Her følger en oversikt over prosjekter som klyngen har igangsatt eller er en aktiv bidragsyter til. 

Innovasjons plattform for klyngens medlemmer

Bli med på et spennende prosjekt rundt Åpen Innovasjon!

Les mer
Norwegian Smart Care Lab

Internasjonalt test senter og Living Lab for velferdsteknologi

Les mer
VRI Innovasjonsdialog - Trygghet i egne hjem

Workshop serie som belyser flere aspekt av trygghet

Les mer
Nordic Edge Expo

The largest Smart City event in the Nordics

Les mer
Digitalize or Die

Fikk 10 millioner til helseinnovasjon fra Norges Forskningsråd

Les mer
Rogaland - ledene region i Norge innen frivillighet

Workshop serie om hvordan gjøre Rogaland til det beste fylket innen frivillighet

Les mer
Morgendagens kule seniorbolig

​Forventninger og krav til seniorboliger

Les mer
Norway Pumps & Pipes

Pumps & Pipes er et initiativ for å skape en møteplass som grunnlag for kompetanseoverføring mellom olje og helsesektoren.

Les mer
Maten er ikke gitt før den er spist

Kompetanseplattformen skal utvikle Norges mest effektive og relevante måltidsløsninger for den voksende eldre befolkningen.

Les mer
Morgendagens hjemmeomsorg

Kartlegging av hvilke behov de eldre har knyttet til å kunne bo lengst mulig hjemme, tjenesteleverandørenes behov knyttet til smart tjenesteleveranse samt implementering og drift av velferdsteknologiske løsninger.

Les mer
RECIN: Regional utfordringer og muligheter – innovasjon og verdiskaping i bedriftsnettverk

Prosjektet skal se på om deltakelse i klynger bidrar til kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping i bedrifter.

Les mer
Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbPage 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList