Tjenester:
Kommunikasjon


Hilde Garlid
Kommunikasjonsansvarlig

T: 905 31 816
E: hilde@valide.no

Andre tjenester

Kommunikasjon

Har du et arrangement, en nyhet, en idé eller en innovasjon som flere medlemmer i klyngen bør kjenne til?

Hjemmesiden til Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) skal være en aktiv rundkjøring for informasjon og nyhetsutveksling mellom klyngeadministrasjonen og medlemmene, og mellom medlemmene.

I strategiplanen til NSCC (revidert 2018) står det:

Kommunikasjon

Mål: Klyngen skal være åpne om sine egne prosesser og skal informere om aktivitet i klyngeregi. Nettside, nyhetsbrev og sosiale medier skal bygge opp under målene om at klyngen skal engasjere, bidra til at bedrifter finner sammen, inspirere til innovasjon, informere om aktivitet, være en pålitelig formidler av informasjon fra myndigheter og politiske arena samt andre relevante aktører for klyngemedlemmene. Kommunikasjonen vår skal bidra til at medlemmer blir bedre kjent med hverandre og videreformidle inspirerende innhold fra inn- og utland.

Hvordan: Nettstedet www.smartcarecluster.no er klyngens hovedkanal for formidling. Aktiviteter i Smart Care Lab og Smart Care Match blir formidlet via nettstedet. Vi skaper engasjement og oppmerksomhet både fra medlemmer og allmennheten ved å formidle nyheter, inspirasjon og aktiviteter via sosiale medier, primært Facebook og LinkedIn.

Vi oppdaterer nettsiden vår med nyhetssaker, medlemsinformasjon, aktivitetsinformasjon, påmeldinger og bedriftspresentasjoner av våre medlemmer. Vi sender også ut et nyhetsbrev i måneden, med hovedvekt på arrangement og nyhetsformidling.Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList