Tjenester:
Medlemskap


Arild Kristensen
Daglig leder

T: +47 905 32 591
E: arild@valide.no

Andre tjenester

Medlemskap

Hva gir et medlemskap i Norwegian Smart Care Cluster deg, og hva kan du bidra med til klyngen? Her finner du informasjon om medlemskap.

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til å bygge en sterk norsk helseindustri, og dette gjør vi ved å legge til rette for å bygge nettverk, utveksle kunnskap og samhandle på tvers av ordinære siloer.

Vi jobber for å:

 • Styrke bedriftene i helseklyngen
 • Utvikle markedet for digital helse og velferdsteknologi – både offentlig og privat
 • Videreutvikle norsk helseindustri til å bli en sterk næring

  Vårt formål er å bygge norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne, samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse- og omsorgstjenester.

  Dette gjør vi for våre medlemmer:

  • organiserer møteplasser og workshops; f.eks. seminar / webinar, studieturer, bedriftsbesøk, innovasjonsdialoger etc. med formål å tilrettelegge for samhandling og nettverk på tvers
  • samler inn og deler forskning og markedsinformasjon, markedsfører klyngen, næringen og medlemmene overfor eksterne miljøer.
  • bidrar til kompetanseutvikling for klyngens medlemmer innen områder som ligger nært opp til klyngens spesialiseringsområde rundt velferdsteknologi.
  • initierer samarbeidsinitiativ mot relevante nettverk, klynger og andre miljøer for våre medlemmer både nasjonalt og internasjonalt
  • tilrettelegger for innovasjon og samhandling gjennom vårt testsenter Norwegian Smart Care Lab
  • hjelper medlemmene å hente ekstern medfinansiering til medlemmenes egne og felles FoU prosjekter, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • vår journalist skriver gode historier og promoterer våre medlemmer i ulike mediekanaler

  Våre medlemmer bidrar med engasjement gjennom å:

  • bidra til å styrke klyngens nettverk ved å delta aktivt i klyngens aktiviteter, dele av egne erfaringer og være åpen for å samhandle med andre medlemmer.
  • engasjere seg og bistå med å videreutvikle klyngens tjenester. Klyngen sender blant annet ut en årlig spørreundersøkelse som vi benytter som utgangspunkt for våre aktiviteter
  • gi tilbakemeldinger/ ris og ros på hvordan klyngens aktiviteter fungerer slik at vi stadig blir oppdatert og relevant, inklusive årlig Questback undersøkelse
  • inkluderer klyngen i egen strategi utvikling og gir klyngen tilbakemelding på hvordan vi kan bistå bedriften med vekst- og skaleringsinitiativ
  • framsnakker og profilerer medlemsskap i klyngen i egne kanaler

   De som engasjerer seg er de som får mest utbytte av deltakelse!

   Kontakt for medlemskap

   For en samtale eller et møte om medlemskap og hva NSCC kan tilby, ta kontakt med Arild Kristensen på arild@valide.no.

   Medlemskontingent (alle priser er ex. mva)

   Bedrift (antall ansatte)

   1-10 ansatte

   2.900.-

   11-30 ansatte

   8.900.-

   31-60 ansatte

   16.900.-

   61-100 ansatte

   21.900.-

   Over 100 ansatte

   31.900.-


   Kommune

   <10000 inbyggere

   11.900.-

   10 - 50000 inbyggere

   21.900.-

   >50000 innbyggere

   31.900.-


   Andre aktører: 16.900.-

   Hvor finner du informasjon om NSCC?

   Informasjon, nyhetsartikler, medlemspresentasjoner og annen informasjon deler vi på hjemmesiden vår. Flott om dere går inn på Facebook og ‘liker’/ følger oss der.

   Vi deler også saker på LinkedIn

   Hver måned sender vi ut nyhetsbrev til alle mottakere i vårt register. Du kan registrere deg for å motta nyhetsbrevet under.

   Arkiv over tidligere utsendte nyhetsbrev finner du her: https://www.smartcarecluster.no/nyhetsbrev

   Arkiv