Her følger en oversikt over prosjekter som klyngen har igangsatt eller er en aktiv bidragsyter til. 

Leve bedre med kreft

Gjennom samarbeidet med Cancer Mission Hub Norway, mobiliserer Norwegian Smart Care Cluster og Kreftforeningen økosystemet for å forbedre oppfølgingen og støtten til kreftoverlevere

Les mer
USA Next!

Oppdag vårt veikart til USA's helse- og livsvitenskapssektoren. En samarbeidsinnsats ledet av norges helseklynger, utformet for å veilede norske bedrifter til suksess i det amerikanske markedet.

Les mer
Felles løft for investorarbeid innen livsvitenskap og helseteknologi

Klyngene har en unik rolle i å øke private investeringer til norsk næringsliv. Nå går fem norske klynger innen helse og livsvitenskap sammen om investorarbeid og internasjonalisering slik at enda flere norske bedrifter skal lykkes.

Les mer
UK Propel

Skreddersydd springbrett til UK for nordiske helseteknologi selskaper!

Les mer
CoTecH

Prosjektet CoTecH får 28 millioner kroner fra Forskningsrådet. I seks år framover skal universiteter, helseforetak, næringsliv, brukerorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner samarbeide med USN om å utvikle, teste og implementere ny helseteknologi.

Les mer
NorCare

NorCare er et klyngesamarbeid på tvers av Norden. Nettverket jobber for erfaringsdeling, nettverk og innsikt om nordiske og internasjonale helsemarkeder på tvers av landegrensene.

Les mer
NH2 Helse

Dette er en Hub-node pilot med Helseinn, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech som samarbeidspartnere. Dette er en pilot i en ny ordning fra Innovasjon Norge.

Les mer
EIRAccelerator - digital akselerator for helsenæringen

I norrøn mytologi var Eir legekunstens gudinne, og navnet betyr blant annet "hjelp". I EIRA ønsker vi nettopp å hjelpe, ved å gi startups og tidlig-vekst bedrifter verktøy til å sette fart og komme seg raskere ut i markedet.

Les mer
Norway Pumps & Pipes

Pumps & Pipes er et initiativ for å skape en møteplass som grunnlag for kompetanseoverføring mellom olje og helsesektoren.

Les mer

Tidligere prosjekter

Global Growth Sverige

Sverige har som mål å være best i verden innen digitalisering av helsevesenet. Helsesektoren trenger løsninger som gjør det mulig å nå dette målet, og her kan norske helseteknologiselskaper spille en viktig rolle.

Les mer
Felles Kommunal Journal (FKJ)

Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger – én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

Les mer
Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) investor community and the Norwegian Health Investor Network (NHIN)

This community aims to increase investment & collaboration between companies and the investor community as well as build investor engagement through transparent communication – enabling you to take your company to the next level.

Les mer
Releasing the power of users

Prosjektet tar for seg den viktige oppgaven å fremme brukerstemmene for å akselerere utviklingen av den digitale helse- og omsorgssektoren.

Les mer
Gordisk - hvordan ta i bruk helseapper i Norge?

Når helseapplikasjoner skal tas i bruk er det mange hensyn å ta. Dette forprosjektet ser på muligheten for utarbeidelse av en godkjenningsordning for helseapper, og hvordan det skal løses. Der av navnet gordisk, inspirert av uttrykket gordisk knute.

Les mer
RoboCare - tester hvordan teknologi kan redusere sosial isolasjon på sykehjem

Målet med prosjektet er å undersøke om en digital plattform kan redusere sosial isolasjon og øke livskvaliteten til beboere på sykehjem.

Les mer
DIGI-B-CUBE

DIGI-B-CUBE prosjektet har som mål å bygge opp under utvikling av skreddersydde løsninger og prototyper for helsesektoren.

Les mer
DISH - Digital & Innovation Skills Helix in Health

DISH har som mål å bygge bro mellom behovet for rask digitalisering av helsevesenet, og manglende kompetanse blant helsepersonell i anvendelse og utnyttelse av ny teknologi.

Les mer
Få en egen helsementor!

Sammen med andre norske helseklynger, inkubatormiljøer og Innovasjon Norge tilbyr Norwegian Smart Care Cluster et unikt helsementor program!

Les mer
Global Growth Health Tech & Smart Care Singapore

Singapore er et av verdens mest spennende markeder for helsetjenester. Har bedriften din løsninger innen moderne helseteknologi og ønsker du å utforske markedsmulighetene i Singapore? Meld din interesse til Innovasjon Norges eksportprogram.

Les mer
Global Growth - helseløsninger for Danmark

Danmark ser etter løsninger som kan øke innbyggernes livskvalitet, forbedre de ansattes arbeidsforhold og øke effektiviteten innen helsesektoren. Har din bedrift en løsning som kan styrke den danske primæromsorgen, hjemmepleien og e-helsesystemet?

Les mer
Digital Health & Care 4.0

Få en snarvei til det tyske helsemarkedet gjennom et nordisk klynge-til-klynge samarbeid! Få markedsinnsikt, nettverk, produktpresentasjon i Tyskland og kontakt med andre nordiske forretningspartnere.

Les mer
Klyngesamarbeid åpner nye nordiske helsedører

Helseklynger i Norge, Sverige, Danmark og Finland knytter nå, januar 2018, nettverket i det som heter Norcare. Norwegian Smart Care Cluster har fått 250.000 kroner i EU-midler (BSR innovation express) for å bygge det nordiske nettverket.

Les mer
Digitalize or Die

Fikk 10 millioner til helseinnovasjon fra Norges Forskningsråd

Les mer
Morgendagens kule seniorbolig

​Forventninger og krav til seniorboliger

Les mer
Innovasjonsdialog - rusavhengige

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om lettere tilgjengelig hjelp på vei mot varig rusfrihet, ved hjelp av velferdsteknologi.

Les mer
Prosjektsøknad: Digitalize or Die

Dynamic Drivers of Responsible Research and Innovation in Health and Welfare services.

Les mer
Prosjektsøknad: Personalising Health and Care (PHC25)

Målet med prosjektet er å redusere innleggelser og opphold i institusjoner, forbedre daglige aktiviteter og livskvalitet til eldre ved effektiv bruk av IKT.

Les mer
Morgendagens hjemmeomsorg

Kartlegging av hvilke behov de eldre har knyttet til å kunne bo lengst mulig hjemme, tjenesteleverandørenes behov knyttet til smart tjenesteleveranse samt implementering og drift av velferdsteknologiske løsninger.

Les mer
Implementering av velferdsteknologi

Dette er et forskningsprosjekt, med spesielt fokus på tjenesteproduksjon og næringsutvikling.

Les mer
Smarte Pasientrom

Prosjektet «Smarte pasientrom» inngår i innovasjonsprogrammet «Helse Stavanger 2.0»

Les mer
Safer@home

Safer@home er et forskningsprosjekt som fokuserer på langsiktige utfordringer ift. å ta i bruk velferdsteknologitjenester.

Les mer
E-seng 2015

E-seng 2015 tar i bruk nettbrett med skreddersydd informasjon og tjenester til pasientene.

Les mer
Smarter City Challenge

Stavanger er en av vinnerne av IBM Smarter Cities Challenge 2013.

Les mer
Bolig uten hindring

Bolig uten hindring er et samarbeidsprosjekt der unge rullestolbruker tester en rekke nye løsninger.

Les mer
Felles utviklingsprosjekt innen velferdsteknologi

FUIV er et samarbeidsprosjekt for utprøving av smarthus, - kommunikasjons, trygghets – og sikkerhetstjenester.

Les mer
Arkiv