Hvem er NSCC og hva gjør vi?

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med mer enn 140 bedrifter og 50 kommuner/offentlige aktører som deltakere.  Klyngen har sitt utspring i Stavanger-regionen, men våre medlemmer er i dag fra hele landet og også internasjonalt.

Visjon: Generating impact through Smart Care solutions

Formål: Vi bygger norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse & omsorgstjenester

For å levere på dette jobber vi med følgende hovedprosjekt/mål:   

1) Skape økt konkurransekraft og verdi for medlemmene gjennom å utvikle et nasjonalt testsenter konsept - Norwegian Smart Care Lab. Raskere fra ide til implementering For mer informasjon se her! 

2) Klyngen skal bidra til at forskning og utvikling blir et fortrinn for våre medlemmer
Evidens er vesentlig for troverdighet og adapsjon av løsninger innen helse. Klyngen skal bidra til stimulering av samarbeid mellom bedrifter, kommuner og akademia/FOU institusjoner i klyngen for utvikling og kommersialisering av nye løsninger.  

3) Klyngen skal bidra til at bedriftene når ut på internasjonale markeder Klyngen skal hjelpe bedriftene til innhenting av internasjonal markedsinformasjon, kontakter på internasjonale markeder, markedsintroduksjon og læring fra de beste miljøene i verden for å kunne få et betydelig konkurransefortrinn ved inntreden i internasjonale marked.

4) Klyngen skal bidra til styrking og skalering av vekstbedrifter
Klyngen skal bli et arnested for grunderskap, hvor det skapes gode koblinger mellom modne bedrifter, akademia, offentlige kunder, ressurspersoner og gründere/tidligfase vekstselskap.  Klyngen skal iverksette programmer som gir kompetanseheving og bygger opp om skalering.  

Klyngen skal utvikle en helhetlig plan for å tiltrekke mer relevant, kompetent privatkapital til klyngens medlemmer. Dekker alle fasene fra ide til vekst og exit, og alle typer investorer. Kan være lokale i egen region, nasjonale eller internasjonale.

5) Videreutvikle klyngens nettverksmotor
Kompetansebyggende aktiviteter i alle delmål bidrar til å styrke kjennskap og tillit mellom medlemmene og gjør samhandling og deling av informasjon til en naturlig del av medlemmers utvikling. Vi skal formidle kunnskap og stimulere til nettverksbygging.

6) Utvikling av innovasjonssystem innen digital helse
Vi skal jobbe for å utvikle regionale og det nasjonale innovasjonssystemene.  I første omgang i Rogaland, Agder og Hordaland.

7) Kunnskapsløft for helsesektoren
Klyngen skal bidra til økt kunnskap/innsikt, omstilling og relevante utdanningsprogrammer. Bygge kultur for samhandling – offentlig privat.

Du kan lese hele strategiplanen her!

Vi trenger engasjerte medlemmer som kan være med å realisere målene! Flott om dere tar kontakt hvis dere ønsker å bidra!

Klyngen fikk Arena-status i 2014. Formålet med Arena-programmet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Arena er første nivå i det nasjonale klyngeutviklingsprogrammet Norwegian Innovation Clusters (samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet)

Det er Validé AS som leder klyngeprosjektet NSCC.


Styringsgruppe

Styringsgruppen har det overordnede ansvar for klyngens strategi og mål. 

Elsa Søyland Safer

Elsa Søyland Safer

Felix Laate - Greater Stavanger

Felix Laate - Greater Stavanger

Kristine Kårstad Skjøthaug Stavanger Kommune

Kristine Kårstad Skjøthaug Stavanger Kommune

Kristin Akerjordet Ui S

Kristin Akerjordet Ui S

Michael Sautter  Lærdal Medical

Michael Sautter Lærdal Medical

Terje Tobiassen Contin You

Terje Tobiassen Contin You

Håkon Brydøy - SuS

Håkon Brydøy - SuS

William Holm Sencio

William Holm Sencio

Endre Valdersnes – Atea

Endre Valdersnes – Atea

Advisory Board

Klyngens Advisory Board består av engasjerte medlemmer som bidrar med sin kompetanse til å utvikle klyngen til beste for våre medlemmer. Board'et samarbeider med klyngeteamet om utviklingen. 

Anund Rannestad - Imatis

Anund Rannestad - Imatis

Arnt Egil Ydstebø - USHT

Arnt Egil Ydstebø - USHT

Brita Gjerstad - IRIS

Brita Gjerstad - IRIS

Dagfinn Wåge - Lyse AS

Dagfinn Wåge - Lyse AS

Ingunn Westvik Jolma Norce

Ingunn Westvik Jolma Norce

Håvard Liltved Dalen Alder

Håvard Liltved Dalen Alder

Øyvind Steira Mikkelsen Informasjonskontroll

Øyvind Steira Mikkelsen Informasjonskontroll

Bjarte Bøe Stavanger Kommune 1

Bjarte Bøe Stavanger Kommune 1

Silje Evensen Jaques Inventas 1

Silje Evensen Jaques Inventas 1

Kenneth Austrått Sus 1

Kenneth Austrått Sus 1

Matt Groom Bouvet

Matt Groom Bouvet

Håvard Resløkken Tieo Evry

Håvard Resløkken Tieo Evry

Irene Dybdahl Hepro

Irene Dybdahl Hepro

KontaktskjemaLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo