Opptak fra webinarer

Opptak fra webinarer

Norwegian Smart Care Cluster skal spre kunnskap. En måte vi gjør det på er ved å arrangere nettverkstreff, seminarer, workshops og konferanser. Her får du gjensyn med et utvalg av våre tidligere arrangementer.​

Våre arrangementer tar opp aktuelle tema, bidrar til kompetanseheving og innsikt i nye forretningsområder. Samtidig er arrangementene en viktig møteplass for klyngens medlemmer. I tillegg til å arrangere egne arrangementer er vi også til stede på messer både nasjonalt og internasjonalt, enten sammen med medlemsbedriftene våre eller på egen stand hvor vi promoterer helseklyngens arbeid.

Webinarer og digitale møteplasser er kommet for å bli, men de fysiske møtene vil ikke forsvinne. Som en nasjonal helseklynge vektlegger vi virtuelle seminarer. Det positive et at geografiske begrensninger viskes ut, og nye samarbeid kan ta form.

Therese og Marit

TEKNIKK: Her er Marit B. Hagland og Therese Oppegaard i NSCC i full sving med webinar. (Foto: Jofrid Åsland)

Det er en fryd at så mange vil delta på våre webinarer. Det er inspirerende og ikke minst trigger det oss til å fortsette det gode arbeidet.

Arkiv