VITALIS 2018: Medlemmer deltar på fellestand med NSCC på Vitalis-messe i Gøteborg (Foto: Hilde Garlid)

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med mer enn 115 bedrifter og 45 kommuner/offentlige aktører som deltakere. 
Klyngen har sitt utspring i Stavanger-regionen, men våre medlemmer er i dag fra hele landet og også internasjonalt.

Visjon: Our members provide leading health and home care solutions for the global market.

Formål: Utvikle en klynge med fokus på omstilling, innovasjon, forskning og utvikling, kommersialisering, og eksport/internasjonalisering av produkter og tjenester innen helse og velferdsteknologi. Samhandling, kunnskapsformidling og næringsutvikling er stikkord for hva vi jobber med. Det gjør vi ved å:

  • Styrke bedriftene i klyngen
  • Utvikle markedet for velferdsteknologi – både offentlig og privat
  • Bidra til å utvikle norsk helseindustri

NSCC fokuserer på innovasjon, forskning og næringsutvikling innen velferdsteknologi (eHelse, mHelse, integrert omsorg, helse IKT og relaterte omsorgsdisipliner) som et middel til å forbedre helse og omsorgstjenester. 

For å nå denne visjon jobber vi med følgende fem hovedmål:  
 

1: Skape økt konkurransekraft og verdi for medlemmene gjennom å utvikle klyngens innovasjonsplattform, realisert gjennom Norwegian Smart Care Lab.

Klyngen skal motivere, fasilitere og bidra til åpne innovasjonsprosesser og samarbeid medlemmene i mellom. Det skal gjennomføres aktiviteter som identifiserer utfordringer og markedsmuligheter. Fra pilot til marked. Klyngen skal utvikle og implementere testfasiliteter i et Living Lab konsept – Norwegian Smart Care Lab (NSCL). 

2: Klyngen skal bidra til at forskning og utvikling blir et fortrinn for våre medlemmer

Klyngen skal bidra til stimulering av samarbeid mellom bedrifter, kommuner og akademia/FOU institusjoner i klyngen. Klyngen ønsker å stimulere til mer relevant FoU på velferdsteknologi.  

3: Klyngen skal bidra til at bedriftene når ut på internasjonale markeder

Klyngen skal hjelpe bedriftene til innhenting av internasjonal markedsinformasjon, kontakter på internasjonale markeder, markedsintroduksjon og læring fra de beste miljøene i verden for å kunne få et betydelig konkurransefortrinn ved inntreden i internasjonale marked.

4: Klyngen skal bidra til styrking og skalering av tidligfase selskaper

Klyngen skal bli et arnested for gründerskap, hvor det skapes gode koblinger mellom modne bedrifter, akademia, ressurspersoner og gründere. Vi skal sette opp relevante programmer som løfter tidligfasebedriftene. Vi skal jobbe for å tiltrekke kapital til klyngens medlemmer.

5: Videreutvikle klyngens nettverksmotor

Kompetansebyggende aktiviteter i alle delmål bidrar til å styrke kjennskap og tillit mellom medlemmene og gjør samhandling og deling av informasjon til en naturlig del av medlemmers utvikling. Vi skal formidle kunnskap. Klyngeorganisasjon og verktøykasse skal kontinuerlig utvikles til å levere høy kvalitet.

Klyngen fikk Arena-status i 2014. Formålet med Arena-programmet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Arena er første nivå i det nasjonale klyngeutviklingsprogrammet Norwegian Innovation Clusters (samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet)

Det er Validé AS som leder klyngeprosjektet NSCC.Kontakt

Postadresse:
Norwegian Smart Care Cluster co/ Validé AS
Postboks 8034
4068 Stavanger.


Besøksadresse:
Norwegian Smart Care Cluster
Prof. Olav Hanssensvei 7A
4021 Stavanger.

Daglig leder:
Arild Kristensen
arild@valide.no
Telefon: 905 32 591

Kommunikasjonsansvarlig:
Hilde Garlid
hilde@valide.no
Telefon: 905 31 816

Rådgiver:
Olav Mellemstrand
olav@smartcarecluster.no
Telefon: 906 32 906

Prosjektleder Norwegian Smart Care Lab:
Marit Hagland
marit@smartcarecluster.no
Telefon: 452 61 799

Prosjektleder:
Marianne Fedde Lilland
marianne@smartcarecluster.no
Telefon: 975 42 899

Prosjektleder:
Bjørn Grønning
bjorn@smartcarecluster.no
Telefon: 913 27 928

Styringsgruppe

Styringsgruppen har det overordnede ansvar for klyngens strategi og mål. 

Elsa Søyland Safer

Elsa Søyland Safer

Felix Laate - Greater Stavanger

Felix Laate - Greater Stavanger

Kristin Akerjordet Ui S

Kristin Akerjordet Ui S

Christina Stangeland Stavanger Kommune

Christina Stangeland Stavanger Kommune

Marthe Dyrud Atea

Marthe Dyrud Atea

Michael Sautter  Lærdal Medical

Michael Sautter Lærdal Medical

Jan Holm Sensio Safemate

Jan Holm Sensio Safemate

Terje Tobiassen Contin You

Terje Tobiassen Contin You

Håkon Brydøy - SuS

Håkon Brydøy - SuS

Klyngeteamet

Klyngeteamet har ansvar for det daglige arbeidet med å til enhvertid levere de tjenester til våre medlemmer som bygger opp om klyngens strategi og mål. Klyngens leder rapporterer til Styringsgruppen. 

Arild Kristensen - daglig leder

Arild Kristensen - daglig leder

Anne Klepp Andersen - administrasjon

Anne Klepp Andersen - administrasjon

Bjørn Grønning - prosjektleder

Bjørn Grønning - prosjektleder

Hilde Garlid - kommunikasjon

Hilde Garlid - kommunikasjon

Marit B. Hagland - leder NSCL

Marit B. Hagland - leder NSCL

Olav Mellemstrand Konsulent

Olav Mellemstrand Konsulent

Advisory Board

Klyngens Advisory Board består av engasjerte medlemmer som bidrar med sin kompetanse til å utvikle klyngen til beste for våre medlemmer. Board'et samarbeider med klyngeteamet om utviklingen. 

Anund Rannestad - Imatis

Anund Rannestad - Imatis

Arnt Egil Ydstebø - USHT

Arnt Egil Ydstebø - USHT

Brita Gjerstad - IRIS

Brita Gjerstad - IRIS

Kenneth Austrått SuS

Kenneth Austrått SuS

Kristin Hetland - Greater Stavanger As

Kristin Hetland - Greater Stavanger As

Øyvind Steira Mikkelsen - Informasjonskontroll As

Øyvind Steira Mikkelsen - Informasjonskontroll As

Silje Evensen Jacques - Inventas

Silje Evensen Jacques - Inventas

Bjarte Bøe - Stavanger Kommune

Bjarte Bøe - Stavanger Kommune

Håvard Liltved Dalen - Alder AS

Håvard Liltved Dalen - Alder AS

Linda Larsen Atea

Linda Larsen Atea

Dagfinn Wåge - Lyse AS

Dagfinn Wåge - Lyse AS

KontaktskjemaGroup 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList