Markedsinnsikt

16. juni 2020

Markedsinnsikt

Har du en løsning som er klar til å fly ut i nye markeder? Vi bidrar med relevant markedsinnsikt og kunnskap, både nasjonalt og i utvalgte internasjonale nøkkelmarkeder.

Veien til vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye og potensielle kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder. Skal du ut av landet må du også forstå handelsregler, forretningskultur og risikoen ved å se mot nye markeder. På disse sidene prøver vi å samle oppdatert og relevant informasjon om utvalgte nøkkelmarkeder. Hensikten er å gi et innblikk og skape et grunnlag som din bedrift kan bygge videre på. Oversikten tar utgangspunkt markedet for løsninger innen digital helse og velferdsteknologi.

Er du klar for å ta steget ut i en internasjonal satsing anbefaler vi at du gjerne starter med praktisk Internasjonaliseringsworkshop i regi av Innovasjon Norge. Klyngen er også partner og medarrangør av strukturerte programmer for internasjonal vekst - ta gjerne kontakt med oss for en prat om mulighetene.


Sidene er under stadig utvikling og innsiktmaterialet oppdateres fortløpende

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo