Norwegian Smart Care Cluster - NSCC (Arena Velferdsteknologi)

NSCC er et klyngeprosjekt med mer enn 115 bedrifter og 45 kommuner/offentlige aktører som deltakere. 
Klyngen har sitt utspring i Stavanger regionen men våre medlemmer idag er fra hele landet og internasjonalt.

Visjon: Our members provide leading health and home care solutions for the global market.

Formål: Utvikle en innovativ klynge hvor medlemmene samarbeider for å lykkes med kommersialisering og eksport av løsninger for et aktivt sunt liv og alderdom. 

NSCC fokuserer på innovasjon, forskning og næringsutvikling innen velferdsteknologi (eHelse, mHelse, integrert omsorg, helse IKT og relaterte omsorgs disipliner) som et middel til å forbedre helse og omsorgstjenester.

For å nå denne visjon jobber vi med følgende 4 hovedmål:  

1: Videreutvikle klyngen til å være en foretrukket og anerkjent arena innen velferdsteknologi for bedrifter, kommuner, sykehus og primærhelsetjenesten.

Det skal gjennomføres aktiviteter som bidrar til å skape kjennskap og tillit mellom medlemmene og som gjør at samhandling i innovasjonsprosjekter og deling av informasjon blir en naturlig del av klyngens utvikling. Nytt fra medlemmer, kompetanse og resultater fra klyngen markedsføres for å skape nasjonal og internasjonal blest og attraktivitet rundt klyngearbeidet. Nasjonalt klynge til klynge samarbeid etableres, samtidig som en søker internasjonale klyngesamarbeid. Klyngeorganisasjon skal kontinuerlig utvikles til å levere høy kvalitet.   

2: Skape økt konkurransekraft og verdi for medlemmene gjennom å utvikle og utnytte en felles innovasjonsplattform.

Klyngen skal motivere, fasilitere og bidra til åpne innovasjons prosesser medlemmene i mellom. Det skal gjennomføres aktiviteter som identifiserer utfordringer og markedsmuligheter. Fra pilot til marked. Klyngen skal implementere en digital innovasjonsplattform med tilhørende prosesser for å understøtte åpen innovasjon i klyngen. Med basis i en slik innovasjonsplattform skal man og utvikle et internasjonalt testsenter for velferdsteknologi inneholdene et Living Lab konsept – Norwegian Smart Care Lab.

3: Innhente, utvikle og dele kunnskap som sikrer markedsfortrinn og verdi til medlemmene i klyngen

Klyngen skal bidra til stimulering av samarbeid mellom bedrifter og akademia/FOU institusjoner i klyngen. Sammen skal det gjennomføres relevante studier og forskningsprosjekt som vil hjelpe medlemmene til bedre viten/løsninger samt spredningen av den. Klyngen skal bidra til å dele kunnskapsgrunnlag og anerkjente forskningsstudier. Klyngen skal bidra til samarbeid med akademia/FoU institusjoner om masteroppgaver og doktorgradsavhandlinger/Nærings PhD, samt student inkubatorer eller lignende program.

Klyngen skal bidra i relevante nasjonale og internasjonale nettverk

Klyngen skal jobbe for omstilling og teknologioverføring fra andre industrier til helse og velferdsteknologi.

4: Klyngen skal bidra til at bedriftene når ut på internasjonale markeder

Vi skal hjelpe bedriftene til innhenting av internasjonal markedsinformasjon, kontakter på internasjonale markeder og   samarbeid med eksempelvis internasjonale klynger/inkubatorer/akselleratorprogrammer. Klyngen skal og bidra medlemmene til samarbeid med ledende internasjonale miljøer for å utvikle sine produkter og tjenester delfinansiert av internasjonale forskningsprogram.


Klyngen fikk Arena status i 2014. Formålet med Arena-programmet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Arena er første nivå i det nasjonale klyngeutviklingsprogrammet Norwegian Innovation Clusters (samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet)

Det er Validé AS som leder klyngeprosjektet NSCC.


Styringsgruppe

Styringsgruppen har det overordnede ansvar for klyngens strategi og mål. 

Eirik Gundegjerde - Lyse AS

Eirik Gundegjerde - Lyse AS

Ellen Grasbakken - IBM

Ellen Grasbakken - IBM

Håkon Brydøy - SuS

Håkon Brydøy - SuS

Steinar Mangersnes - Kind Group

Steinar Mangersnes - Kind Group

Felix Laate - Greater Stavanger

Felix Laate - Greater Stavanger

Jan Holm - Safemate

Jan Holm - Safemate

Eli Karin Fosse Stavanger Kommune

Eli Karin Fosse Stavanger Kommune

Lena Heimvik Safer

Lena Heimvik Safer

Kristin Akerjordet Ui S

Kristin Akerjordet Ui S

Klyngeteamet

Klyngeteamet har ansvar for det daglige arbeidet med å til enhvertid levere de tjenester til våre medlemmer som bygger opp om klyngens strategi og mål. Klyngens leder rapporterer til Styringsgruppen. 

Arild Kristensen - daglig leder

Arild Kristensen - daglig leder

Anne Klepp Andersen - administrasjon

Anne Klepp Andersen - administrasjon

Paul Vigmostad - EU-rådgiver

Paul Vigmostad - EU-rådgiver

Marianne Fedde Liland - prosjektleder

Marianne Fedde Liland - prosjektleder

Bjørn Grønning - prosjektleder

Bjørn Grønning - prosjektleder

Hilde Garlid - kommunikasjon

Hilde Garlid - kommunikasjon

Marit B. Hagland - leder NSCL

Marit B. Hagland - leder NSCL

Advisory Board

Klyngens Advisory Board består av engasjerte medlemmer som bidrar med sin kompetanse til å utvikle klyngen til beste for våre medlemmer. Board'et samarbeider med klyngeteamet om utviklingen. 

Anund Rannestad - Imatis

Anund Rannestad - Imatis

Anne Espeland - Keen As

Anne Espeland - Keen As

Arnt Egil Ydstebø - USHT

Arnt Egil Ydstebø - USHT

Brita Gjerstad - IRIS

Brita Gjerstad - IRIS

Kenneth Austrått SuS

Kenneth Austrått SuS

Ketil Vindenes - Vijugroup AS

Ketil Vindenes - Vijugroup AS

Kristin Hetland - Greater Stavanger As

Kristin Hetland - Greater Stavanger As

Øyvind Steira Mikkelsen - Informasjonskontroll As

Øyvind Steira Mikkelsen - Informasjonskontroll As

Silje Evensen Jacques - Inventas

Silje Evensen Jacques - Inventas

Bjarte Bøe - Stavanger Kommune

Bjarte Bøe - Stavanger Kommune

Håvard Liltved Dalen - Alder AS

Håvard Liltved Dalen - Alder AS

Linda Larsen Atea

Linda Larsen Atea

Dagfinn Wåge - Lyse AS

Dagfinn Wåge - Lyse AS

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbPage 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList