Hvem er NSCC og hva gjør vi?

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med mer enn 120 bedrifter og 45 kommuner/offentlige aktører som deltakere.  Klyngen har sitt utspring i Stavanger-regionen, men våre medlemmer er i dag fra hele landet og også internasjonalt.

Visjon: Generating impact through Smart Care solutions

Formål: Vi bygger norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse & omsorgstjenester

For å levere på dette jobber vi med 5 hovedprosjekt/mål:   

1: Skape økt konkurransekraft og verdi for medlemmene gjennom å utvikle klyngens innovasjonsplattform, realisert gjennom Norwegian Smart Care Lab.

Klyngen skal motivere, fasilitere og bidra til åpne innovasjonsprosesser og samarbeid medlemmene i mellom. Det skal gjennomføres aktiviteter som identifiserer utfordringer og markedsmuligheter. Fra pilot til marked. Klyngen skal utvikle og implementere testfasiliteter i et Living Lab konsept – Norwegian Smart Care Lab (NSCL). 

2: Klyngen skal bidra til at forskning og utvikling blir et fortrinn for våre medlemmer

Klyngen skal bidra til stimulering av samarbeid mellom bedrifter, kommuner og akademia/FOU institusjoner i klyngen. Klyngen ønsker å stimulere til mer relevant FoU på Smart Care løsninger.  

3: Klyngen skal bidra til at bedriftene når ut på internasjonale markeder

Klyngen skal hjelpe bedriftene til innhenting av internasjonal markedsinformasjon, kontakter på internasjonale markeder, markedsintroduksjon og læring fra de beste miljøene i verden for å kunne få et betydelig konkurransefortrinn ved inntreden i internasjonale marked. 

4: Klyngen skal bidra til styrking og skalering av tidligfase selskaper

Klyngen skal bli et arnested for gründerskap, hvor det skapes gode koblinger mellom modne bedrifter, akademia, ressurspersoner og gründere. Vi skal sette opp relevante programmer som løfter tidligfasebedriftene. Vi skal jobbe for å tiltrekke kapital til klyngens medlemmer.

5: Videreutvikle klyngens nettverksmotor

Kompetansebyggende aktiviteter i alle delmål bidrar til å styrke kjennskap og tillit mellom medlemmene og gjør samhandling og deling av informasjon til en naturlig del av medlemmers utvikling. Vi skal formidle kunnskap. Klyngeorganisasjon og verktøykasse skal kontinuerlig utvikles til å levere høy kvalitet.

Du kan lese hele strategiplanen her!

Klyngen fikk Arena-status i 2014. Formålet med Arena-programmet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Arena er første nivå i det nasjonale klyngeutviklingsprogrammet Norwegian Innovation Clusters (samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet)

Det er Validé AS som leder klyngeprosjektet NSCC.

Du finner NSCC i Innovasjonspark Stavanger
Kontakt

Postadresse:
Norwegian Smart Care Cluster co/ Validé AS
Postboks 8034
4068 Stavanger.


Besøksadresse:
Norwegian Smart Care Cluster
Prof. Olav Hanssensvei 7A
4021 Stavanger.

Daglig leder:
Arild Kristensen
arild@valide.no
Telefon: 905 32 591

Kommunikasjonsansvarlig:
Hilde Garlid
hilde@valide.no
Telefon: 905 31 816

Rådgiver:
Olav Mellemstrand
olav@smartcarecluster.no
Telefon: 906 32 906

Prosjektleder Norwegian Smart Care Lab:
Marit Hagland
marit@smartcarecluster.no
Telefon: 452 61 799

Prosjektleder:
Therese Oppegaard
therese@valide.no
Telefon: 951 51 892

Prosjektleder:
Bjørn Grønning
bjorn@smartcarecluster.no
Telefon: 913 27 928

NSCC Bergen (VIS), leder:
Katinka Tofte Amundsen
kto@visinnovasjon.no
Telefon: 980 26 926

NSCC Agder, leder:
Tor Åge Fjukstad
Telefon: 91 36 08 50

Styringsgruppe

Styringsgruppen har det overordnede ansvar for klyngens strategi og mål. 

Elsa Søyland Safer

Elsa Søyland Safer

Felix Laate - Greater Stavanger

Felix Laate - Greater Stavanger

Kristin Akerjordet Ui S

Kristin Akerjordet Ui S

Christina Stangeland Stavanger Kommune

Christina Stangeland Stavanger Kommune

Marthe Dyrud Atea

Marthe Dyrud Atea

Michael Sautter  Lærdal Medical

Michael Sautter Lærdal Medical

Terje Tobiassen Contin You

Terje Tobiassen Contin You

Håkon Brydøy - SuS

Håkon Brydøy - SuS

William Holm Sencio

William Holm Sencio

Klyngeteamet

Klyngeteamet har ansvar for det daglige arbeidet med å til enhvertid levere de tjenester til våre medlemmer som bygger opp om klyngens strategi og mål. Klyngens leder rapporterer til Styringsgruppen. 

Arild Kristensen - daglig leder

Arild Kristensen - daglig leder

Anne Klepp Andersen - administrasjon

Anne Klepp Andersen - administrasjon

Bjørn Grønning - prosjektleder

Bjørn Grønning - prosjektleder

Hilde Garlid - kommunikasjon

Hilde Garlid - kommunikasjon

Marit B. Hagland - leder NSCL

Marit B. Hagland - leder NSCL

Olav Mellemstrand Konsulent

Olav Mellemstrand Konsulent

Therese Oppegaard Prosjektleder

Therese Oppegaard Prosjektleder

Katinka Tofte Amundsen Nscc Leder Bergen

Katinka Tofte Amundsen Nscc Leder Bergen

Tor Åge Fjukstad Nscc Leder Agder

Tor Åge Fjukstad Nscc Leder Agder

Advisory Board

Klyngens Advisory Board består av engasjerte medlemmer som bidrar med sin kompetanse til å utvikle klyngen til beste for våre medlemmer. Board'et samarbeider med klyngeteamet om utviklingen. 

Anund Rannestad - Imatis

Anund Rannestad - Imatis

Arnt Egil Ydstebø - USHT

Arnt Egil Ydstebø - USHT

Brita Gjerstad - IRIS

Brita Gjerstad - IRIS

Linda Larsen Atea

Linda Larsen Atea

Dagfinn Wåge - Lyse AS

Dagfinn Wåge - Lyse AS

Hege Stokke Ibm

Hege Stokke Ibm

Håvard Resløkken Tieto

Håvard Resløkken Tieto

Ingunn Westvik Jolma Norce

Ingunn Westvik Jolma Norce

Håvard Liltved Dalen Alder

Håvard Liltved Dalen Alder

Øyvind Steira Mikkelsen Informasjonskontroll

Øyvind Steira Mikkelsen Informasjonskontroll

Bjarte Bøe Stavanger Kommune 1

Bjarte Bøe Stavanger Kommune 1

Silje Evensen Jaques Inventas 1

Silje Evensen Jaques Inventas 1

Kenneth Austrått Sus 1

Kenneth Austrått Sus 1

Kristin Hetland Greater Stavanger

Kristin Hetland Greater Stavanger

KontaktskjemaGroup 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList