event

Åpent møte

27

august 2020

Løsninger for egenbehandling og forebygging

Hvorfor vente til noe er ødelagt med å fikse det? Det finnes mange gode løsninger for forebygging og egenbehandling. Dette webinaret gir deg oversikt over en del av disse løsningene.

Tid: 27.08 fra kl. 14.00 - 15.30

Sted: Webinar 

Positive effekter av helseforebyggende tiltak er godt dokumentert, men slike tiltak blir dessverre ofte nedprioritert. Det kan være flere grunner til dette som: økonomi, praktiske årsaker og manglende virkemidler, kunnskap eller mulighet. Forebygging er viktig for god funksjonsevne, og har stor betydning når det gjelder å hindre sykdomsutvikling og fremme livskvalitet. For enkelte helserelaterte utfordringer er det også mye man kan gjøre selv, før eller mens man får annen behandling hos helsetjenesten. 

I dette webinaret har vi samlet en del aktører som jobber for å legge tilrette for økt livskvalitet og forebyggende behandling du kan gjøre i ditt eget hjem.


Program:

  • Innledning, ved Norwegian Smart Care Cluster
  • Kaffeprat med Karstein Kristiansen, engasjert ambassadør i Pensjonistforbundet.
  • Utfordringer og behov i de offentlige tjenestene, v/ Per Waardal, spesialrådgiver USHT i Bergen Kommune
  • Presentasjon av ulike løsninger innen egenbehandling og forebygging. (inkludert kontaktinfo til foredragsholdere)Sammen med Pensjonistforbundet setter Norwegian Smart Care Cluster opp en webinarserie gjennom 2020 hvor vi setter søkelys på hva som finnes av ulike teknologier og løsninger innen "Smart Care".  Hensikten er å gi kommuner og brukere innsikt og kunnskap om løsninger innen e-helse og velferdsteknologi.

Arrangeres i samarbeid med


Relaterte dokumenter:

Arkiv