event

Åpent møte

17

september 2020

Fremtidens omsorgsbolig

Kan vi bygge morgendagens omsorgsboliger i dag? Med den raske utviklingen av innovasjon og ny teknologi, hvordan vet vi hva som trengs? I klyngen har vi flere bedrifter som leverer fremtidsrettede løsninger for morgendagens omsorgsbolig.

Tidspunkt: 14.00 - 15.30

Sted: Webinar 

Omsorgsboliger omfatter ulike typer boliger som er tilrettelagt for mennesker med særskilt hjelpe- og/eller tjenestebehov. Disse boligene er for mennesker som trenger litt ekstra hjelp for å leve et fullverdig og godt liv, hvor nye løsninger og teknologi vil spille en viktig rolle.


Program:


Hjemme Best! av Pensjonistforbundet


Sammen med Pensjonistforbundet setter Norwegian Smart Care Cluster opp en webinarserie gjennom 2020 hvor vi setter søkelys på hva som finnes av ulike teknologier og løsninger innen "Smart Care".  Hensikten er å gi kommuner og brukere innsikt og kunnskap om løsninger innen e-helse og velferdsteknologi.

Arrangeres i samarbeid med


Relaterte dokumenter:

Arkiv