TJENESTEINNOVASJON:

Mer tid med pasienten og bedre struktur i arbeidsdagen

Les mer
6 GH team29387

Aktuelt

Medlemmene våre

CondoVita
Otivio AS
EGGS Design
Drowzee AS
Qbird AS
Terp AS
Tidewave
Headroom Life Science AS
Oxyl Clean AS
Forskningsrådet
Motitech AS
Gjesdal kommune

Visjon

Generating impact through Smart Care solutions.
Arkiv