event

Åpent møte

14

mai 2020

WEBINAR: Digital hjemmeoppfølging

Bruk av digitale løsninger i hjemmeomsorgen er et viktig tiltak når kommunenes bæreevne kommer under press som følge av demografiske endringer, og i disse tider ser vi lettere gevinstene av digital omstilling. Men hvilke løsninger finnes egentlig?

Tid: 14.05 fra kl. 14 - 15

Sted: Webinar (opptak under, og presentasjoner er tilgjengelig nederst i artikkelen)

Bruk av teknologi åpner for mange muligheter innen helse- og omsorgssektoren. For noen betyr det at de i økt grad mestrer eget liv og helse, og kan bo lenger hjemme selv om de kanskje opplever å få nedsatt funksjonsevne. For de som jobber i tjenesten betyr det at de kan bruke mer av tiden sin på menneskene fremfor praktiske oppgaver. Og for de som i disse dager mer eller mindre isolerer seg i sitt eget hjem i frykt for korona, kan teknologien bidra til å motvirke ensomhet. En ensomhet mange føler på selv uten koronaens herjinger.

Det er et nasjonalt helsepolitisk mål at teknologi skal bli integrert i helse- og omsorgstjenestene i alle norske kommuner. Men hva er de nasjonale strategiene for å gjøre helse- og omsorgstjenestene mer digitale, og hvordan jobbes det operativt med dette ute i kommunene? Hvilke løsninger er utprøvd og i omløp ute i norske kommuner, og hva vil vi ser mer av fremover? 

Dette vil Pensjonistforbundet sammen med Norwegian Smart Care Cluster sette søkelys på i en serie webinarer framover.

I dette webinaret ser vi nærmere på hva digital hjemmeooppfølging egentlig er. Helsedirektoratet skal fortelle om hvordan man jobber med dette på nasjonalt nivå, og visjonen for fremtiden. Vi får høre hvordan man jobber med digitale løsninger i den operative tjenesten i kommune Norge, og vi får et innblikk i ulike typer løsninger som finnes i markedet i dag.

Målgruppen er både kommuner, brukere og næringsliv som vil få mer innsikt i utviklingen og visjonen for digital hjemmeoppfølging.


Program:

  • Velkommen v/ Norwegian Smart Care Cluster
  • Hva er digital hjemmeoppfølging, og hvordan man jobber strategisk med dette på nasjonalt nivå? v/ Bjørnar Alexander Andreassen, programleder nasjonalt velferdsteknologiprogram i Helsedirektoratet
  • Digital hjemmeoppfølging i kommunene, v/ Kristin Standal, prosjektleder innovasjon i KS. 
    • Hvordan jobbes det strategisk og helhetlig med velferdsteknologi og e-helseløsninger, brukerbehovene, og hele verdikjeden ute i kommunene?
  • Må de eldre digitaliseres? v/ Tone Bye, prosjektleder Pensjonistforbundet. 
    • Covid-19 har sendt en digitaliseringsbølge gjennom samfunnet, og behovet for en mer digital helse og omsorgstjeneste er tydeliggjort. Det finnes gode løsninger som kan sikre at eldre kan følges opp i eget hjem, men hvordan stiller de eldre seg selv til disse løsningen?
  • Løsninger – hva finnes? Hva er utprøvd og i omløp i norske kommuner, og hva er trendene fremover? v/ Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster 


Webinaret arrangeres i samarbeid med Pensjonistforbundet.


Relaterte dokumenter:

Arkiv