Tjenester:
Samarbeidsprosjekter


Therese Oppegaard
Ansvarlig for samarbeidsprosjekter

T: +47 951 51 892
E: therese@valide.no

Andre tjenester

Samarbeidsprosjekter

Vi tilbyr våre medlemmer bistand til kobling og mobilisering av forskning- og utviklingsprosjekter

Har du en idé til et utviklingsprosjekt? Eller jobber du med et prosjekt i dag du ønsker å skalere? Kanskje trenger du en annen kompetanse, et nytt nettverk eller en aktør som kan bidra til å løfte prosjektet til nye høyder. Vi kjenner medlemmene våre, og vi vet ofte hvem du bør samarbeide med for å oppnå det du ønsker.

NSCC har lang erfaring med å koble sammen aktører på tvers av økosystemet og rigge gode prosjektkonsortier. Vi har god oversikt og forståelse for de nasjonale virkemidlene for næringslivet, og vi kan hjelpe deg som medlem et skritt på veien.

Gjennom samarbeidspartnere kan også klyngen tilby utvidet rådgivning og bistand til utarbeidelse av søknader til det nasjonale virkemiddelapparatet som som et betalt oppdrag.

Arkiv