E-helse for offentlig virksomhet

E-helse for offentlig virksomhet

Prosjektet skal utvikle et webbasert egenvurderingsverktøy for livsstils- og levevaner.

Samarbeidspartnere: Innovasjon Norge, Sandnes Kommune, Oslo Kommune, Randaberg Kommune, Rogaland Fylkeskommune, Enforme AS.

Mål: Utvikle et webbasert egenvurderingsverktøy for livsstils- og levevaner. Etter å ha svart på 25 spørsmål får brukeren umiddelbar tilbakemelding på sine resultater i form av en rapport som viser resultat basert på nasjonale og internasjonale standarder.

Rapporten skal gi brukeren innsikt og motivasjon til endring.

Målgrupper: Kommuner v/Frisklivssentraler, mestringsgrupper, ansatte, fastleger.

Totalbudsjett: 3 millioner kroner. Innovasjon Norge bidrar med 840.000.

Pågående
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2ArkivNSCC_Logo