These Ways AS

theseways.no/

KONTAKTPERSON
Hogne Malum Gjersvik
93 83 60 90

These Ways AS

These Ways designer nye innovative tjenester innen helsesektoren ved bruk av Design Thinking metodikk.

These Ways designer nye innovative tjenester inne helsesektoren. Vi benytter Design Thinking metodikk.

Dette sikrer at din løsning er basert på brukerene behov, teknisk mulighetsområde og innenfor prosjektets mandat.

Arkiv