Mundu AS

www.mundu.no/

KONTAKTPERSON
Dag Langfoss-Håland
93 20 18 69

Mundu AS

Mundu vekker livsgleden Vi gir personer med demens – og alle som står dem rundt – en mulighet til å skape gode øyeblikk, forbedret helse og fornyet livsglede gjennom musikk og bilder fra eget liv.

Demens blir ansett som en større samfunnsmessig utfordring enn Covid-19 i framtiden. Allerede har vi passert 100.000 som er rammet – og med dem – ca 400.000 pårørende.

Det bor mye livsglede i et menneske, også hos dem med demens. Det kan være litt lett å overse, og veldig vanskelig å oppdage. Hemmeligheten er musikk fra eget liv. Musikk vekker gleden og skaper lyse øyeblikk for den som er rammet og alle som står rundt.

Mundu bygges i samarbeid med NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, musikkterapeuter og helsepersonell.

En validert opplevelsesteknologi som tilbyr musikk for helse – i institusjon og hjemme.

Mundu er egnet for eldre med mild kognitiv svikt eller mild til moderat demens, gjerne med tilleggssymptomer og plager i form av angst, uro og depresjon. Mundu samler pasienten og pårørende i felles aktivitet, kan motivere til sykebesøk og bidra til å bryte den store tausheten pårørende ofte opplever.

Arkiv