​These Ways AS

theseways.no/

​These Ways AS

These Ways designer nye innovative tjenester innen helsesektoren ved bruk av Design Thinking metodikk.

These Ways designer nye innovative tjenester inne helsesektoren. Vi benytter Design Thinking metodikk.

Dette sikrer at din løsning er basert på brukerene behov, teknisk mulighetsområde og innenfor prosjektets mandat.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo