E-seng 2015

E-seng 2015

E-seng 2015 tar i bruk nettbrett med skreddersydd informasjon og tjenester til pasientene.

Det er et samarbeidsprosjekt mellom Lyse, Helse Stavanger og Kreftforeningen.

Sykehuset har sett at jo mer pasientene selv får anledning til å ha kontroll over, jo bedre blir den individuelle behandlingen. Også på de områdene som ikke er direkte relatert til behandling, som for eksempel håp og trøst og nærhet til de vi er glad i.

Det kan også dreie seg om velvære, komfort og underholdning. Det er behov for oversikt, forutsigbarhet, nærhet, trygghet og å opprettholde så mye som mulig av det kjente og vante. Satsingen på Stavanger Universitetssykehus gjennom prosjektet E-seng 2015 ønsker å møte disse behovene.

Avsluttet
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo