AKTUELT

Idékonkurranse med fokus på livskvalitet

Med Kreftforeningen som samarbeidspartner

Årets konkurranse har fokus på ideer som bla. kan bedre rehabilitering, egenmestring, mobilitet, livslyst og trygghet for mennesker som lever med kreft og annen sykdom. Vi trenger gode ideer som kan gi bedre løsninger for pasienter og pårørende. Men en god ide er sjelden nok. Forholdene må legges til rette slik at noen tør å satse...

Les mer

event

31

august

Møte med Direktoratet for e-helse

Les mer

event

05

september

Informasjonsmøte - EU H2020 søknad og rådgivingstjenester for klyngemedlemmer

Les mer

event

06

oktober

Nordic Edge Expo

Les mer

PROSJEKT

Prosjektsøknad: Helhetlig teknisk infrastruktur for tjenesteinnovasjon

Prosjektet skal etablere et åpent IKT-system for helhetlige pleie- og omsorgstjenester for hjemmeboende.

MEDLEMMER