Trigo Tech AS

www.trigo.no/

KONTAKTPERSON
Frode Skjelvan
91542138

Trigo Tech AS

Trigo tilbyr helseteknologi for å ta vare på egen helse

Trigo kombinerer teknologi og persontilpasset støtte som gjør det enklere å håndtere og ta eierskap til egen helse. Vi har en modulbasert, fleksibel teknologiplattform som vi bruker sammen med vår kompetanse innen fysioterapi og idrett til å tilpasse løsninger til ulike kundesegmenter.

Med en app får bruker et verktøy til å få gjort det som fungerer best ved muskelskjelettplager. Profesjonelle aktører kan via en portal følge opp og støtte bruker i dette. Vi bidrar til redusert behandlingsbyrde og en personsentrert, bærekraftig helsetjeneste.

Arkiv