"Det hele handler om hvordan vi skal skape verdier ut fra ideer."
Vis fakta

Prosjekt: Releasing the power of the user

Finansiering: 10 millioner kroner fra Norges forskningsråd

Oppgave: Prosjektet fokuserer på helsesektoren og hvordan involvere brukerstemmen i utvikling og innovasjon, da særlig knyttet opp mot implementering av digitale verktøy.

Mål: Utvikle nyttige rammeverktøy for innovasjon og utvikling, som blir tilgjengelig for innovatørene.

Nettside: Prosjektets nettside

Releasing the power of users

Prosjektet tar for seg den viktige oppgaven å fremme brukerstemmene for å akselerere utviklingen av den digitale helse- og omsorgssektoren.

Dette prosjektet har sitt utspring i prosjektet Digitalize or Die, og er finansiert med 10 millioner kroner fra Norges forskningsråd over fire år.

Det hele handler om hvordan vi skal skape verdier ut fra ideer. Det er jo det innovasjon er, men hvem er det vi skaper verdier for?


Hvordan utvikler vi brukerens helsevesen?

Et viktig og stort mål fra myndighetene er målet om å skape pasientens helsetjeneste. For å gjøre det er brukerstemmen en viktig røst å lytte til. Det er dette prosjektgruppen skal granske nærmere.

"Målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. Pasientens stemme skal bli hørt – både i møtet mellom pasient og behandler og i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene." Slik lyder deler av innledningen til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 Mld. St. 7

Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) er en måte å sikre at innovasjon og utvikling adresserer behovene brukerne og samfunnet har. Da er det viktig å sikre at et bredt spekter av stemmer kommer til orde tidlig i prosessene. På den måten er det mulig å nå målet om å utvikle tjenester og løsninger som treffer både brukere og samfunnsbehov. Dette prosjektet skal fokusere på et bredt spekter av brukerinvolvering i innovasjonsprosessen og utvikling av økosystem for innovasjon. Målet er at e-helsesektoren, systemutviklere, kommuner, helsevesenet, gründere, bedrifter og brukere skal samarbeide om innovasjon på en trygg måte. Prosjektgruppa mener det er viktig at det er stort rom for eksperimentering, prototyping og ikke minst å gjøre feil. Målet er å utvikle nyttige rammeverktøy for innovasjon og utvikling, som blir tilgjengelig for innovatørene.


Hvem deltar i prosjektet?

Prosjektteamet består av forskere fra seks forskjellige land. Se hele teamet her: Team "Releazing the power of the user"

Teamet har knyttet til seg et bredt spekter av samarbeidspartnere for å nå sine mål. Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og klyngens egen lab er en av samarbeidspartnerne. De bidrar også med ressurser i prosjektet. NSCC står også for koblinger til sine medlemsbedrifter.

Fra næringslivet har prosjektgruppa Athea, Sensio og Norengros med på laget. Kommunene Randaberg, Klepp og Stavanger er også tilknyttet prosjektet. Fra området living lab har er UnternehmerTUM og Citizen Lab i Nederland samarbeidspartnere.


Digitalize or Die

Forløperen til prosjektet "Releasing the power of the user" bærer navnet "Digitalize or Die". Prosjektet var også finansiert av Norges forskningsråd med 10 millioner kroner. Gjennom prosjektet ble bruk av IKT-løsninger til utvikling av helse- og velferdstjenester på en ansvarlig måte gransket.

LES MER: Beskrivelse av forskningsprosjektet Digitalize or Die


Webinar med brukeren i sentrum

Norwegian Smart Care Cluster og deres samarbeidspartner ECHAllinace arrangerte høsten 2020 et webinar hvor temaet var knyttet opp mot prosjektet "Releasing the power of the user".

Professor Tatiana Iakovleva og professor John Bessant fra prosjektteamet var blant foredragsholderne. De beskrev prosjektet og arbeidet. John Bessant beskrev til og med innovasjon med et eget sanginnslag. Vi anbefaler å ta en titt på opptaket fra webinaret, hvor temaet for diskusjon var: Utvikler vi morgendagens helsetjenester for sluttbrukeren på en ansvarlig måte?

SE OPPTAK FRA WEBINARET: How to involve users to create better healthcare?

Her finner du beskrivelse av webinaret, kontaktinformasjon til foredragsholderne og presentasjonene.


LES MER: Prosjektets egen nettside


Avsluttet
Arkiv