event

Åpent møte

28

mai 2020

Webinar: Trygghet- og mestringsteknologi

Trygghet- og mestringsteknologi gir mennesker trygghet og mestring av egen helse og sykdom. Dette webinaret gir deg innsikt i teknologien, brukerbehovene og behovet i helse- og omsorgstjenesten.​

Tid: Torsdag 28.05 fra kl. 14 - 15.30

Sted: Webinar (Kopi av presentasjoner ligger nederst i artikkelen)

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT FOREDRAGET TIL JAN TORGERSEN FRA PENSJONISTFORBUNDET DESSVERRE ER AVKORTET I OPPTAKET. VI VIL PRØVE Å LEGGE UT EN FULLSTENDIG VERSJON I LØPET AV ET PAR UKER.


De aller fleste har et ønske om å bo hjemme, helst hele livet. Når du på tross av sykdom kan mestre hverdagen blir det mulig å bo lengre hjemme. Det er akkurat dette framtidens teknologi bidrar til. Trygghet - og mestringsteknologi har et hav av muligheter for både bruker og helsetjenesten. Teknologien bidrar til økt kvalitet i tjenestetilbudet ute i kommunene. Løsningene er ofte tilpasset personer med kronisk sykdom eller lidelse, personer med psykiske helseutfordringer og personer med behov for rehabilitering. Teknologien kan bidra til vedlikehold av mobilitet, sosial deltakelse og motvirke ensomhet.

Program:

 • Innledning, ved Norwegian Smart Care Cluster
 • Behov og brukerrollen i relasjon til teknologi, ved Jan Salve Torgersen, tidl. leder for brukerutvalget ved SUS og medlem i Pensjonistforbundet
 • Utfordringer og behov i de kommunale tjenestene; hvordan kan fremtidens tjenestetilbud se ut? v/ Beth Sægrov Holm, Rådgiver Helse og Velferd i Klepp Kommune.
 • Presentasjon av ulike løsninger innen trygghet- og mestringsteknologi. Disse selskapene presenterer:
  • Sensio
  • Omsyn/Blinktech
  • ContinYou
  • Dignio
  • Evondos
  • Tellu
  • ATEA

Ønsker du å komme i kontakt med noen av bedriftene som presenterte? 


Her er videoen fra Evondos som vi ikke fikk vist i webinaret: 

Sammen med Pensjonistforbundet setter Norwegian Smart Care Cluster opp en webinarserie gjennom 2020 hvor vi setter søkelys på hva som finnes av ulike teknologier og løsninger innen "Smart Care".  Hensikten er å gi kommuner og brukere innsikt og kunnskap om løsninger innen e-helse og velferdsteknologi.

Arrangeres i samarbeid med


Relaterte dokumenter:

Arkiv