"Canada kan fungere som inngangsport til det samlede nordamerikanske markedet."

Canada

Canada kan fungere som inngangsport til det samlede nordamerikanske markedet.

Canada er en av verdens ledende økonomier som havner på toppen i internasjonale målinger på regjeringens åpenhet, borgerrettigheter, utdanning, helse og økonomisk frihet. I tillegg er Canada et foregangsland når det kommer til god forretningsskikk. Det er mange likheter med det canadiske og det norske markedet, noe som gjør at norske bedrifter normalt etablerer seg raskt her. Canada har som Norge mange innbyggere i utkant / distriktsområder som gir utfordringer i forhold til et gjennomgående tjenestetilbud til alle innbyggere.

Korte fakta om det canadiske helsemarkedet

  • ca. 38 millioner innbyggere
  • Canada bruker ca. 200 milliarder årlig på helse- og omsorgstjenester
  • 70% av helsetjenester er offentlig finansiert (sykehus, fastlege, medisin), 30% er private virksomheter (bl.a. tannlege) hvorav pasienter dekker 50% og resten dekkes av forsikring

Se opptak fra seminar om det canadiske helsemarkedet (2018):


Se opptak fra webinaret "Foundations of go-to-market strategiesfor the Canadian healthcare market" (2020):

Arkiv