Tidewave

Tidewave

Tidewave skal gi alle med redusert mobilitet økt livskvalitet, gjennom forbedret og uforstyrret søvn

Tidewave utvikler og produserer et nytt konsept for å avhjelpe vending av pasienter i seng. Med en unik teknologi kan Tidewave langt på vei redusere behovet for personell for å snu og løfte pasienter som ligger i seng.