Tjenester:
EU rådgivning


Sergio Ferreira
EU rådgiver NSCC og NHT

T: +47 484 27 885
E: sergio.ferreira@norwayhealthtech.com

Andre tjenester

EU rådgivning

Våre EU-rådgivere er en ressurs for medlemmer som er interesserte i å søke midler og opptak i EU-programmer, blant annet EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

Norwegian Smart Care Cluster har sammen med vår søsterklynge Norway Health Tech et felles nasjonalt EU-team for helse som bistår våre medlemmer i EU prosjekter og søknader. Begge klyngene har i flere år satset mot EU, og gjennom et felles EU team skal vi jobbe for å sikre at norsk forskning og innovasjon innenfor helse og helseteknologi representeres i internasjonale samarbeidsprosjekter finansiert gjennom Horisont Europa.

Våre EU rådgivere bidrar til økt mobilisering og deltakelse i EU programmer for klyngene og klyngens medlemmer, gjennom fokus på å:

 • Styrke det nasjonale og internasjonale økosystemet mot Horisont Europa og tilrettelegge for initiativer som fremmer samarbeid. Arbeidet vil fortsatt rettes mot norske aktører (som sykehus, FoU intuisjoner, kommuner, helseorganisasjoner, SMBer og øvrig industri) innenfor helseteknologi, e-helse og digital helse, med mål om å søke om flere samarbeidsprosjekter finansiert under Horisont Europa.
 • Støtte SMBer med innovative ideer med å oppnå suksess i internasjonale markeder ved å delta i de instrumentene som er lagt til rette for SMB utvikling i Horisont Europa, med spesielt fokus på EIC Accelerator, FTI, og Eurostars.
 • Aktiv deltakelse på europeiske arenaer. Vår hovedstrategi for deltagelse i relevante europeiske nettverk er å bruke de til å få partnere både for klyngene og våre bedrifter. Eksempel er EIT Health, COSME etc.

  Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil diskutere et prosjekt eller muligheter innen EU relaterte programmer.

  Møt EU-teamet vårt


  Tilgang til informasjon om EU-finansiering kan være en vanskelig og utfordrende oppgave, da EU gir finansiering til et bredt spekter av prosjekter og programmer innen mange forskjellige områder. Så, hvordan finner du fram?

  Tekst: Mara Diaconu

  Takket være midler fra Innovasjon Norge har Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech sine medlemmer fått tilgang til rådgiving fra to eksperter innen feltet EU-finansiering: Mara Diaconu, senior EU rådgiver og Sergio Ferreira, senior innovasjons rådgiver.

  Det første steget på veien til en suksessfull anskaffelse av EU-finansiering er tilgang på ekspertise. Du kan få hjelp til å sikre finansiering når muligheten byr seg, men også hjelp til å skape slike muligheter.

  "En av nøklene til suksess innen EU finansiering er å matche prosjektet, ideen din med de rette tilskuddsprogrammene, utlysningens omfang og den forventede effekten. Vi er her for å støtte din organisasjons vekst innen EU finansiering," sier Mara. Hun har over 10 års ekspertise innen EU finansiering.

  Horizon Europe, vil finansiere forskning-basert innovasjon og prosjekt fra både offentlig og privat sektor. Dette gjelder enkeltprosjekter og samarbeidsprosjekter som er tilpasset EU-kommisjonens strategier, oppdrag og partnerskap. Horizon Europe vil finansiere tusenvis av forsknings- og innovasjonsprosjekter hvert år fram til 2027 innen alle strategiske områder. Dette inkluderer: helse, klimaendringer, mobilitet, jordbruk, energi, kultur og mange flere.

  “Horizon Europe er det mest ambisiøse programmet innen forskning og innovasjon i verden, med et budsjett på 95.5 billioner euro! La oss forene ressurser, investeringer og ideer slik at forskning- og innovasjon blir vår drivkraft inn i framtiden, sier ”, Mariya Gabriel - EU-kommisjonær for innovasjon, forskning, kultur, utdanning og unge under lanseringen av Horizon Europe den 2. februar.

  “ Vi skriver ikke stipendsøknaden for deg; vi skriver den med deg!" sier Sergio. Hans ekspertisefelt er støtte til bedrifter som skal anskaffe og drive EU finansierte prosjekter. Dette samarbeidet rundt utviklingen av prosjektene er fundamental for å sikre en veldig god justering inn mot midlene du søker om, og for strategien til selskapet ditt. Midler fra EU bør ikke sees på som et tillegg for bedriften, heller en mulighet til å sette fart på innovasjonsreisen og bringe bedriften nærmere markedet.

  Industrien, offentlig sektor, universiteter og innbyggere vil delta i samarbeidet rund utviklingen av agendaen for strategisk innovasjon- og forskning. Teamet forbereder nå ulike arrangement, arbeidsmøter og treningsmateriale i løpet av de kommende månedene.

  Dersom du er medlem av Norwegian Smart Care Cluster eller Norway Health Tech og ønsker være med i neste kohort, få ideene dine finansiert og kommet et steg nærmere å lansere produktet ditt i markedet, kontakt oss for et møte. Og dersom du ikke er medlem er det kanskje på tide å bli det, og få tilgang til et variert spekter av tjenester innen EU finansiering, rådgiving og veiledning.


  Arkiv