Vel gjennomført 3. samling i EIRAccelerator

Team, kultur og styre var tema under den tredje samlingen i #EIRAccelerator

Vel gjennomført 3. samling i EIRAccelerator

Hvordan bygger man sterke team rustet for vekst? Og hvor avgjørende er et godt styre? Gode diskusjoner og høy takhøyde preget den 3. samlingen i EIRAccelerator.

Skrevet av Therese Oppegaard, forretningsutvikler og prosjektleder for EIRAccelerator

Team, kultur og styre var tema under den tredje samlingen i #EIRAccelerator. Stødig fasilitert av Christian Rangen, med gjesteopptreden av Ingunn Søyland og Cecilie Engelsgjerd fra AvantGarde Search.

Som en del av vekstreisen må man bygge teamet som skal ta løsningen ut i verden. Hvordan identifiserer man hvilke kompetanser man trenger i teamet, og hvor raskt bør man agere når den rette profilen biter på? Ingunn og Cecilie har mange års erfaring fra rekrutteringsprosesser i både små og store selskaper, og delte gode råd og eksempler med bedriftene.

Vel så viktig som gründerteamet er et godt og profesjonelt styre. Men hvordan bør det se ut? Og hvordan må det henge sammen med selskapets øvrige strategier for å gi full uttelling? I EIRA jobber vi praktisk og metodisk, og selskapene fikk anvende kunnskap og læring i praksis på gode case i gruppearbeid.

Det er godt å se at det tilegnes ny kunnskap, refleksjon og herlig engasjement fra selskapene som er med i vår første kohort: LIFENESS.no Grasp AS Varda Care Positival AS ShieldME Fourth Wave Therapeutics

Arkiv