Tjenester:
Fagnettverk


Jofrid Åsland
Kontaktperson for fagnettverk

T: +47 938 82 341
E: jofrid@valide.no

Andre tjenester

Fagnettverk

Norwegian Smart Care Cluster er en pådriver for fagnettverk som vil samarbeide om verdiskapende aktiviteter rundt et felles tema eller problemstilling som gagner dem selv og andre medlemmer.

Fagnettverkene definerer selv målet og de aktivitetene de vil fokusere på. For eksempel kompetanseheving, nettverk, markedsutvikling, produktutvikling, verdikjedebygging, nye prosjekter etc. Gruppa velger selv sin form som passer medlemmer og tema

Hvem kan være med?

Deltakerne i gruppa vil variere etter tema.

Ressursbasen i klynga består av følgende områder:

 • Bedrifter – store og små
 • Kommuner - sykehus – kjøpere av tjeneste/produkt/løsninger
 • Brukere av tjeneste/produkt/løsninger
 • Akademia/forskning som kan være med å løfte temaet
 • Investor miljø

Deltakerne i fagnettverket vil være medlemmer fra de overstående miljøene som ser nytteverdi og vil/kan bidra konstruktivt.

Hva kan Norwegian Smart Care Cluster stille med?

Selv om fagnettverket skal være selvgående, kan klynga bidra aktivt inn i gruppa. Dette gjør vi for å sikre en god oppstart av gruppa.

Vi kan bidra med:

 • Fasilitator – referent, møteinnkaller etc.
 • Bevertning, møtekostnader ved fysiske møter
 • Rekruttering av medlemmer til ressursgruppe
 • Arrangementsstøtte
 • Profilering i NSCC sine kanaler
 • Bidra til å skaffe finansiering til evt. prosjekt – f. eks. bedriftsnettverk fra Innovasjon Norge
 • Leder av gruppe blir med i advisoryboard for klyngen


Dette er våre nettverksgrupper:

Her finner du oversikt over aktive fagnettverk eller fagnettverk under planlegging og oppstart. Send oss gjerne dine innspill dersom du har et tema som fortjener et nettverk, eller meld deg gjerne på eksisterende fagnettverk dersom de treffer dine interesser og behov.

Privatmarked

Hvordan få i gang det private markedet for 'velferdsteknologi'? Hvordan få private brukere til å investere tidlig (ofte før man virkelig trenger det) i løsninger som kan hjelpe dem med forebygging, klare seg selv samt utsette/komplettere behovet for tilgang til kommunehelsetjenesten.

Målet for dette nettverket er å utforske forskjellige aspekter som kan trigge privatmarkedet, og hvordan bedrifter som tilbyr ulike helseløsninger kan etablere seg i dette markedet kombinert med det offentlige.

Gruppa er allerede etablert og aktiv. Vi har allerede engasjement fra selskap som No Isolation, ContinYou, Tidewave, Tryg Forsikring, Bee Concepts og Informasjonskontroll. Dersom du har lyst til å delta er du hjertelig velkommen. Meld da din interesse til Arild Kristensen, arild@valide.no.

Planlagte arbeidsområder for gruppa:

Gruppa er i stadig utvikling, men her får du en liten smakebit på planlagte fokusområder for denne nettverksgruppa.

 • Finansiering - nye forretningsmodeller
 • Integrasjon - og standardisering  
 • Supportstruktur for private løsninger
 • Kommunikasjon: Synliggjøre norske modeller for Care - kanskje det kan trigge et privatmarked der tjenestemarkedet ikke er modent  
 • Nytt forhandlerledd – B2C – business to consumer
 • Diskusjon – erfaringsdeling
 • Formidle gode fortellinger fra kommune


Kommunikasjon

Fagnettverk for kommunikasjon er under etablering, og starter opp med første møte i januar. Gi et vink dersom dette fanger din interesse.

Følelsen av å være en ensom ulv kan snike seg innpå de kreative sjelene som arbeider med kommunikasjon. Ofte er det en person som har dette ansvaret alene. Da kan det være godt å dele erfaringer og høste kunnskap sammen med likesinnede.

Norwegian Smart Care Cluster har et fagnettverk for kommunikasjon. Der målet er å gjøre hverandre bedre gjennom kunnskapsdeling og utveksling av erfaringer.

Arbeider du med kommunikasjon? Send en e-post til Jofrid Åsland, jofrid@valide.no, for å bli med.

Arkiv