Kombinerer kraften i digitaliseringen med norske velferdsverdier

Nyby har utviklet en app som skal gjøre det enklere å koble tjenestemottakere opp mot de riktige velferdsressursene.

Stavanger kommune: Først i landet med innovasjonspartnerskap

Stavanger kommune annonserte 3. september konkurranse på Doffin om Innovasjonspartnerskap vedrørende aktivisering og egenmestring for eldre

Samarbeider om velferdsteknologi

Gjennom et interkommunalt samarbeid, jobber 30 Agder-kommuner for at velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020.

Bli med på Create! - spennende oppfinner og skapefestival

Festivalen arrangeres i Stavanger Forum 1. og 2. september 2017.

Utvikler løsninger etter behov

Til tross for at det er og har vært vanskelige økonomiske tider i regionen, har noen markeder holdt seg stabile. Informasjonskontroll AS sin etablering på Vestlandet har ført til stor suksess og gode samarbeid med lokale bedrifter.

Rogaland legeforening oppretter Primærmedisinsk Forskningsfond

Rogaland legeforening vedtok på sitt årsmøte 9.juni 2017 å opprette Primærmedisinsk forskningsfond. Fondet kapitaliseres med kr 1.mill og vil tilføres ytterligere midler fra foreningens overskudd de kommende årene.

Nordic Edge Expo inngår samarbeid med Atea (Pressemelding)

Skaper Nordens største markedsplass for smarte byer

Helsecampus Ullandhaug

– Når sykehuset samlokaliseres med UiS og andre forskningsinstitusjoner på Ullandhaug, kan vi skape et nasjonalt tyngdepunkt for helseteknologi med internasjonal slagkraft.

Studenter får millionstøtte

Tidewave har laget en smart vendemadrass til helsesektoren. Nå får de én million kroner fra Forskningsrådet for å videreutvikle madrassen.

Sikrer bedre nattesøvn for brukere i hjemmetjenesten

Norsk Telemedisin AS har utviklet et digitalt tilsyn som gjør det enklere for omsorgspersonell i hjemmetjenesten å føre tilsyn med pasienter på nattestid.

Still time to join the Nordic Delegation at Health 2.0 Silicon Valley

​Oslo Medtech is a part of the Health Tech Nordic project and this is a unique opportunity for connected care companies that are ready for the North American market.

Markedsdialog om aktivisering og egenmestring for eldre

Stavanger kommune inviterer leverandører til markedsdialog om aktivisering og egenmestring for eldre i korttidsopphold.

Unik helseklokke fra Sandnes får millionergarantier fra EU

I løpet av mai lanserer Sandnes-selskapet Continyou en ny helseklokke som tar begrepet trygghetsalarm et par steg videre. Idéen har gitt virksomheten 4 millioner kroner i finansiering gjennom et historisk samarbeid.

Gir innbyggere eierskap over egen data

Stavanger-selskapet Bolder ønsker å være førstemann ut med fremtidsrettet velferdsteknologi. Nå har de utviklet en løsning som skal verne om personlig data.

Tilrettelegger for deling av innovasjon

Induct AS har siden 2007 gjort det mulig for ulike virksomheter å dele innovasjon og ideer. Nå jobber selskapet for at også ulik teknologi skal kunne deles via deres programvare.

Time kommune satser på velferdsteknologi

Innen 2020 har alle kommuner i Norge som mål å ta i bruk velferdsteknologi i omsorgstjenesten. Time kommune er allerede i gang med sin aktive satsning på innføring av løsninger som kan gjøre livet enklere for brukerne.

French company settles in Norway to help elderly people

Trialog, a French innovation company based in Paris, is NSCC’s newest member. Trialog recently established in Norway to develop business for the Norwegian social and health care sector.

Svaret på alle sykehjemslederes drøm

Anne Espeland og Sylvi Finsrud er gründerne bak ideen som skal revolusjonere administrasjon og rapportering i sykehjemssektoren. Dette vil de gjøre med en applikasjon kalt Keen Quality Keeper.