Tellu IoT AS

tellu.no/

KONTAKTPERSON
Rune Wilhelmsen
90973480

Tellu IoT AS

Tellus digitale tjenester gir mer trygghet for brukerne av helseomsorgen, og mer tid for dem som utfører oppgavene.

Tellu utvikler velferdsteknologi som digitaliserer helsesektoren. Vi er teknologientusiaster med et stort hjerte for helse og omsorg. Med god innsikt i oppgaver og utfordringer helsearbeidere møter på jobb, utvikler vi teknologi som bidrar til å lette hverdagen for ansatte i hjemmetjenesten, på institusjon, sykehus og sykehjem.

Tellu er totalleverandør av velferdsteknolog, og tilbyr alt på ett sted for å levere helsetjenester på nye måter: e-helseplattform som kan utveksle informasjon på tvers av ulike systemer, brukervennlige tjenester, utstyr, utvikling, installasjon og rådgiving.

Noen av våre tjenester:

  • Digitale trygghetsalarmer og tilhørende sensorer
  • Bemannet responssenter
  • Digitalt tilsyn
  • Digital hjemmeoppfølging
  • Digital nøkkelhåndtering
  • Medisineringsstøtte
  • Pasientvarsling

Tellu er ISO 27001-sertifisert, og etterlever strenge standarder for håndtering av informasjonssikkerhet. Vi er også Miljørfyrtårn-sertifisert, og har dokumentert miljøgevinsten ved å velge våre tjenester.

TELLU:

Vil få velferdsteknologi til å gå på skinner

Tellu vil bli ledende innen e-helse i Norden. Med egen e-helseplattform leverer de framtidsrettede omsorgstjenester på en tryggere og mer effektiv måte.

Medisinsk avstandsoppfølging44404

Arkiv