Tjenester:
EU rådgivning
T:
E:

Andre tjenester

EU rådgivning

Våre EU-rådgivere er en ressurs for medlemmer som er interesserte i å søke midler og opptak i EU-programmer, blant annet EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

Norwegian Smart Care Cluster har sammen med vår søsterklynge Norway Health Tech et felles nasjonalt EU-team for helse som bistår våre medlemmer i EU prosjekter og søknader. Begge klyngene har i flere år satset mot EU, og gjennom et felles EU team skal vi jobbe for å sikre at norsk forskning og innovasjon innenfor helse og helseteknologi representeres i internasjonale samarbeidsprosjekter finansiert gjennom Horisont Europa.

Våre EU rådgivere bidrar til økt mobilisering og deltakelse i EU programmer for klyngene og klyngens medlemmer, gjennom fokus på å:

  • Styrke det nasjonale og internasjonale økosystemet mot Horisont Europa og tilrettelegge for initiativer som fremmer samarbeid. Arbeidet vil fortsatt rettes mot norske aktører (som sykehus, FoU intuisjoner, kommuner, helseorganisasjoner, SMBer og øvrig industri) innenfor helseteknologi, e-helse og digital helse, med mål om å søke om flere samarbeidsprosjekter finansiert under Horisont Europa.
  • Støtte SMBer med innovative ideer med å oppnå suksess i internasjonale markeder ved å delta i de instrumentene som er lagt til rette for SMB utvikling i Horisont Europa, med spesielt fokus på EIC Accelerator, FTI, og Eurostars.
  • Aktiv deltakelse på europeiske arenaer. Vår hovedstrategi for deltagelse i relevante europeiske nettverk er å bruke de til å få partnere både for klyngene og våre bedrifter. Eksempel er EIT Health, COSME etc.

    Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil diskutere et prosjekt eller muligheter innen EU relaterte programmer.

    Arkiv