"Dette er første del av en webinarserie arrangert i samarbeid mellom NSCC og Pensjonistforbundet. Deltakerne skal få fyldig kunnskap om e-helse og velferdsteknologi."

Rekordmange deltok på webinar med NSCC og Pensjonistforbudet

Her finner du opptak av webinaret, presentasjoner og svar på spørsmål. Over 200 deltok på det første webinaret i serien om digital hjemmeoppfølging. Det er ny rekord.

Teamet i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er veldig glade for at så mange satte av tid til å delta på webinaret med temaet: Digital hjemmeoppfølging. Dette er et viktig og stort tema. Vi ser konturene av et samfunn i endring, der teknologien kan føre til økt livskvalitet og mestring for enkeltmennesker. Likevel har vi et stykke å gå før digital hjemmeoppfølging blir en selvfølge for alle. Dette er første del av en webinarserie arrangert i samarbeid mellom NSCC og Pensjonistforbundet. Deltakerne skal få fyldig kunnskap om e-helse og velferdsteknologi.

I dette første webinaret lærte vi mer om:

  • Hva er digital hjemmeooppfølging? Bjørnar Alexander Andreassen, programleder nasjonalt velferdsteknologiprogram i Helsedirektoratet, fortalte om arbeidet på nasjonalt plan og visjoner for framtida.
  • Kristin Standal, prosjektleder innovasjon i KS, fortalte om digital hjemmeoppfølging i kommunene.
  • Må de eldre digitaliseres? Det var inngangen da Tone Bye, prosjektleder Pensjonistforbundet, fikk ordet.
  • Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster Løsninger, fortalte om hvilke løsninger som finnes og hvilke trender som preger markedet framover.

Presentasjoner fra foredragsholderne finner du nederst i saken.

SE OPPTAK AV HELE WEBINARET HER:


Svar på tilbakemeldinger og spørsmål

Her finner du tilbakemeldinger og spørsmål fra deltakerne med svar fra foredragsholderne.


Ved veiledningssamlinger bør og velferdsteknologiambassadører være med.
Karstein Kristiansen

Svar fra Tone Bye, prosjektleder Pensjonistforbundet:

– Enig i at det bør være en brukerrepresentant med, enten en som er opplært i Pensjonistforbundet, en eldrerådsrepresentant eller en annen brukerrepresentant for de eldre som er interessert i å være med.


Hvordan skal det bli en integrert del av tilbudet hvis man må finne "de rette folka" for fremdrift? Er det systemer som det skal fokuseres på eller organisasjonsstruktur og kultur?
Mathias Jensrud

Svar fra Kristin Standal, prosjektleder innovasjon i KS:

– Det viktigste budskapet her er at ledere i tjenestene må være med og lede endringsprosesser og ta eierskap for tjenestene. Dette må til spesielt fordi velferdsteknologi går på tvers av sektorer i kommunene.

Svar fra Tone Bye, prosjektleder Pensjonistforbundet:

– Når det snakkes om de rette folka for fremdrift så menes det «bare» ansatte med kompetanse på feltet, samt samarbeidskompetanse. Det er ikke så lett, spesielt i små kommuner, å finne folk som både skjønner helse, IT, ledelse og er god på samarbeid og drive prosessen fremover. Samtidig kreves det organisasjons,- og kulturendringer. Forankring politisk og administrativt lokalt. Og en betydelig økonomisk satsing.


Jeg har lest at det nasjonale velferdsteknologiprogrammet blir avsluttet i år. Vi opplever at det er et stort behov for å videreføre dette. Hva skal til for å få til en forlengelse ?
Egil B. Stensholt, Sagene SV

Svar fra Bjørnar Alexander Andreassen, programleder nasjonalt velferdsteknologiprogram i Helsedirektoratet:

– Det er dialog mellom Nasjonalt velferdsteknologiprogram og HOD om videreføring av programmet. Det er ikke tatt en beslutning ennå, men det kan være gode grunner for å videreføre ett eller flere år. Vi publiserer informasjon om dette så snart det er klart. Og det er klart – tilbakemeldinger fra tjenestene og brukerne om at programmet fortsatt er nyttig er viktige innspill i prosessen.

Svar fra Kristin Standal, prosjektleder innovasjon i KS:

– I bunn og grunn er dette politiske prioriteringer.

Svar fra Tone Bye, prosjektleder Pensjonistforbundet:

– Pensjonistforbundet er klar på at det nasjonale programmet bør fortsette i mange år enda. Det trengs politisk vilje og satsing av regjering og storting. Samt at det bevilges midler til videre satsing i kommunene.


De 6 pilotprosjektene – hvor er de/hvilke kommuner?
Odd Inge Sanden

Svar fra Kristin Standal, prosjektleder innovasjon i KS, og Bjørnar Alexander Andreassen, programleder nasjonalt velferdsteknologiprogram i Helsedirektoratet:

– De 6 prosjektene som i dag prøver ut medisinsk avstandsoppfølging i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram er følgende:

6 prosjekt – 3 med Primærhelseteam

  • Oslo, med bydelene Sagene, St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo
  • Agder- kommunene(Kristiansand m fl.)
  • Eid kommune( i samarbeid med Selje)
  • Bodø kommune
  • Ullensaker i samarbeid med Gjerdrum
  • Larvik kommune


Kan dere si noe om hvordan digitale aktiviteter kan spille inn i den digitale hjemmeomsorgen? Nå er jo samfunnet begynt å åpnes så smått igjen, men jeg ser for meg at det fremover vil bli aktuelt for svært mange å delta på f.eks. hjemmetrening over video. Enkelte har f.eks. begynt å kjøre digitale treninger, lesestunder og lignende, hvor de legger ut dette digitalt. Man kan f.eks. bruke en felles aktivitetsoversikt for å gjøre det enkelt for mottakere av digital hjemmeomsorg å se hva de kan delta på, fra sin egen stue. Dette jobber vi mye med i Friskus, hadde vært interessant å høre hva paneldeltakerne tenker om mulighetsrommet her. Det finnes nok mange digitale aktiviteter rundt om i kommunene, som det er vanskelig å finne frem til/helsepersonell bruker mye tid på å veilede på - både innen helse, kultur osv.
Camilla Lien

Svar fra Kristin Standal, prosjektleder innovasjon i KS:

– Pandemien har vist en stor kreativitet og endringsvilje når det gjelder å ta i bruk nye digitale løsninger. Dette vil forandre måten vi gir tjenester på i fremtiden. Vi må passe på å ta med oss det gode og evaluere underveis slik at vi kan gjøre forbedringer dersom noen konsekvenser blir uhensiktsmessige.

Svar fra Tone Bye, prosjektleder Pensjonistforbundet:

– Pensjonistforbundet ønsker å lage videoer av lesestunder, treninger og andre aktiviteter med eldre og rettet mot eldre. Friskus vil være en god samarbeidspartner. Noen av disse arrangementene kan lages som kultur- webinarer og tas opp i ettertid, og deles på alle plattformer vi har. Dermed vil institusjoner og andre plasser med ansatte kunne ta dette i bruk. Utfordringen er de analoge -eldre. Disse må læres opp eller få hjelp av et familiemedlem(barnebarn,) eller andre de har kontakt med til å være med på utviklingen. Vi trenger større fokus på eldre og opplæring fremover. Dette tar pensjonistforbundet på alvor. Vi lærer opp eldre på digitale flater. Også i små grupper.


FULL FART: Her er Marit B. Hagland, prosjektleder NSCL, og Therese Oppegaard, prosjektleder NSCC, i full sving med webinaret. Teamet i NSCC jobber videre med flere spennende webinarer utover sommeren. (Foto:Jofrid Åsland)

Bli med på neste webinar

De aller fleste har et ønske om å bo hjemme, helst hele livet. Neste webinar i denne serien tar for seg trygghet og mestringsteknologi.

Når du på tross av sykdom kan mestre hverdagen blir det mulig å bo lengre hjemme. Det er akkurat dette framtidens teknologi bidrar til. Trygghet - og mestringsteknologi har et hav av muligheter for både bruker og helsetjenesten.

Sett av torsdag 28.05. Da skal vi se nærmere på sluttbrukerbehovet, utfordringer og brukerbehov i tjenesten og ikke minst løsningspresentasjoner fra bedrifter.

Med over 200 påmeldte til webinaret Digital hjemmeoppfølging var det imponerende at så mange fikk kontroll på den tekniske biten av deltagelsen. Vi ser likevel at en enda enklere løsning for å kjøre webinarer ville vært optimat, og jobber stadig med å forbedre oss.

LES MER: Informasjon om webinaret "Trygghet- og mestringsteknologi"


I samarbeid med


Arkiv