Tjenester:
Vekst og skalering


Therese Oppegaard
Ansvarlig for vekst og skalering

T: +47 951 51 892
E: therese@valide.no

Andre tjenester

Vekst og skalering

Klyngen tilbyr programmer for kompetanseheving og vekst nasjonalt og internasjonalt. Gjennom gode koblinger i økosystemet bidrar vi til skalering av norsk helseteknologi.

Vi jobber for at klyngen skal bli et arnested for gründerskap, hvor det skapes gode koblinger mellom modne bedrifter, akademia, offentlige kunder, kapital, viktige ressurspersoner og gründere/tidligfase vekstselskap. Derfor er vi med å sette opp programmer som gir kompetanseheving og legger til rette for vekst og skalering.

Nettverk av kapitalmiljø

Norwegian Smart Care Cluster jobber for å koble investorer og selskaper sammen, og jobber strategisk med å styrke kapitaltilførsel inn til medlemmer i klyngen. Det gjør vi blant annet gjennom koblinger og nettverksbygging, og ved å øke kompetansen om tidligfase og vekstinvesteringer hos gründere, styrer, bedrifter og investorer.

Akselerator program

EIRAccelerator er et skreddersydd vekstprogram for bedrifter i helsenæringen med løsninger innen velferdsteknologi, digital helse og medisinsk teknologi. Programmet legger til rette for markedsnære og skreddersydde aktiviteter som gir et løft til bedrifter med vekst potensiale.

  Klyngen er også samarbeidspartner og bidragsyter på akseleratorprogrammet ITSA Growth; et fire måneders program er dedikerte til vekstbedrifter i tidlig fase.

  Internasjonalisering

  Klyngen bidrar til at bedrifter når ut på internasjonale markeder. Vi bidrar med relevant markedsinnsikt og kunnskap, både nasjonalt og i utvalgte internasjonale nøkkelmarkeder, og er partner og medarrangør av strukturerte programmer for internasjonal vekst. På våre nettsider vil du finne et eget område med relevant markedsinnsikt i utvalgte nøkkelmarkeder: MARKEDSINNSIKT

  USA Next er et toårig samarbeid mellom fire nasjonale helseklynger: Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster og The Life Science Cluster. Målet er å bygge et veikart til USA, og utvikle skreddersydde aktiviteter og utvide det norske nettverket på veien. Meld din interesse og bli med oss på reisen mot USA.

  Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere mulighetene!

  Arkiv