Neste stopp: Skottland

Neste stopp: Skottland

Skottland står ovenfor de samme utfordringene som Norge i møte med morgendagens helsevesen. Det er behov for nye innovative løsninger på begge sider av dammen. Klyngen har derfor nylig inngått et nytt samarbeid med Scottish Development International.

- Helse- og omsorgssektoren i både Skottland og Norge digitaliserer i høy hastighet for å møte de kommende utfordringene med en aldrende befolkning og knapphet på ressurser i helsevesenet. Vi ser en økende etterspørsel etter innovative løsninger innenfor digital helse, velferdsteknologi og telemedisin, sier Sofie Fossing Hansen, eksportrådgiver i Scottish Development International (SDI). Skottlands handels- og investeringsbyrå hjelper bedrifter som ønsker å gjøre forretninger i eller med Skottland.

Norge har lange handelstradisjoner med Skottland og et godt etablert samarbeid i mange sektorer, blant annet i energisektoren. Innen digital helse og velferdsteknologi er Skottland fortsatt et voksende marked, med gode muligheter for norske virksomheter. Fossing Hansen mener det er flere faktorer som gjør at norske selskaper har gode muligheter til å lykkes i Skottland.

- Skottland og Norge har mange likhetstrekk. Vi har lik størrelse på befolkningen, og tilsvarende utfordringer når det kommer til å levere helse- og omsorgstjenester i distriktene. I tillegg er det mange likheter mellom helsevesenet i Norge og NHS systemet i Skottland, slik som finansieringsmodell og desentralisering.


Innovasjon og samarbeid

Skottland har en god etablert innovasjonsinfrastruktur, hvor universitetsmiljøer og innovasjonslaboratorier tilrettelegger for samarbeid mellom næringsliv, forskning og offentlig sektor. Dette kan norske bedrifter som ønsker innpass i Skottland dra nytte av.

- Mange aktører i Skottland er åpen for samarbeid, inkludert NHS Skottland. Det er relativt enkel tilgang på både klinisk kompetanse og sentrale miljøer, blant annet det nasjonale Digital Health and Care Innovation Centre. I tillegg er det allerede gode etablerte samarbeidsrelasjoner på forskningsnivå, for eksempel mellom Senter for e-helse ved UiA og University of Strathclyde, sier Fossing Hansen.

Både NHS Scotland og Digital Health and Care Innovation Centre er bidragsytere på introduksjonswebinaret til det skotske helsemarkedet som klyngen og SDI arrangerer den 13. januar. Målet med webinaret er å gi norske bedrifter som ser mot Storbritannia en introduksjon til det skotske helsesystemet og et innblikk i mulighetene.


Skottland som inngangsport til UK

- Skottland kan være en god inngang inn i UK, sier Therese Oppegaard, prosjektleder i Norwegian Smart Care Cluster. - NHS er generelt sett lite risikovillige når det gjelder digitalisering, og bedrifter må ofte overkomme tungrodde beslutningsprosesser og konservative holdninger til innovasjon og pilotering. Oppegaard referer blant annet til artikkelen som Innovasjon Norge publiserte tidligere i år, hvor man setter søkelys på både mulighetene og barrierene norske bedrifter møter i UK.

- Vi opplever imidlertid at Skottland, inkludert NHS Skottland, er mer åpen for samarbeid. Og får man en referansesak med NHS Skottland vil det være enklere å komme inn hos andre NHS regioner, som NHS England. Vi håper at klyngens nye samarbeidet med SDI skal være med å åpne dører for våre bedrifter i dette markedet, sier Oppegaard.

Men skal man lykkes, krever det gode forberedelser. - Det er viktig at bedrifter som ønsker å gå internasjonalt gjør det med de riktige forutsetningene i bunn. En klar strategi for internasjonalisering og tydelig forankring i ledelsen er sentralt før man tar steget ut. Det er en investering både i tid og ressurser, sier Oppegaard.

Det er mye gode verktøy tilgjengelig for bedrifter som tenker på å satse internasjonalt, blant annet gjennom det nye Kompetansesenteret til Innovasjon Norge. Her får du blant annet tilgang til et gratis minikurs i Lean markedsutvikling som kan hjelpe deg med å planlegge internasjonal vekst. I tillegg har klyngen startet å bygge opp et innsiktsbibliotek til utvalgte internasjonale nøkkelmarkeder på sine nettsider.

- Benytt dere av de ressursene som er tilgengelige der ute, både gjennom klyngen, Innovasjon Norge og i de markedene du ser mot. Og ta gjerne kontakt med oss i klyngen hvis du har noen ting du vil sparre om, så prøver vi å bistå deg så godt vi kan, sier Oppegaard.

Arkiv