Her følger en oversikt over prosjekter som klyngen har igangsatt eller er en aktiv bidragsyter til. 

Innovasjons plattform for klyngens medlemmer

Bli med på et spennende prosjekt rundt Åpen Innovasjon!

Norwegian Smart Care Lab

Internasjonalt test senter og Living Lab for velferdsteknologi

VRI Innovasjonsdialog - Trygghet i egne hjem

Workshop serie som belyser flere aspekt av trygghet

Nordic Edge Expo

The largest Smart City event in the Nordics

Internasjonalisering - Hjelp til å søke internasjonale støtteprogrammer

EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020

Digitalize or Die

Fikk 10 millioner til helseinnovasjon fra Norges Forskningsråd

Rogaland - ledene region i Norge innen frivillighet

Workshop serie om hvordan gjøre Rogaland til det beste fylket innen frivillighet

Morgendagens kule seniorbolig

​Forventninger og krav til seniorboliger

Norway Pumps & Pipes

Pumps & Pipes er et initiativ for å skape en møteplass som grunnlag for kompetanseoverføring mellom olje og helsesektoren.

Maten er ikke gitt før den er spist

Kompetanseplattformen skal utvikle Norges mest effektive og relevante måltidsløsninger for den voksende eldre befolkningen.

Morgendagens hjemmeomsorg

Kartlegging av hvilke behov de eldre har knyttet til å kunne bo lengst mulig hjemme, tjenesteleverandørenes behov knyttet til smart tjenesteleveranse samt implementering og drift av velferdsteknologiske løsninger.

RECIN: Regional utfordringer og muligheter – innovasjon og verdiskaping i bedriftsnettverk

Prosjektet skal se på om deltakelse i klynger bidrar til kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping i bedrifter.