EIRAccelerator - digital akselerator for helsenæringen

EIRAccelerator - digital akselerator for helsenæringen

I norrøn mytologi var Eir legekunstens gudinne, og navnet betyr blant annet "hjelp". I EIRA ønsker vi nettopp å hjelpe, ved å gi startups og tidlig-vekst bedrifter verktøy til å sette fart og komme seg raskere ut i markedet.

Arbeidet med kommersialisering, skalering og kapitalinnhenting oppleves som krevende for mange bedrifter i den norske helsenæringen (Meld. St. 18 (2018–2019) Helsenæringen). Forholdet til den offentlige helse- og omsorgstjenesten, utdanningssektoren og forskningsmiljøene legger fundamentet for et marked preget av kompliserte verdikjeder, krevende kunder og iboende fokus på ansvarlig innovasjon.

For å bygge en sterk helseindustri trenger vi

 • å legge til rette for økt kunnskap om marked, behov og helseøkonomi
 • bedrifter med regulatorisk kompetanse og forståelse for verdikjeder i helse
 • at SMB innen helse lykkes med å hente privat kapital nødvendig for vekst nasjonalt og internasjonalt
 • at SMB innen helse kobles på industri partnere som kan bidra til skalering

Vi tror at vekstprogram spesielt tilpasset bedrifter i helsenæringen som leverer løsninger innen digital helse, velferdsteknologi og medisinsk teknologi kan bidra til at bedriftens konkurranseevne økes, gjøre de mer attraktive for privat kapital og ruste de for nasjonal og internasjonal vekst. Derfor jobber vi sammen med med Validé, Aleap og Norway Health Tech for å utvikle EIRA - et skreddersydd akseleratorprogram for tidlig-vekst bedrifter i helsenæringen.


Hva er EIRA?

 • Et geografisk uavhengig og spisset vekstprogram for bedrifter i helsenæringen

  Hvorfor EIRA?

  • Norske SMB innen helse trenger kunnskap, nettverk og verktøy som bidrar til vekst og skalering nasjonalt og internasjonalt. Vi skal være med å bygge flere sterke helseselskaper som bidrar til verdiskapning gjennom norske arbeidsplasser og eksport

  Hvem er EIRA for?

  • Tidlig-fase vekstbedrifter innen digital helse, velferdsteknologi og medtech

  Hvordan jobber EIRA med bedriftene?

  • Vi legger til rette for markedsnære og skreddersydde aktiviteter som gir et løft til bedrifter med vekst potensiale. Vi jobber helhetlig, og kobler individuell rådgivning med systematisk arbeid rundt kompetanseutvikling, marked, industri, kapital, og verifisering av løsninger.


  Les mer på programmets nettside: https://www.eiraccelerator.no/...

  Programmet blir utviklet med støtte fra Innovasjon Norge.

  Pågående

  Relaterte dokumenter:

  PROSJEKT BLOGG

  Vel gjennomført 3. samling i EIRAccelerator

  Hvordan bygger man sterke team rustet for vekst? Og hvor avgjørende er et godt styre? Gode diskusjoner og høy takhøyde preget den 3. samlingen i EIRAccelerator.

  Les mer

  HURRA for avspark med vekstprogrammet EIRAccelerator

  Smilet satt løst hos prosjektlederen under kick off 23. august. Første pilot av den digitale akseleratoren for helsenæringen er i gang

  Les mer
  Arkiv