"Godt integrert i verdensøkonomien er vår nabo i nordøst et marked med markedsmuligheter innen helse​"

Finland

Et effektivt helsesystem med fokus på innovasjon og god livskvalitet

Finland har blitt en global trendsetter innen teknologi og design. I likhet med Norge, har Finlands innbyggere høy inntekt, levestandard og utdanning. Finsk industri og ledelse har en tendens til å være dominert av ingeniører, som fører til at utfordringer ofte løses med en teknisk tilnærming. Møter er ofte godt strukturerte, og ledere legger vekt på effektivitet og orden.

Finland er et land med sterk menneskelig kapital, med en av verdens beste utdanningssystemer. Godt integrert medlem av EU er Finland et marked med mange muligheter.

Se opptak fra seminar om det finske helsemarkedet:

Januar 2022


Arkiv