CondoVita

www.condovita.no

CondoVita

Vi utvikler, eier og driver helseeiendommer og boligbygg med tilrettelagte servicetjenester, primært innenfor segmentet helsebygg, sykehjem, omsorgs- og seniorboliger.

CondoVita er et eiendomsselskap som har til formål å utvikle, eie og drive helseeiendommer og boligbygg med tilrettelagte servicetjenester, primært innenfor segmentet helsebygg, sykehjem, omsorgs- og seniorboliger.   Vi kombinerer ekspertise på eiendom og finansiering med kunnskap om helse, effektiv planløsning og god eiendomsdrift.

CondoVita ligger i front når vi sammen med våre partnere har utviklet ekspertise på å planlegge, finansiere og bygge ut omsorgs-/seniorboliger og helseeiendom med nye innovative løsninger på design, teknologi og finansiering 

• Vi har langsiktige partnerskap med en håndfull arkitekter og sikrer oss dermed ekspertise som kan benytte de beste og mest effektive løsninger for utvikling av bærekraftige helseeiendommer 

• Vi sikrer en kostnadseffektiv og god utbygging ved å bruke standard konsepter vi vet fungerer og utnytte erfaringsoverføring fra prosjekt til prosjekt

Vi vet at ekspertise og gode arbeidsprosesser er viktig.  Når vi arbeider med mennesker er likevel våre holdninger og våre verdier det som sikrer oss en bærekraftig samhandling , omsorgsfull opptreden og en åpen kommunikasjon med våre kunder , leverandører og andre interessenter.

Å sette det enkelte menneske i sentrum med omsorg for det enkelte individet og menneskene vi samhandler med er det viktigste elementet i vår bedriftskultur. Våre medarbeidere og partnere skal følge våre verdier og normer.

Vi skal strebe etter å være:

•    Omsorgsfulle og inkluderende

•    Profesjonelle i alt vi gjør

•    Nysgjerrige med et åpent sinn

•    Ærlige og etterrettelige

 

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo