www.motitech.no/
Movelio

Movelio develops new and disruptive back pain treatment technology

www.movelio.com/
Mundu Dementiacare AS

Mundu er en plattform og app som gjennom et brukervennlig grensesnitt og avanserte algoritmer legger til rette for å skape personlige og meningsfulle opplevelser mellom personer som lever med demens og deres pårørende.

www.mundu.no/
Muzziball

Hvordan få folk til å VILLE bevege seg?

www.muzziball.com
My Moods AS

My Moods er under utvikling av et lavterskeltilbud for bedring av psykisk helse

NEO Consulting AS

NEO Consulting AS er et høyspesialisert konsulentselskap som har spisskompetanse på helsesektoren og som leverer strategiske rådgivningstjenester til private og offentlige aktører i Norge og internasjonalt.

www.neoconsulting.no/
Nexim AS

Vi har revolusjonert førstehjelpssett! Tilgjengelig når du trenger det - integrert i uniform, tur bekledning eller arbeidstøy.

www.mykit.no
Noba Health AS

Noba forbedrer den globale folkehelsen gjennom digital kostveiledning. I dag brukt av personer med IBS

noba.app
Nordic Brain Tech AS

Vi utvikler brukervennlig teknologi for å hjelpe folk å få bedre hjernehelse

nordicbraintech.com/
NordicDx

NordicDx bidrar med å løse samfunnets helseutfordringer med nytenkende diagnostisk teknologi.

nordicdx.no/
Norse Feedback AS

Norse er verdens første dynamiske og persontilpassede tilbakemeldingsverktøy.

www.norsefeedback.no/
Noteless AS

Noteless er en digital plattform som gjør det mulig for helsepersonell å spare en og en halv time på administrativt arbeid, hver dag

noteless.no/
Novartis Norge AS

Vi forsker og utvikler legemidler innen et bredt spekter av terapiområder, som kreft, og kroniske- og sjeldne sykdommer. Vi er en stolt samarbeidspartner for nye løsninger i helsesektoren.

www.novartis.no
NYBY AS

Kombinerer kraften i digitaliseringen med norske velferdsverdier.

nyby.no/
Okse AS

Okse er et norsk og uavhengig UX- og designbyrå.

okse.no/
Origin AS

Vi ​tilbyr tjenester innen web-utvikling, app-utvikling, systemarkitektur, prosjektledelse og server drift.

www.origin.no/
Otivio AS

We change lives for people with peripheral arterial disease (PAD)

www.flowox.com/
PaleBlue

PaleBlue hjelper selskaper med å oppnå bedre effektivitet og inntjening ved å tilby interaktive, visuelle løsninger innen 3D, VR og AR.

pale.blue/
Picomed as

Picomed utvikler, produserer og distribuerer omgivelseskontroll for funksjonshemmede og eldre.

www.picomed.no
Pinova as

Pinova benytter velferdsteknologi som muliggjør et langt og trygt liv i eget hjem og varsler automatisk pårørende og omsorgspersoner ved unormale hendelser.

www.pinova.no
Positival AS

Positival tilbyr en skybasert plattform for å forebygge og redusere sykefravær relatert til muskel-og leddplager (nakke, rygg, osv).

www.positival.no/?lang=en
Preact AS

Preact er en digital helsetjeneste som hjelper mennesker å holde seg friske, og gir deg raskest mulig legehjelp når du trenger det

www.preact.no/
Preforma AS

​Preforma leverer Perss, en digital assistent for anamnese og dokumentasjon.

perss.no/
Rehabile

Rehabile fokuserer på å levere sensor- og telepleie teknologitjenester av høyeste kvalitet. Målet vårt er å samle ekspertise innen fysioterapi, automasjon, sensor teknologi og AI for å levere en virkelig unik rehabiliteringsopplevelse

rehabile.my.canva.site/
Remin AS 

Remin utvikler og leverer ledene programvare for smittesporing og vaksineringsprogram, samt verktøy for sikker kommunikasjon og samhandling mellom helsepersonell i Norge

remin.no/
RESANI AS

Resani har som mål å skape samfunn som er mer motstandsdyktige mot fremtidige pandemier.

www.resani.com/
Retrams AS

Retrams utvikler og selger smarte logistikkløsninger til helsenæringen

retrams.no/
Ridderne AS

Ridderne er opptatt av mestringsteknologi for ALLE

www.ridderne.no
Roche Norge AS

Roche er et av verdens ledende firmaer innen legemidler og diagnostikk.

www.roche.no/
Safe4 Security Group AS

Vi designer, utvikler og formidler B2B løsninger i abonnementsmodell. Lås-styring, aksess og alarm for bygg og hjem, med egen alarmsentral. Vi gjør innbygger i stand til å bo lenger hjemme med avansert sensorikk for hjemmehelse og analyse

safe4.com/
SAFER - Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research

SAFER er et læringssenter som er opprettet av Stavanger Universitetssykehus.

www.safer.net
SecuWine AS

SecuWine AS er et telekom, videokonferanse og IT sikkerhetsselskap som utvikler og selger programvare i Norden og på det globale markedet.

www.secuwine.com
Seniorene AS

Vi fikser småjobbene!

seniorene.no/
Sensio

Sensio – mer tid til omsorg. Markedsledende leverandør av velferdsteknologi og eHelse-systemer.

www.sensio.io/
Smart Crowding AS

En helt ny prosess- og programvareløsning som gir smarte projeksjoner av pasientstrømmer og forslag til handlingsplaner på sykehus

smartcrowding.no/
Spectrum Blue AS

Spectrum Blue har global patent på en coating som, blandet i maling, steriliserer overflater for virus, bakterier, sopp, alger.

spectrumblue.eu/
Stiftelsen Livsglede for Eldre

Vi er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre.

livsgledeforeldre.no/
STUDIO X AS

Studio X hjelper både startups og etablerte bedrifter med konseptutvikling, UX-design og utvikling av skreddersydde apper og systemer.

www.studiox.no/
Sulacare AS

Sulacare forenkler kateterisering, øker pasientkomfort og sparer tid for sykepleiere

www.sulacare.com/
Symbiose AS

Kunstig intelligens på menneskets side

www.symbiose.as/
Tellu IoT AS

Tellus digitale tjenester gir mer trygghet for brukerne av helseomsorgen, og mer tid for dem som utfører oppgavene.

tellu.no/
These Ways AS

These Ways designer nye innovative tjenester innen helsesektoren ved bruk av Design Thinking metodikk.

theseways.no/
Tidewave R&D

Tidewave skal gi alle med redusert mobilitet økt livskvalitet, gjennom forbedret og uforstyrret søvn.

www.tidewave.no
TietoEvry

Digitale fortrinn for bedrifter og samfunn.

www.tietoevry.com/
Tigeni AS

Digitale tjenester innen forebyggende helse. Tigeni utvikler digitale helsetjenester for å kunne overvåke egen helsetilstand, tilrettelegge for hjemmebehandling og forebyggende helsearbeid.

www.tigeni.com/
TouchPoint Medical Nordic

Vi leverer sikrere medisinering og reduserte kostnader.

www.touchpointmed.com/
Trigo Tech AS

Trigo tilbyr helseteknologi for å ta vare på egen helse

www.trigo.no/
Tryg Forsikring

Tryg er Nordens nest største skadeforsikringsselskap med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige.

www.tryg.no/
Unified Health AS

Unified Health er en tjeneste for deg som ønsker å holde deg frisk over tid, eller bli enda friskere – basert på din egen helsedata fra jevnlige blodprøver

www.unifiedhealth.no
Vakt og Alarm As

Vi leverer alarm-, kommunikasjon- og trygghetsløsninger til åpen omsorg og institusjoner.

www.vaktogalarm.no/?cat=556561
Valori Care AS

Vi utvikler et digitalt verktøy for fibromyalgi pasienter

www.helfi.no/
Varda Care AS

Vi gir deg kunnskap og trygghet om din egen helse - uten at du merker det!

vardacare.com/no
Varodd Velferdsteknologi AS

Vi leverer kvalitetshjelpemidler som gjør hverdagen enklere for våre kunder.

hjelpemidler.varodd.no/
Vestlandets Innovasjons Selskap AS (VIS)

VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap bidrar til at samfunnsutfordringer løses effektivt, og at ny kunnskap og ideer kommer til nytte. Forskere, gründere og etablert næringsliv kommer til VIS med utfordringer og ideer som vi videreutvikler sammen.

www.visinnovasjon.no/
Vilje Bionics AS

Vilje Bionics er en oppstartsbedrift med lidenskapelig engasjement og sterk vilje til å styrke funksjonshemmede personer ved hjelp av innovativ teknologi. Vi utvikler et robotisert eksoskjelett for brukere med nedsatt motorisk funksjon i arm og hånd

www.viljebionics.com/
VilMer AS

VilMer - Smarte løsninger for flere gode øyeblikk i eldreomsorgen.

vilmer.no/
Vinco Innovation AS

Vinco is your strategic partner in innovation and business development.

vinco.no/
Vingmed AS

Vingmed AS har i over 50 år forsynt norsk helsevesen med konkurransekraftige produkter av høy kvalitet. Vi følger utviklingen på verdensmarkedet og representerer produsenter som har ledende posisjoner innen sine respektive områder

www.vingmed-as.no/
VitalThings AS

VitalThings tilbyr verdens mest avanserte kontaktløse søvnmonitor Somnofy, som analyserer menneskelige livstegn.

somnofy.no/
VNNOR

SynPlan – AI -løsning for å optimalisere planleggingen av helsevesenet

www.synplan.ai/no/
Yallow Life Science AS

Yallow er en ISO 13485-sertifisert design- og utviklingspartner spesialisert innen medisinsk og helseteknologi.

www.yallow.no/
Youwell AS

Youwell utvikler innovative digitale verktøy og tjenester for trening og behandling av psykiske og somatiske lidelser.

www.youwell.no/
Zyberia AS

Uansett hvem du er, hvor du kommer fra eller hvor du går –Zyberia hjelper mennesker med å eie sin egen helse og forbedre sin livskvalitet.

www.zyberia.org/
Arkiv