"Det danske markedet er viktig for norsk næringsliv, og etablering i Danmark fungerer ofte som en inngangsport til andre europeiske markeder."

Danmark

Danmark - en internasjonal frontløper innen digital helse.

Det danske markedet er viktig for norsk næringsliv, og etablering i Danmark fungerer ofte som en inngangsport til andre europeiske markeder. Danmark har et stort økosystem for innovasjon, og er rangert som nummer én når det kommer til implementering av nye digitale helseløsninger og velferdsteknologi. Danmark har blant annet de senere årene innført én felles elektroniske helsejournal for både pasient og lege.

Det danske helsevesenet er under sterkt press og ser aktivt etter løsninger som sparer tid og penger, og samtidig øker kvaliteten på tjenesten til sine brukere.

Overblikk

  • Danmark bruker omlag 10,1% av BNP på helse, noe som tilsvarer ca. 3700 euro per person.
  • 84 % av helsetjenester er offentlig finansiert, og all behandling og utredning er i utgangspunktet dekket av det offentlige
  • Danmark har en nedadgående trend i antall sykehusplasser og lengde på sykehusopphold, med 2,5 senger per 1000 innbygger og gjennomsnittlig lengde for sykehusopphold på 5 dager. Ca. 5% av sengene er på private syke- og omsorgsinstitusjoner
  • I de kommunale tjenestene finnes det ca. 1040 helse- og omsorgsinstitusjoner, hvorav ca. 950 av disse er sykehjem.
  • Danske sykehjem har ca. 41 000 senger, og nærmere 130 000 dansker mottar kommunale hjemmetjenester (per. juli 2020)

Nasjonale mål for det danske helsevesen i perioden 2018 - 2022


Fem fokusområder for den digitale utviklingen av det danske helsevesen i perioden 2018 - 2022

  • The patient as an active partner
  • Knowledge on time
  • Prevention
  • Trustworthy and secure data
  • Progress and common building blocks

(Kilde: Digital Health Strategy 2018-2022)


Webinar om det danske helsemarkedet

Oktober 2020

2017


Arkiv