AKTUELT

Invitasjon til å gå internasjonalt med Innovasjon Norge og Norad

Innovasjon Norge lyser ut forprosjektmidler i Visjon 2030. Konkurransen retter seg mot innovative prosjekter som kan bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen helse og utdanning.

- I samarbeid med Norad gjør vi en jobb for å stimulere til norskbaserte innovasjoner som retter seg mot det humanitære markedet. Vi har i første omgang valgt å invitere til en konkurranse om forprosjektmidler for å få et bilde av potensialet og kvaliteten på prosjektene. Konkurransen retter seg mot innovative prosjekter som kan bidra til oppnåelse av...

Les mer

Aktuelt

FRA VÅRE MEDLEMMER