Tidewave

www.tidewave.no

Tidewave

Tidewave skal gi alle med redusert mobilitet økt livskvalitet, gjennom forbedret og uforstyrret søvn

Tidewave utvikler og produserer et nytt konsept for å avhjelpe vending av pasienter i seng. Med en unik teknologi kan Tidewave langt på vei redusere behovet for personell for å snu og løfte pasienter som ligger i seng.


Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo