Løsninger:
4Mvideo ApS

4Mvideo is ’Active E-sport Cycling’ for seniors – motivating to do daily exercise for preventive health and rehabilitation purposes

4mvideo.com/
AcuFriend AS

AcuFriend relives digital eyestrain and headaches

www.acufriend.no/
Adfectus AS

Adfectus utvikler et unikt digitalt verktøy med formål om å forenkle informasjonsformidling for barn.

www.adfectus.no/
Aible AS

Aible jobber mot bedre helse for voksne over 50 gjennom å utvikle forskningsbaserte exergaming-løsninger basert på maskinlæring

www.aible.no
Aidee Health AS

Livsendrende. I enhver forstand av ordet. Vi er et helseteknologiselskap som har som mål å endre måten vi måler blodtrykk og diagnostiserer pasienter på.

www.aidee.io/no
Aidn AS

Aidn er et nytt system for dokumentasjon og samarbeid som leverer “En innbygger - en journal” for det norske helsevesenet

www.aidn.no/
AIVEO AS

AIVEO tilbyr ekspertise innen kunstig intelligens og er drevet av formålet om å utvikle egne løsninger og verdiskaping gjennom bruk av kunstig intelligens og maskinlæring

aiveo.no/
Alfred Surgery AS

Digital plattform utviklet av kirurger for å sikre standardisert utdanning av helsepersonell og korrekt gjennomføring av kirurgisk behandling

www.alfredsurgery.com/
Algetun AS

Algetun har bygget opp unik kompetanse på tørking av næringsmidler og blodplasma. Vi skaper verdi gjennom å utvikle løsninger for kunder og selger eller leier ut utstyr som er optimalisert for oppgaven.

www.algetun.no/
Aliva AS

Aliva er et medisinsk teknisk produkt for å fukte munnhulen for personer med tørr munn (xerostomia). Apparatet er brukt for å lindre plager som følger av munntørrhet. Produktets fremste fortrinn er at det kan brukes når man sover og spiser

www.aliva.no/
Alu Rehab AS

Alu Rehab er ekspert på komfortrullestoler.

www.my-netti.com/
Anastomosis AS

We work to reduce or eliminate the need for manual suturing in vascular surgery.

Anzyz Technologies AS

Anvendt kunstig intelligens for økt beslutningstøtte og bedret datakvalitet.

www.anzyz.com/
APPetitus AS

APPetitus AS er etablert for å forvalte og foredle resultater fra det offentlige, regionale innovasjonsprosjektet APPETITT.

appetitus.no/
AstraMed AS

Telemedisin for økt pasientvelferd og kostnadseffektive prosesser.

Atea

Vi bygger Velferd med IT

www.atea.no/
BabySensor

Vi utvikler et unikt monitoreringsprodukt for babyer.

babysensor.com/
Bano AS

Bano er et funksjonelt baderomskonsept som reduserer pleiernes belastning og forbedrer beboernes livskvalitet, samt er spesialtilpasset alle ulike typer helsebygg.

www.bano.no/
Biogen Norway AS

Biogen er en pioner innen nevrovitenskap. Selskapet oppdager, utvikler og leverer innovative terapier for mennesker som lever med alvorlige nevrologiske sykdommer over hele verden

www.biogen.no
BioZone Norge AS

BioZone Norge skal bedre helse og livskvalitet samt redusere sykefravær og matsvinn.

biozone.no/
Boblberg

Boblberg.dk er et digitalt sundhedsfællesskab, som hjælper borgerne med at skabe sociale relationer, så ensomhed bekæmpes og de styrker deres fysiske og mentale sundhed.

www.boblberg.dk
Bouvet Norge AS

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon

www.bouvet.no/
BrainBerry Ltd

BrainBerry is developing a novel innovation of cognitive gamification app and headset measuring brainwave activity aimed at delaying dementia progressing reducing healthcare cost and improved quality of life.

brainberry.co.uk
BRYN AARFLOT AS

Bryn Aarflot er et av Norges ledende IP-konsulentfirmaer og bistår oppfinnere, bedrifter og næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten (IP).

baa.no/
bSafe Group AS

bSafe Group AS develop groundbreaking safety and security technology on mobile phones for individuals, companies, alarm centers, mobile operators and emergency services.

getbsafe.com/
Calpro AS

Calpro, et Svar Life Science-selskap dedikert til utvikling og distribusjon av analyser sentrert rundt caplrotectin. Med innovative hurtigtester og e-helseløsninger muliggjør Calpro økt livskvalitet for pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD).

www.calpro.no
Camar AS

Camar AS er et investeringsselskap. Bransjeuavhengig i sine investeringer, med et finansielt fokus.

www.camar.no/
CanCannotEat

Vi samler og digitaliserer allergi-informasjon. Enklere for kokken, tryggere for kunden.

cancannoteat.com/
Carasent Norge

Carasent har fokus på å lage effektive og trygge løsninger tilpasset våre kunders behov innenfor segmentene for sosial omsorg, rehabilitering, arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter.

www.carasent.no
Care IT AS

Care it har utviklet et skybasert innovativt journal- og fagsystem som forenkler drift og gjør det enklere og mer effektivt for både ledere og medarbeidere innen pleie, omsorg, barnevern og rus å strukturere og levere, og rapportere sine tjenester.

www.careit.no/
CENIT Consulting AS

CENIT Consulting provide high level services within the area of Regulatory Affairs and Quality Management.

cenitconsulting.com/
CheckWare AS

​CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter som benytter psykometriske tester og ønsker å tilby digital selvrapportering og egenmestring til pasientene.

www.checkware.com
Cognita AS

Cognita brenner for nyskapende løsninger som gir mestring og selvstendighet for personer med kognitiv svikt og kommunikasjonsvansker.

cognita.no/
CondoVita

Vi utvikler, eier og driver helseeiendommer og boligbygg med tilrettelagte servicetjenester, primært innenfor segmentet helsebygg, sykehjem, omsorgs- og seniorboliger.

www.condovita.no
Connect the Dots AS

At CTD, they work towards facilitating a more efficient future for medical training with new technology, guided by medical expertise.

www.connectthedots.no
Decon-X International AS

Decon-X er en norsk forskningsbasert bedrift som utvikler og leverer automatiserte løsninger innen desinfisering og smittevern.

www.deconx.com/
Deepinsight

Deepinsight har siden 2017 samlet noen av verdens beste hoder innen matematikk og koding. Her har vi skapt et innovativt og varmt miljø som jobber mot å forbedre helsesektoren og kvaliteten på dagens helsetjenester med bruk av data og maskinlæring

www.deepinsight.io/
Deloitte Advokatfirma AS

Transaksjoner, forretningsjus, skatt og avgift.

www.deloitte.no
DENOVA IMPULS AS

DENOVA IMPULS assisterer norske teknologiselskaper som vil ekspandere til det tyske, østerrikske eller sveitsiske markedet.

www.denova-impuls.com/
DentaApps AS

Tannlegehjelpen skal hjelpe helsepersonell og pasienter i institusjon til å behandle og forebygge munn-og tannsykdommer der de er - uten unødvendig forflytning.

tannlegehjelpen.no
DiaGraphIT AS

DiaGraphIT® simplifies and improves patient care with the innovation GoTreatIT®

diagraphit.no/
Diffia AS

Diffia forenkler og forbedrer hverdagen til klinikere og pasienter. Selskapet står bak Nimble - en allsidig løsning som legger til rette for bedre arbeidsflyt på klinikken og effektiv oppfølging av pasienter uansett hvor de befinner seg

www.diffia.com/
Digital Adjuvant AS

Digital Adjuvant utvikler effektive rekrutteringskampanjer av deltakere til tester, kliniske studier, forsknings- og utviklingsprosjekter internasjonalt

www.digitaladjuvant.com/
DignaCare by SensCom AS

SensCom AS har utviklet en inkontinenssensor som varsler i en app eller i det varslingsanlegget som blir benyttet, når det er behov for å bytte bleien

dignacare.com/
Dignio

Dignio har utviklet en unik løsning for helseoppfølging på avstand. Vi tilbyr også produkter for fleksibel medisineringsstøtte, og har som ambisjon å være en ledende leverandør av velferdsteknologiske løsninger.

www.dignio.no
DIPS ASA

DIPS konsernet er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og en av de tre største aktørene i kommunehelsemarkedet. Sammen skaper vi en digital arbeidsflate for over 150 000 helsefaglige ansatte spredt over hele landet. 

www.dips.com/no
DIPS Front AS

Utvikler, supporterer og leverer programvare for norske kommuner, innen for helse- og omsorg

www.dips.com/no/front
DNV

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land og hovedkontor i Norge. Blant våre kunder finnes mange av verdens ledende selskaper innen sine industrier.

www.dnv.no/
DNV Imatis

Care synchronized. DNV Imatis takes friction out of healthcare operations.

dnvimatis.com/
Dreieskiva Roald Kvam

DREIESKIVA Roald Kvam gir mentorskap og coaching innen et bredt spekter av temaer med fokus på hvordan man kan utvikle team, bygge organisasjon, styrke din relasjonelle kapasitet, selvledelse og gjennomføringsevner, i vekst og kriser.

dreieskiva.com/
DSD

DSD har som mål å investere og satse på virksomheter som er innovative, og der samfunnsnytte, miljøhensyn og bærekraft er viktige fundamenter.

www.dsd.no/
Dynamisk Helse AS

Alle som trenger hjelp skal bli møtt av engasjerte, kunnskapsrike og trygge helsearbeidere.

www.dynamiskhelse.no/
Dynamon AS

Dynamon digitaliserer og optimaliserer turnusplaner i helsesektoren

dynamon.no/
Dytter AS

Vår bestillingsplattform kombinerer den menneskelige siden ved helse- og omsorgstjenester med de mulighetene som dagens digitale teknologi gir. Kommuner og helseorganisasjoner kan finne leverandører av helsetjenester på en smartere og rimeligere måte

www.dytter.com/no
Easycare AS

Pasientfokusert arbeidsverktøy for profesjonell kartlegging, analyse, samhandling og logistikk.

easycare.as/
Easymeeting AS

Vårt mål er å levere løsninger som knytter mennesker og teknologi sammen.

www.easymeeting.net/
Egde Consulting AS

Sørlandets ledende IKT- og konsulentselskap.

www.egdeconsulting.no/
EGGS Design AS

EGGS Design AS er et design- og innovasjonsselskap som brenner for å hjelpe kunder med å skape nye produkter og tjenester innen alle type bransjer, med ekstra hjerte for de gode helsetjenestene.

www.eggsdesign.no
Elleve AS

Mer kraft til å skape!

elleve.no/
Empaziz AS

Vi utvikler en tverrfaglig og individualisert livsstilsapplikasjon som fokuserer på det overordnede bildet og tiltakene med størst effekt på livsstils- utfordringer

empaziz.no
Enforme

Enforme utvikler og leverer e-helse konsepter og metoder for kommuner og fylkeskommuner.

www.enforme.no
Essity Norway AS

Essity har som mål å øke effektiviteten og kvaliteten på hygiene- og helsetjenestene for pasienten, helsepersonellet og samfunnet generelt.

www.essity.com/
Eupnea AS

Du puster fort! Vår visjon er å bidra til mindre ressursbruk og økt kvalitet på undersøkelse og monitorering av pasienter.

eupnea.no/nb/forside/
Evondos

Riktig medisin til riktig tid - Evondos medisineringstjeneste sørger for trygg medikamentell behandling og muliggjør et mer selvstendig liv.

www.evondos.no/
Excitus

Excitus develop medical devices for pre-hospital emergency care.

ExorLive AS

ExorLive er Nordens ledende leverandør av digitale verktøy innenfor trening og rehabilitering

www.exorlive.com/no
Extensor AS

Extensor AS er en av Norges ledende leverandører av journal- og administrasjonsprogramvare for bruk i tverrfaglige klinikker, institutter, rehabiliteringsvirksomheter, bedriftshelsetjenester, institusjoner og mindre sykehus.

www.extensor.no
EY Norge

Vi hjelper aktører i helsesektoren med å levere bedre og mer effektive pasienttjenester, slik at vi sammen bygger morgendagens helsesektor.

www.ey.com/no/no/home
Farvatn

Farvatn er eit norsk famileieigd investeringsselskap som ønskjer å setja eit postivit fotavtrykk i verda.

farvatn.com/
Flow Technologies AS

Vi utvikler Flowzone som er en sikker kommunikasjonsplattform for digitalisering av rehabilitering.

www.flowtechnologies.no/
Flyt Medical AS

Flyt Medical utvikler enkle løsninger for måling og diagnostikk av nedre urinveisproblemer i hjemmet

Friskus AS

Vi lager fremtidens samskapingsplattform for aktivitet og deltagelse!

www.friskus.com
Global Health Technology AS

Global Health Technology (tidligere Erland AS) opererer globalt med utvikling og salg av banebrytende produkter innen helse.

www.erlandcare.no/
Globus AI AS

We are developing AI products to prevent unnecessary deaths and improve quality of life. Our machine learning models help medical professionals get actionable insight and make better decisions at the most critical moments - to save lives.

www.globus.ai/
HabTech AS

Vi utvikler løsninger basert på habiliteringsfaglig kompetanse hvor tilrettelegging for mestring, motivasjon og medvirkning er vesentlige innsatsområder.

www.habtech.no/
HADO Norway

En allsidig technosport som passer for alle aldre

www.hadonorge.com/
Haltenbanken Bergen AS

Kreative hoder, kommersiell teft

www.haltenbanken.com
Haltian

Connected solutions for successful businesses.

haltian.com/
Håmsø Patentbyrå AS

Vi beskytter din kreativitet.

www.patent.no/
Healthsum Holding AS

Healthsum er neste generasjons journalsystem, bygd på ledger teknologi (DLT), med egen bank og forsikringstjeneste. Systemet er hyper-skalerbart, pasient-orientert og GDPR-sertifisert.

healthsum.net/
Heimdal Forvaltning AS

Vi gjør fondssparing tilgjengelig for folk flest. Hos oss skal fondssparing være enkelt, trygt og forutsigbart

heimdalfondene.no/
Helse i Hardanger

Skal vi lykkes med å nå de store pasientgruppene, må vi som helsetjeneste klare å mobilisere pasientenes egne ressurser for å oppnå bedre helse.

helseihardanger.no/
Helseapps AS

Helseboka Pro er et journalsystem for helsepersonell som gir helt unike muligheter.

helseboka.no/
Hiquid Food AS

Hiquid Food AS er et norsk selskap som tilbyr frysetørket, råvarebasert sondemat.

www.hiquidfood.com
Hjelpemiddelpartner AS

Vi tilbyr løsninger som gjør at flere kan leve aktive og selvstendige liv, slik at hverdagen blir bedre for både bruker, pårørende og fagpersonell.

www.hjelpemiddelpartner.no/
House of Knowledge AS

House of Knowledge helps strengthen companies’ competitiveness and raises IP/IPR, Innovation and Standardization awareness and competence on all levels

hoknowledge.com/
Informasjonskontroll AS

Vi utvikler programvare og elektronikk for kunder.

www.ike.no
Innocom AS

Innocom AS develops innovative and user-friendly robot applications for the healthcare and education industry.

Innokas Medical Ltd.

We’re one of the industry leaders in the Nordics, specializing in medical technology and healthcare digitalization. We offer design & development, contract manufacturing and quality & regulatory services

www.innokasmedical.fi
Innsikt AS

Det ledende analyse- og rådgivingsmiljøet i Stavanger-regionen.

innsikt.as/
Inventas

Inventas er Norges største miljø innen strategisk produktutvikling.

www.inventas.no
Ipark Eiendom AS

Vi er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 130 bedrifter.

​ www.ipark.no
IQVIA Solutions Norway AS

IQVIA is a world leader in using data, technology, advanced analytics, and expertise to help customers drive healthcare forward.

www.iqvia.com/
Isfritt AS

Isfritt AS leverer varmematter med integrert varme, slik at trapper og inngangspartier utendørs alltid er fri for is og snø.

isfritt.no/
IT Løsninger No AS

Vi skreddersyr løsninger til institusjoner, sykehus, sykehjem og hotell samt andre bedrifter som trenger velferdsteknologi.

www.itl.no/
Jasa Medical AS

Jasa Medical er et helseteknologiselskap fra Stavanger som gjennom brukerorientert innovasjon, ny produksjonsteknologi og -tekstiler har utvikler en revolusjonerende kompresjonsstrømpe.

jasamedical.com/
Kakadu

Vi jobber for å tettet den sosiale generasjonskløfta og det digitale utenforskapet. Det er større enn mange tror, og i Norge er det 600 000 nordmenn som anses som ikke-digitale.

www.kakadu.no/bedrift
Karabin Sans AS

Sans er et norsk designselskap som jobber for forbedringer og tjenesteinnovasjon som gir verdi for både pasienter, pårørende, helsepersonell og helseforetakene

www.sans.as/
Kernel AS

Teknologi for neste generasjons velferdssamfunn - moderselskap innen e-helse og teknologi

kernel.no/
Lærdal Medical

Lærdal Medical leverer et bredt spekter av medisinsk utstyr og tjenester.

www.laerdal.no
Lek Deg Frisk AS

Lek deg frisk med våre ca. 220 forskjellige fysiske og kognitive øvelser, ved bruk av gamification.

www.lekdegfrisk.no/
Lent AS

Norges største fagmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid.

www.lent.no
Lifekeys AS

Lifekeys er en online psykologtjeneste som tilbyr videokonsultasjon, telefonkonsultasjon og temabaserte webinar med autoriserte psykologer.

lifekeys.no/
Lifeness AS

Lifeness er en skybasert medisinsk plattform som gjør det enklere å gi mennesker med fedme- og livsstilssykdommer tettere oppfølging.

lifeness.no/
Lyse AS

LYSE er en del av ryggraden i samfunnet!

www.lyse.no
Mediafarm AS  

Vi gjør læring til en opplevelse!

www.mediafarm.no/
Medituner AB

AsthmaTuner er et CE-merket digitalt verktøy for hjemmeoppfølging av astma og andre lungesykdommer

asthmatuner.se/?lang=no
Medsensio AS

Medsensio tilbyr en løsning for pasientsentrert oppfølging av hjerte- og lungesykdom.

www.medsens.io/
MedThings AS

Trygg og sikker medisinering - der du er - med neste generasjon medisineringsløsning!

www.medthings.no/
Mio Gruppen

Mio er en av Norges største leverandør av hjemmesykepleie, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester til unge seniorer, eldre og personer med en funksjonsnedsettelse.

mio.no/
Mode Sensors AS

Vi utvikler et armbånd som kontinuerlig overvåker væskebalansen.

www.modesensors.com/
Motitech AS

Motiview er et motivasjonsverktøy som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet.

www.motitech.no/
Muzziball

Hvordan få folk til å VILLE bevege seg?

www.muzziball.com
My Moods AS

My Moods er under utvikling av et lavterskeltilbud for bedring av psykisk helse

NEO Consulting AS

NEO Consulting AS er et høyspesialisert konsulentselskap som har spisskompetanse på helsesektoren og som leverer strategiske rådgivningstjenester til private og offentlige aktører i Norge og internasjonalt.

www.neoconsulting.no/
Nexim AS

Vi har revolusjonert førstehjelpssett! Tilgjengelig når du trenger det - integrert i uniform, tur bekledning eller arbeidstøy.

www.mykit.no
No Isolation

No Isolation jobber for å hjelpe folk ut av ensomhet og sosial isolasjon gjennom å utvikle varm, brukerorientert teknologi.

www.noisolation.com/no/
Nordic Brain Tech AS

Vi utvikler brukervennlig teknologi for å hjelpe folk å få bedre hjernehelse

nordicbraintech.com/
NordicDx

NordicDx bidrar med å løse samfunnets helseutfordringer med nytenkende diagnostisk teknologi.

nordicdx.no/
Norse Feedback AS

Norse er verdens første dynamiske og persontilpassede tilbakemeldingsverktøy.

www.norsefeedback.no/
Novartis Norge AS

Vi forsker og utvikler legemidler innen et bredt spekter av terapiområder, som kreft, og kroniske- og sjeldne sykdommer. Vi er en stolt samarbeidspartner for nye løsninger i helsesektoren.

www.novartis.no
NYBY AS

Kombinerer kraften i digitaliseringen med norske velferdsverdier.

nyby.no/
Okse AS

Okse er et norsk og uavhengig UX- og designbyrå.

okse.no/
Olavstoppen

Vi jobber med utvikling av brukerorienterte digitale kommunikasjonsløsninger og IT-løsninger.

www.olavstoppen.no
Origin AS

Vi ​tilbyr tjenester innen web-utvikling, app-utvikling, systemarkitektur, prosjektledelse og server drift.

www.origin.no/
Otivio AS

We change lives for people with peripheral arterial disease (PAD)

www.flowox.com/
PaleBlue

PaleBlue hjelper selskaper med å oppnå bedre effektivitet og inntjening ved å tilby interaktive, visuelle løsninger innen 3D, VR og AR.

pale.blue/
Peer-it AS

Peer-it hjelper ledere og ansatte med å mestre endring og utvikling. Det gjør vi gjennom vårt digitale verktøy - PIA

peer-it.com/nb/hjemmeside/
Picomed as

Picomed utvikler, produserer og distribuerer omgivelseskontroll for funksjonshemmede og eldre.

www.picomed.no
Pinova as

Pinova benytter velferdsteknologi som muliggjør et langt og trygt liv i eget hjem og varsler automatisk pårørende og omsorgspersoner ved unormale hendelser.

www.pinova.no
Playwell AS

Vi er en ledende aktør innen sosial gaming og spillpedagogikk

www.playwell.no/
Positival AS

Positival tilbyr en skybasert plattform for å forebygge og redusere sykefravær relatert til muskel-og leddplager (nakke, rygg, osv).

www.positival.no/?lang=en
Preact AS

Preact er en digital helsetjeneste som hjelper mennesker å holde seg friske, og gir deg raskest mulig legehjelp når du trenger det

www.preact.no/
Preforma AS

​Preforma leverer Perss, en digital assistent for anamnese og dokumentasjon.

perss.no/
Public Intelligence

Vil du ind på det danske marked for sundhed og velfærd?

www.publicintelligence.dk
Recovery Kompetanse AS

Vi er en bedrift hovedsaklig av rusavhengige med formål å hjelpe andre rusavhengige i recovery.

recoverykompetanse.no/
Reenlx

Reenlx develops new and disruptive back pain treatment technology

www.reenlx.com
Rehabile

Rehabile fokuserer på å levere sensor- og telepleie teknologitjenester av høyeste kvalitet. Målet vårt er å samle ekspertise innen fysioterapi, automasjon, sensor teknologi og AI for å levere en virkelig unik rehabiliteringsopplevelse

rehabile.my.canva.site/
Remin AS 

Remin utvikler og leverer ledene programvare for smittesporing og vaksineringsprogram, samt verktøy for sikker kommunikasjon og samhandling mellom helsepersonell i Norge

www.remin.no
RESANI AS

Resani har som mål å skape samfunn som er mer motstandsdyktige mot fremtidige pandemier.

www.resani.com/
Retrams AS

Retrams utvikler og selger smarte logistikkløsninger til helsenæringen

retrams.no/
Ridderne AS

Ridderne er opptatt av mestringsteknologi for ALLE

www.ridderne.no
Roche Norge AS

Roche er et av verdens ledende firmaer innen legemidler og diagnostikk.

www.roche.no/
RoomMate AS

RoomMate - anonymisert digitalt tilsyn.

www.roommate.no/
Safe4 Security Group AS

Vi designer, utvikler og formidler B2B løsninger i abonnementsmodell. Lås-styring, aksess og alarm for bygg og hjem, med egen alarmsentral. Vi gjør innbygger i stand til å bo lenger hjemme med avansert sensorikk for hjemmehelse og analyse

safe4.com/
SAFER - Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research

SAFER er et læringssenter som er opprettet av Stavanger Universitetssykehus.

www.safer.net
SecuWine AS

SecuWine AS er et telekom, videokonferanse og IT sikkerhetsselskap som utvikler og selger programvare i Norden og på det globale markedet.

www.secuwine.com
Seniorene AS

Vi fikser småjobbene!

seniorene.no/
Sensio

Sensio – mer tid til omsorg. Markedsledende leverandør av velferdsteknologi og eHelse-systemer.

www.sensio.io/
Smart Crowding AS

En helt ny prosess- og programvareløsning som gir smarte projeksjoner av pasientstrømmer og forslag til handlingsplaner på sykehus

smartcrowding.no/
Snapmed AS

Snapmed tilbyr online hudlege med konsultasjoner på bilde eller video.

Spectrum Blue AS

Spectrum Blue har global patent på en coating som, blandet i maling, steriliserer overflater for virus, bakterier, sopp, alger.

spectrumblue.eu/
Stiftelsen Livsglede for Eldre

Vi er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre.

livsgledeforeldre.no/
Synplan

SynPlan – AI -løsning for å optimalisere planleggingen av helsevesenet

www.synplan.ai/no/
Tellu IoT AS

Tellus digitale tjenester gir mer trygghet for brukerne av helseomsorgen, og mer tid for dem som utfører oppgavene.

tellu.no/
These Ways AS

These Ways designer nye innovative tjenester innen helsesektoren ved bruk av Design Thinking metodikk.

theseways.no/
Tidewave R&D

Tidewave skal gi alle med redusert mobilitet økt livskvalitet, gjennom forbedret og uforstyrret søvn.

www.tidewave.no
TietoEvry

Digitale fortrinn for bedrifter og samfunn.

www.tietoevry.com/
Tigeni AS

Digitale tjenester innen forebyggende helse. Tigeni utvikler digitale helsetjenester for å kunne overvåke egen helsetilstand, tilrettelegge for hjemmebehandling og forebyggende helsearbeid.

www.tigeni.com/
TouchPoint Medical Nordic

Vi leverer sikrere medisinering og reduserte kostnader.

www.touchpointmed.com
Trigo Tech AS

Trigo tilbyr helseteknologi for å ta vare på egen helse

www.trigo.no/
Tryg Forsikring

Tryg er Nordens nest største skadeforsikringsselskap med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige.

www.tryg.no/
Trygg-Grunn AS

Vi har utviklet BRAK VR, der ansatte kan øve på utfordrende situasjoner fra sin arbeidsplass på en så realistisk måte som mulig via 360-film i Virtual Reality (VR).

www.trygg-grunn.no/
U-GO PRODUCTS AS

Ledsagerbøyle som hjelper blinde og funksjonsnedsatte på tur.

u-go.me/
Vakt og Alarm As

Vi leverer alarm-, kommunikasjon- og trygghetsløsninger til åpen omsorg og institusjoner.

www.vaktogalarm.no/?cat=556561
Varda Care AS

Vi gir deg kunnskap og trygghet om din egen helse - uten at du merker det!

vardacare.com/no
Varodd Velferdsteknologi AS

Vi leverer kvalitetshjelpemidler som gjør hverdagen enklere for våre kunder.

hjelpemidler.varodd.no/
Vestlandets Innovasjons Selskap AS (VIS)

VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap bidrar til at samfunnsutfordringer løses effektivt, og at ny kunnskap og ideer kommer til nytte. Forskere, gründere og etablert næringsliv kommer til VIS med utfordringer og ideer som vi videreutvikler sammen.

www.visinnovasjon.no/
Vilje Bionics AS

Vilje Bionics er en oppstartsbedrift med lidenskapelig engasjement og sterk vilje til å styrke funksjonshemmede personer ved hjelp av innovativ teknologi. Vi utvikler et robotisert eksoskjelett for brukere med nedsatt motorisk funksjon i arm og hånd

www.viljebionics.com/
VilMer AS

VilMer - Smarte løsninger for flere gode øyeblikk i eldreomsorgen.

vilmer.no/
Vinco Innovation AS

Vinco is your strategic partner in innovation and business development.

vinco.no/
Visiba AS

Visiba Care - en effektiv og trygg plattform for digital pasientkommunikasjon

www.visibacare.com/no/
VitalThings AS

VitalThings tilbyr verdens mest avanserte kontaktløse søvnmonitor Somnofy, som analyserer menneskelige livstegn.

somnofy.no/
X2 Innovation Center

Vi jobber for økt entreprenørskap i etablerte bedrifter, og raskere utvikling av nye forretningsområder for leverandørindustrien.

x2innovationcenter.com
Yallow Life Science AS

Yallow er en ISO 13485-sertifisert design- og utviklingspartner spesialisert innen medisinsk og helseteknologi.

www.yallow.no/
Youwell AS

Youwell utvikler innovative digitale verktøy og tjenester for trening og behandling av psykiske og somatiske lidelser.

www.youwell.no/
Zyberia AS

Uansett hvem du er, hvor du kommer fra eller hvor du går –Zyberia hjelper mennesker med å eie sin egen helse og forbedre sin livskvalitet.

www.zyberia.org/
Arkiv