"Storbritannia ser økende etterspørsel etter nye løsninger som fasiliteter rask digitalisering"

Storbritannia

Storbritannia har en av verdens største økonomier og er en av Norges viktigste handelspartnere. Markedspotensialet for norske innovative helseløsninger er stort!

Storbritannia har gjennom historien vært en av Norges viktigste handelspartnere. De siste årene har rundt en femtedel av den norske eksporten av varer og tjenester gått dit, mens landet også er et av dem vi importerer mest fra. Pandemien har åpnet for nye initiativer innen IT og helse. Storbritannia ser økende etterspørsel etter nye løsninger som fasiliteter rask digitalisering. Det forventes blant annet at mange bedrifter vil fortsette å la ansatte benytte hjemmekontor på hel- eller deltid som en langvarig løsning (kilde: Innovasjon Norge).

Se regjeringens nettsider for oppdatert informasjon om Norge og Brexit

Storbritannia har et godt etablert og velfungerende helsesystem gjennom NHS. Storbritannia er delt inn i fire overordnede og til en viss grad selvstyrende NHS regioner:

Ønsker du å satse i UK er det viktig at du gjør det godt kjent med helsesystemet og finner gode partnere og veier inn i markedet. På denne linken finner du en grei oversikt over UK baserte helseteknologi selskaper som du kan se til hvis du f.eks søker partnerskap og nettverk. Har du en innovativ og verifisert løsning kan NHS Accelerator være en vei inn i NHS systemet.

Klyngen har et etablert samarbeid med Scottish Development International og The Department for International Trade (DIT), som kan bistå norske bedrifter som ønsker å satse i Skottland og UK. Ta gjerne kontakt med oss så kan vi opprette kontakt med de rette personene.

Se webinaret "Introduction to the Health & Care Ecosystem in Scotland"


Se webinaret "Routes to UK market for Health Tech Companies"

LES MER: Innovasjon Norge om Storbritannia

Photo by v2osk on Unsplash

Arkiv