Hvem er Norwegian Smart Care Cluster? 

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med over 200 medlemmer. Av medlemsmassen er flesteparten bedrifter, men vi har også 50 kommuner/offentlige aktører som deltakere. Vårt hovedkontor er i Stavanger, med avdelingskontorer i Bergen og Grimstad. Medlemsmassen strekker seg over hele landet, og vi har også medlemmer internasjonalt.


Visjon: Generating impact through Smart Care solutions

Mot en ny virkelighet for helsetjenesten

Det handler om brukeropplevelsen, ikke hvem som leverer tjenesten. Vi ser et taktskifte i helsesektoren. Demografiske endringer og nye krav fra brukerne tvinger frem endring i hvordan vi ser, planlegger og leverer helse- og omsorgstjenester. Hvordan kan ny teknologi bidra til å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet, og legge til rette for et sømløst helsevesen med et bærekraftig tjenestetilbud? Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for bedrifter, offentlige aktører, FoU institusjoner og finansaktører. Vi fokuserer på omstilling, innovasjon, forskning, kommersialisering og internasjonalisering av produkter og tjenester innen digital helse og velferdsteknologi.  

Vårt formål er å bygge norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne, samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse- og omsorgstjenester.

Hvordan gjør vi det? Vi utvikler markedet for digital helse og velferdsteknologi ved å styrke bedriftene i klyngen, legge til rette for offentlig – privat samarbeid og øke kunnskap på tvers av sektorer.

Hva gjør vi? Klyngen motiverer og legger til rette for samhandling og innovasjon på tvers, slik at ulike aktører i helseindustrien finner hverandre og drar i samme retning. Vi er et knutepunkt for samarbeid mellom bedrifter, kommuner og offentlige aktører, akademia/FOU institusjoner og investorer. Våre aktiviteter bidrar til å øke tillit mellom medlemmene, skaper grobunn for innovasjon og gjør samhandling til en styrke for helsenæringen.

Du kan lese hele strategiplanen her!

Vi tester morgendagens helseløsninger

Norwegian Smart Care Lab er et nasjonalt testsenter som hjelper selskaper raskere fra ide til implementering.

Å finne nye måter å levere helsetjenester på er avgjørende for en bærekraftig helse- og omsorgssektor i fremtiden. Vi mangler ikke nyskapende ideer og løsninger, men reisen fra idé til marked er krevende. Før løsninger kan tas i bruk i stor skala er det tekniske, praktiske og juridiske hindringer som må overstiges. Vi må sjekke at det er enkelt for folk å bruke de nye løsningene.   

Norwegian Smart Care Lab (NSCL) tester og verifiserer produkter, prototyper og ideer i helsenæringen. Vi vet hva som kreves, og forstår utfordringer og behov hos leverandør, helsetjenesten og bruker.  

VIL DU VITE MER? Besøk nettsiden til Norwegian Smart Care Lab

Sammen flytter vi fjell: Vi trenger engasjerte medlemmer som kan være med å realisere målene! Ta gjerne kontakt med klyngeteamet for å dele dine innspill og tanker.

NSCC har Arena Pro status i det norske klyngeprogrammet, og klyngeprosjektet drives
av Validé AS

Styringsgruppe

Styringsgruppen har det overordnede ansvar for klyngens strategi og mål.

Medlemmer av styringsgruppa er:

 • Esla Søyland fra SEAFER
 • Kristine Kårstad Skjøthaug - Stavanger kommune
 • Kristin Akerjordet - Universitetet i Stavanger
 • Michael Sautter - Laerdal Medical
 • Terje Tobiassen - ContinYou
 • Håkon Brydøy - Stavanger Universitetssjukehus
 • William Holm - Sensio
 • Endre Valdersnes - Atea
Elsa Søyland Safer

Elsa Søyland Safer

Kristine Kårstad Skjøthaug Stavanger Kommune

Kristine Kårstad Skjøthaug Stavanger Kommune

Kristin Akerjordet Ui S

Kristin Akerjordet Ui S

Michael Sautter Lærdal Medical

Michael Sautter Lærdal Medical

Terje Tobiassen Contin You

Terje Tobiassen Contin You

Håkon Brydøy - SuS

Håkon Brydøy - SuS

William Holm Sencio

William Holm Sencio

Endre Valdersnes – Atea

Endre Valdersnes – Atea

Advisory Board

Klyngens Advisory Board består av engasjerte medlemmer som bidrar med sin kompetanse til å utvikle klyngen til beste for våre medlemmer. Board'et samarbeider med klyngeteamet om utviklingen.

Medlemmer av Advisory Board er:

 • Annund Rannestad - Imatis
 • Arnt Egil Ydstebø - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
 • Brita Gjerstad - NORCE
 • Dagfinn Wåge - Lyse AS
 • Håvard Liltved Dalen - Snapmed
 • Øyvind Steira Mikkelsen - Informasjonskontroll
 • Bjarte Bøe - Stavanger kommune
 • Silje Evensen Jaques - Inventas
 • Kenneth Austrått - Stavanger Universitetssjukehus
 • Matt Groom - Bouvet
 • Irene Dybdahl - Hepro
 • Unni Kvisvik - TietoEVRY
 • Trine Pernille Langøen Vos - Sandnes kommune
Anund Rannestad - Imatis

Anund Rannestad - Imatis

Arnt Egil Ydstebø - USHT

Arnt Egil Ydstebø - USHT

Brita Gjerstad - IRIS

Brita Gjerstad - IRIS

Dagfinn Wåge - Lyse AS

Dagfinn Wåge - Lyse AS

Håvard Liltved Dalen Alder

Håvard Liltved Dalen Alder

Øyvind Steira Mikkelsen Informasjonskontroll

Øyvind Steira Mikkelsen Informasjonskontroll

Bjarte Bøe Stavanger Kommune 1

Bjarte Bøe Stavanger Kommune 1

Silje Evensen Jaques Inventas 1

Silje Evensen Jaques Inventas 1

Kenneth Austrått Sus 1

Kenneth Austrått Sus 1

Matt Groom Bouvet

Matt Groom Bouvet

Irene Dybdahl Hepro

Irene Dybdahl Hepro

KontaktskjemaArkiv