"Det er første gang Berntsen blir tatt i bruk på en avdeling hvor pasientene har kognitiv svikt, noe som har gitt oss innsikt og erfaringer med en ny brukergruppe."
- Karoline Blikra Mokleiv, NSCL
Vis fakta

Prosjektnavn: RoboCare

Formål: Å undersøke hvordan det digitale hjelpemiddelet Berntsen kan bidra til å opprettholde kontakten mellom beboere på sykehjem og deres pårørende.

Varighet: juni 2020 -

Finansiering: DAM-stiftelsen

Prosjektgruppe: SESAM, NSCL, Tasta sykehjem og Innocom

RoboCare - tester hvordan teknologi kan redusere sosial isolasjon på sykehjem

Målet med prosjektet er å undersøke om en digital plattform kan redusere sosial isolasjon og øke livskvaliteten til beboere på sykehjem.


Digitale hjelpemidler til sosial kontakt med pårørende er spesielt viktig og aktuelt under covid-pandemien. Det settes inn strenge besøksrestriksjoner for å ivareta smittevern på sykehjemmene. Første del av dette prosjektet ble gjennomført sommeren 2020. Roboten Berntsen ble benyttet som digitalt hjelpemiddel til kontakt mellom beboerne på sykehjemmet og deres pårørende.

– Prosjektet vi gjennomførte i sommer var på en skjermet avdeling. Nå har vi startet opp på en korttidsavdeling, opplyser Karoline Blikra Mokleiv.

Hun jobber for Norwegian Smart Care Lab(NSCL). Laben har hatt ansvar for det tekniske og opplæring av både brukeren, pårørende og ansatte.

– Det har vært kjekt og lærerikt å jobbe sammen med superbrukerne på sykehjemmet, som har tatt et ekstra ansvar for å følge opp de som skal bruke Berntsen Beinlaus. De pårørende har vært engasjerte og pådrivere for å få gjennomført på en god måte. Sist, men ikke minst må brukerne trekkes frem som har sagt seg villige til å være med og teste ut ny teknologi, sier Mokleiv om prosjektet.

Hun synes det er veldig verdifullt å få informasjon om hvordan hjelpemidler som Berntsen kan anvendes i en unntakstilstand og hvilken verdi det gir brukeren, pårørende og ansatte.

Test Tasta sykehjem
OPPLÆRING: Norwegian Smart Care Lab har hatt ansvar for det tekniske og opplæring av både brukeren, pårørende og ansatte. Her fra oppstart av prosjektet i juni. (Foto: Jofrid Åsland)


Sosial kontakt med teknologi

DAM-stiftelsen har finansiert prosjektet som hadde oppstart i juni 2020. Prosjektet har bakgrunn i den pågående koronasituasjonen og besøksrestriksjonene som er innført med hensyn til smittevern på sykehjem. Disse tiltakene får spesielt konsekvenser for eldre på sykehjem. Noen beboere mangler evner til å ta i bruk teknologi som kan bistå dem i å opprettholde kontakt med sine nærmeste. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan det digitale hjelpemiddelet Berntsen kan bidra til å opprettholde kontakten mellom beboere på sykehjem og deres pårørende.

Gjennom bruk av dette digitale hjelpemidlet undersøkes det hvilke opplevelser og utfordringer det gir både de ansatte, pårørende og ikke minst beboeren selv.

– Vi ser på hvordan verktøyet tas i bruk, hvilke opplevelser det gir og om det kan bidra til bedre og hyppigere kontakt mellom pasienten og dens nærmeste. Det er også første gang Berntsen blir tatt i bruk på en avdeling hvor brukeren har kognitiv svikt, noe som har gitt oss innsikt og erfaringer med en ny brukergruppe, opplyser Blikra Mokleiv.

Ettersom prosjektet ble gjennomført på en skjermet avdeling med pasienter som har kognitiv svikt, krevde det at de ansatte var aktive deltakere og veiledet pasientene i bruk av kommunikasjonsroboten.

Planleggingsfasen gikk over 2 måneder, hvor prosjektgruppen besto av NSCL, Tasta sykehjem, Innocom og forskere fra SESAM.

– Det er gjort lite forskning på dette feltet. Derfor er det viktig å få kunnskap om hvordan Berntsen fungerer på sykehjem og hvilke beboere som kan ha nytte av tilbudet. Det er også veldig viktig å forstå hva som skal til for å kunne ta i bruk teknologi på sykehjem slik at det er til nytte for både beboere, personal og pårørende, sier Ingelin Testad, professor og senterleder ved SESAM.

Test Tasta sykehjem
AKTIVE: De ansatte er aktive deltakere og veileder pasientene i bruk av Berntsen, når pasienter som har kognitiv svikt skal bruke hjelpemidlet. (Foto: Jofrid Åsland, NSCC).


Struktur med Berntsen

– Så langt har det vært helt fantastisk å ha Karoline fra Lab som min høyre hånd i Stavanger, sier Hege Eiklid, daglig leder i Innocom. Det er Innocom som står bak Berntsen.

Restriksjoner og anbefalinger knyttet til smittevern under den pågående pandemien har begrenset muligheten hennes til å reise. Dermed har god kontakt og samarbeid med NSCL vært avgjørende for gjennomføringen av prosjektet.

– Jeg ser at det er viktig å kunne være fysisk til stede under implementering til justering av små tekniske ting. Ofte kan det være snakk om utfordringer som ikke har med roboten å gjøre for eksempel nettilgang. Dersom det tekniske rundt oppsettet ikke fungerer optimalt vil de ikke få det rette inntrykket av Berntsen, forteller Eiklid.

Som bedrift er hun alltid redd for at produktet uforskyldt skal få skylda for at det tekniske ikke fungerer.

Når det gjelder endringer i samfunnet grunnet covid-pandemien ser Eiklid flere fordeler ved egen robot.

– Berntsen kan tilby en totalpakke med kommunikasjon, aktivisering og struktur i hverdagen. I tillegg får jeg mange gode tilbakemeldinger på at roboten er veldig enkel og brukervennlig, forteller hun.

LES MER OM BERTNESN OG INNOCOM:

Test Tasta sykehjem
POSITIVE: De ansatte ved skjermet avdeling på Tasta sykehjem var svært positive til å teste ut det digitale hjelpemidlet Berntsen. (Foto: Jofrid Åsland, NSCC)


Tanker fra sykehjemmet:
"Denne pasientgruppen blir ofte oversett. Kanskje på grunn av mangel på forståelse ute i befolkningen eller kanskje fordi de blir værende på en skjermet avdeling den siste tiden av sitt liv. De «forsvinner» på en måte fra samfunnet før de dør. Men de har fortsatt behov for kontakt med omverdenen, de trenger å gjøre meningsfulle ting, de trenger å fylle dagene med noe som er interessant, de trenger trøst og oppmuntring. De har fortsatt behov for å bli sett og respektert for den de har vært. Derfor er det så fint at vi skal prøve ut denne kommunikasjonsformen. Da får de et bilde av pårørende mens de snakker med dem, pårørende kan oppmuntre og gi støtte, eller trøst hvis de ser det trengs. Korttidshukommelsen blir også verre og verre, så det er viktig at de opprettholder kontakten med familien sin så de ikke glemmer dem. Nå er det strenge regler for besøk, så det er en fin tid å prøve dette ut." - Avdelingsleder ved Tasta sykehjem, Ingebjørg Jordbrekk

Avsluttet
Arkiv