Nordisk helsekonferanse 14. desember

Det er fremdeles mulig å melde seg på DNB sin nordiske helsekonferanse i Bjørvika i Oslo.

Invitasjon til å gå internasjonalt med Innovasjon Norge og Norad

Innovasjon Norge lyser ut forprosjektmidler i Visjon 2030. Konkurransen retter seg mot innovative prosjekter som kan bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen helse og utdanning.

Gratiskurs i nye personvernregler

Jobber du med personopplysninger? I mai 2018 får vi nye regler for personvern i Norge. Det gir alle som jobber med personopplysninger nye plikter, og enkeltpersoner får nye rettigheter.

Vi er på velferdsteknologisporet på Norges største e-helsekonferanse

- Jeg er møkka lei av å snakke om velferdsteknologi. Det er ikke dibedutter men tjenester folk trenger. Jeg bryr meg ikke om selve teknologien, men om resultatet.

Hvordan øke brannsikkerheten for risikoutsatte grupper?

Har du gode ideer eller kanskje et produkter eller tjenester som kan øke brannsikkerhet og dermed skape større trygghet for brukere, pårørende og ansatte som jobber med risikoutsatte grupper? Her er din mulighet til å nå en stor kundegruppe.

Welfare Tech gode verter i Danmark

Nylig var syv bedrifter som er med i klyngen i Danmark på WHINN – den største konferansen i Norden som bare handler om velferdsteknologi.

Hva betyr eldrebølgen for oss?

Det er bare til å innse det; du som leser dette vil være en del av eldrebølgen. I 2040 vil en tredjedel av samfunnet være over 65 år. Vi må allerede nå ta i bruk smartere løsninger som kan gi oss en god alderdom.

Fornyet tillit til klyngen

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva gir Norwegian Smart Care Cluster to nye år i klyngeprogrammet Arena.

Bli med på miniseminar om «Åpen innovasjon»

En halv arbeidsdag på Måltidets Hus, kan gjøre deg til en bedre innovatør. Alle som arbeider med innovasjon og forretningsutvikling bør delta på miniseminaret om «Åpen innovasjon»

Ny matching-side for offentlige helsebehov

Det er ofte vanskelig å finne den rette, og matchingsider kan i så måte være et nyttig verktøy. Nå også for at velferdsteknologiske behov skal finne løsninger.

Skaper helhetlige løsninger til velferdssektoren

Tieto er et av Nordens største IT-selskap

Skal du til Medica 2017 i Düsseldorf?

I midten av november samles medisinindustrien til messe i Dûsseldorf.

Innovasjonsprosjekt ga milliongevinster

Årets innovasjonsprosjekt er kåret. Oslo kommune utviklet gevinst på 3.7 millioner med IT fra Imatis.

Kombinerer kraften i digitaliseringen med norske velferdsverdier

Nyby har utviklet en app som skal gjøre det enklere å koble tjenestemottakere opp mot de riktige velferdsressursene.

Stavanger kommune: Først i landet med innovasjonspartnerskap

Stavanger kommune annonserte 3. september konkurranse på Doffin om Innovasjonspartnerskap vedrørende aktivisering og egenmestring for eldre

Samarbeider om velferdsteknologi

Gjennom et interkommunalt samarbeid, jobber 30 Agder-kommuner for at velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020.

Bli med på Create! - spennende oppfinner og skapefestival

Festivalen arrangeres i Stavanger Forum 1. og 2. september 2017.