"Singapore har som ambisjon å lede utviklingen av moderne og førsteklasses helseløsninger og konsepter i Asia"

Singapore

Singapore - et av verdens mest spennende markeder for innovative helseløsninger og et springbrett til resten av Asia

Norden og Singapore deler mange av de samme utfordringene innen helsevesenet, som en aldrende befolkningen, begrenset antall sykehussenger, økt belastning på å håndtere komplekse kroniske sykdommer og behovet for en mer integrert omsorgssystem som legger til rette for en bedre pasientopplevelse.

Singapore er et handelsknutepunkt, finanssentrum og driver for høyteknologisk utvikling innenfor maritim sektor, fornybar energi og smarte byer og samfunn. Singapore er som følge av politisk stabilitet, engelsk forretningsspråk, minimal korrupsjonsfare og et trygt samfunnsliv det enkle og ideelle utgangspunkt for å nå de store vekstmarkedene i Asia. Innen utgangen av 2020 forventes Asia-Pacific området å gå forbi EU som verdens nest største marked for helseteknologi.

Singapore huser noen av verdens beste universiteter og forskningsinstitusjonene, og økosystemet rundt entreprenørskap er innovativt, velutviklet og ressurssterkt. Landet har ambisjon om å lede utviklingen av moderne og førsteklasses helseløsninger og konsepter i Asia. Helsefremming, sykdomsforebygging og en god pleietjeneste er noen nøkkelområder. Helseindustrien ønsker å utvikle og identifisere nye innovative løsninger, konsepter og infrastruktur for å jobbe med de nevnte nøkkelområdene.

(Kilder: Innovasjon Norge og Nordic Innovation House)

Overblikk

  • Singapore bruker omlag 4,5% av BNP på helse
  • Helsesystemet består av både offentlige og private helsetjenester. Innbyggere har rett til subsidierte offentlige helsetjenester, som, avhengig av forskjellige faktorer, varierer fra 50% til 80% dekning. Ytterligere finansiell støtte til å betale for medisinske tjenester skjer via en obligatorisk sparingordning kalt Central Providence Fund (CPF).
  • Offentlige helsetjenester er organisert i 6 klynger: Alexandra Health Pte Ltd, Eastern Health Alliance, National Healthcare Group, National University Health System, Jurong Health og SingHealth.
  • Singapore har 8 offentlige sykehus og ca. 1700 almenlegeklinikker. Det planlegges fire nye offentlige sykehus innen 2030.
  • Landet anses å ha et av de beste helsesystemene i verden, og har i flere år hatt en av de laveste nivåene av spedbarnsdødelighet og ligget på topp i forhold til forventet levealder


Se opptak fra seminar om helsemarkedet i Singapore:


Introduksjon til Sing Health (Nordic Innovation House 2020):

Arkiv