Sahra Krokedal

Praksisstudent NSCL

Sahra har en bachelorgrad i sosialt arbeid fra Høgskolen i Innlandet. Hun har erfaring innenfor eldreomsorg, rusomsorg og omsorg for pasienter/beboere med psykisk utviklingshemning. Hun studerer master i endringsledelse ved Universitet i Stavanger, og er i praksis hos oss i Norwegian Smart Care Cluster. Sarha sitt ansvarsområde i løpet av praksisperioden er prosesskartlegging og kvalitetsforbedring i Norwegian Smart Care Lab.

Arkiv