"Et felles krafttak rundt internasjonalisering vil komme norske bedrifter til gode."
Vis fakta

PROSJEKT: USA neste! Veikart til internasjonalisering for helsebedrifter

FINANSIERING: Viken Fylkeskommune

HVEM: Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster og Norwegian Smart Care Cluster

HVA: Aktivitetene i prosjektet deles overordnet inn i fire områder:

 • Kartlegging/mobilisering
 • Opplæringsprogram
 • Internasjonalisering
 • Eksponering

USA neste! Veikart til internasjonalisering for helsebedrifter

USA er det største og mest interessant markedet for helse, med store muligheter for norske start-ups og SMBer. Fire nasjonale helseklynger går nå sammen om å lage et veikart for internasjonalisering, med første stopp USA.

Er USA ditt neste marked? Meld interesse for deltakelse i prosjektet via vårt registreringsskjema.


Helsenæringen har stort potensiale for omstilling til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. For å få et konkurransedyktig næringsliv og helseindustri må bedriftene tenke globalt fra første dag. Skal vi få dette til er det behov for et helhetlig samarbeid og et strukturert løp for norske bedrifter som vil ut. Helsesektoren skiller seg fra mange næringer ved at det er komplekse grenseflater mellom de som leverer helsetjenesten og leverandører av helseløsninger. Det er også store variasjoner i hvordan helsetilbudet leveres på tvers av landegrenser. Inngående kunnskap og forståelse for helsesystemet i det landet/regionen det satses i, vil derfor være avgjørende for å lykkes. Dette kan være spesielt utfordrende for bedrifter i en oppstart/vekst fase som har begrensede midler og kompetanse. Derfor går Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster og The Life Science Cluster sammen om et nytt prosjekt for å hjelpe bedrifter med internasjonal satsing. Erfaringen tilsier at et tettere samarbeid på tvers av klyngene i økosystemet vil styrke norske bedrifter i helsenæringen ytterligere med internasjonal skalering. Et felles krafttak rundt internasjonalisering vil komme norske bedrifter til gode, og fremme et mangfold av gründere og scale-ups som får ekspertise de ellers normalt ikke har tilgang til.

USA er et viktig internasjonalt marked både fordi det har stort potensiale, og hvis du lykkes der, er det høy sannsynlighet for å lykkes i andre markeder. USA er på topp 3 listen av prioriterte markeder for internasjonalisering og eksport hos våre klynger og medlemsbedriftenes behov / potensiale, og USA har flere konsentrerte knutepunkter av aktører som tilbyr ekspertise, partnere og finansiering for norske SMBer. Dette prosjektet legger til rette for å utnytte hverandres kontaktflater, kompetanse, medlemsmasse og allerede etablerte ulike nettverk i ulike deler av USA. Sammen skal vi jobbe for å etablere nye plattformer og samarbeid på tvers av nettverkene, nå ut til mange bedrifter som kan innovere, teste og utvikle produkter, utvikle forretningsstrategier, jobbe med innsalg, osv. for skalering i USA.

Se opptak fra introduksjonswebinaret til USA Next prosjektet:

Aktivitetene i prosjektet deles overordnet inn i fire områder; Kartlegging/mobilisering, Opplæringsprogram, Internasjonalisering og Eksponering. Mer konkrete aktiviteter vil jobbes frem som en del av prosjektet. I målgruppen av norske selskaper finner man et bredt spekter av innovative helserelaterte produkter, teknologier, tjenester og løsninger, inkludert:

 • Diagnostikk (forskjellige formater og indikasjoner)
 • Legemidler / behandling, også løsninger i preklinisk og klinisk utvikling
 • Vaksineringsteknologi og produktkandidater
 • Digitale / eHelse -løsninger
 • Velferdsteknologi – omsorgsteknologi (care)
 • Medisinsk utstyr og sykehusutstyr


For å utvikle relevante og behovsdrevne aktiviteter trenger vi bedrifter som vil være med oss på reisen. Meld din interesse via skjema under (uforpliktende).

TIL SKJEMA

Prosjektet startet Januar 2022 og har en varighet på 2 år. Prosjektet er et samarbeid mellom Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster og The Life Science Cluster.

Prosjektet er støttet av Viken Fylkeskommune og programmet leveres i samarbeid med Innovasjon Norge.


   Pågående

   Relaterte dokumenter:

   Arkiv