Sahra Krokedal

Prosjektleder

Sahra har en bachelorgrad i sosialt arbeid fra Høgskolen i Innlandet. Hun har erfaring innenfor eldreomsorg, rusomsorg og omsorg for beboere med psykisk utviklingshemning. Hun har i tillegg en mastergrad i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger, og er spesielt interessert i gode implementeringsprosesser.

I Norwegian Smart Care Lab ønsker hun å bidra til at bedrifter får testet sine løsninger i en realistisk kontekst.

Arkiv