Markedsinnsikt

Markedsinnsikt

Har du en løsning som er klar til å fly ut i nye markeder? Vi bidrar med relevant markedsinnsikt og kunnskap, både nasjonalt og i utvalgte internasjonale nøkkelmarkeder.

Veien til vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye og potensielle kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder. Skal du ut av landet må du også forstå handelsregler, forretningskultur og risikoen ved å se mot nye markeder. På disse sidene prøver vi å samle oppdatert og relevant informasjon om utvalgte nøkkelmarkeder. Hensikten er å gi et innblikk og skape et grunnlag som din bedrift kan bygge videre på. Oversikten tar utgangspunkt markedet for løsninger innen digital helse og velferdsteknologi.

I August 2020 publiserte Innovasjon Norge en rapport som belyser markedsmuligheter for norske helseløsninger i en rekke europeiske land. Rapporten finner du du her.

Er du klar for å ta steget ut i en internasjonal satsing anbefaler vi at du gjerne starter med en praktisk internasjonaliseringsworkshop i regi av Innovasjon Norge. Se Innovasjon Norges "Kompetansesenter" for ulike kurs og aktiviteter innen internasjonal markedsutvikling.

Klyngen er også partner og medarrangør av strukturerte programmer for internasjonal vekst - ta gjerne kontakt med oss for en prat om mulighetene.

Sidene er under stadig utvikling og innsiktmaterialet oppdateres fortløpende

Arkiv