Her følger en oversikt over prosjekter som klyngen har igangsatt eller er en aktiv bidragsyter til. 

Få en egen helsementor!

Er du helsegründer? Trenger du hjelp til å skyte fart? Sammen med andre norske helseklynger, inkubatormiljøer og Innovasjon Norge tilbyr Norwegian Smart Care Cluster et unikt helsementor program!

Les mer
Global Growth Health Tech & Smart Care Singapore

Singapore er et av verdens mest spennende markeder for helsetjenester. Har bedriften din løsninger innen moderne helseteknologi og ønsker du å utforske markedsmulighetene i Singapore? Meld din interesse til Innovasjon Norges eksportprogram.

Les mer
Global Growth - helseløsninger for Danmark

Danmark ser etter løsninger som kan øke innbyggernes livskvalitet, forbedre de ansattes arbeidsforhold og øke effektiviteten innen helsesektoren. Har din bedrift en løsning som kan styrke den danske primæromsorgen, hjemmepleien og e-helsesystemet?

Les mer
Digital Health & Care 4.0

Få en snarvei til det tyske helsemarkedet gjennom et nordisk klynge-til-klynge samarbeid! Få markedsinnsikt, nettverk, produktpresentasjon i Tyskland og kontakt med andre nordiske forretningspartnere.

Les mer
Klyngesamarbeid åpner nye nordiske helsedører

Helseklynger i Norge, Sverige, Danmark og Finland knytter nå, januar 2018, nettverket i det som heter Norcare. Norwegian Smart Care Cluster har fått 250.000 kroner i EU-midler (BSR innovation express) for å bygge det nordiske nettverket.

Les mer
Juridisk veiledning for å teste produkter og tjenester

Hva må du tenke på av juridiske problemstillinger før du setter i gang en test av et produkt eller tjenester? Hvilke lover regulerer testing av ikke-medisinsk utstyr? Hvilke avtaler bør du har inngått før du rekrutterer testpersoner?

Les mer
Innovasjons plattform for klyngens medlemmer

Bli med på et spennende prosjekt rundt Åpen Innovasjon!

Les mer
Norwegian Smart Care Lab

Internasjonalt test senter og Living Lab for velferdsteknologi

Les mer
VRI Innovasjonsdialog - Trygghet i egne hjem

Workshop serie som belyser flere aspekt av trygghet

Les mer
Internasjonalisering - Hjelp til å søke internasjonale støtteprogrammer

Horizon 2020 - EUs forsknings- og innovasjonsprogram

Les mer
Digitalize or Die

Fikk 10 millioner til helseinnovasjon fra Norges Forskningsråd

Les mer
Rogaland - ledene region i Norge innen frivillighet

Workshop serie om hvordan gjøre Rogaland til det beste fylket innen frivillighet

Les mer
Morgendagens kule seniorbolig

​Forventninger og krav til seniorboliger

Les mer
Norway Pumps & Pipes

Pumps & Pipes er et initiativ for å skape en møteplass som grunnlag for kompetanseoverføring mellom olje og helsesektoren.

Les mer
Maten er ikke gitt før den er spist

Kompetanseplattformen skal utvikle Norges mest effektive og relevante måltidsløsninger for den voksende eldre befolkningen.

Les mer
Morgendagens hjemmeomsorg

Kartlegging av hvilke behov de eldre har knyttet til å kunne bo lengst mulig hjemme, tjenesteleverandørenes behov knyttet til smart tjenesteleveranse samt implementering og drift av velferdsteknologiske løsninger.

Les mer
RECIN: Regional utfordringer og muligheter – innovasjon og verdiskaping i bedriftsnettverk

Prosjektet skal se på om deltakelse i klynger bidrar til kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping i bedrifter.

Les mer
Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1List