Tjenester:
Arrangement


Bjørn Grønning
Prosjektleder

T: 913 27 928
E: bjorn@smartcarecluster.no

Andre tjenester

Arrangement

Skulle du gjerne deltatt på et arrangement, men veien dit er både lang og dyr? NSCC streamer ofte fra våre egne arrangement.

Norwegian Smart Care Cluster er ofte til stede på messer, både i Norge og Norden, enten sammen med medlemsbedriftene våre, eller på egen stand hvor vi promoterer helseklyngen sitt arbeid.

Vi er en nettverksbygger på vegne av klyngens medlemmer, og deltakelse på messer, konferanser, seminarer eller lignende møteplasser bidrar til å utvide nettverket.

Ved egne arrangement, streamer vi ofte live og/eller produserer opptak av konferanser, seminar og møter som kan være viktig for medlemmene våre å få med seg, uten fysisk å være til stede.

Alle livesendingene våre blir annonsert på våre nettsider og/eller i sosiale medier.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList