"Det er intenst og veldig inspirerende å jobbe i en bedrift som Tellu. Vi får kjenne på pulsen og se hvordan markedet beveger seg. Det går raskt. Vi er vitne til en liten revolusjon innen e-helse og velferdsteknologi."
- Knut Eilif Husa, leder forretningsutvikling i Tellu
Vis fakta


Selskap: Tellu IOT AS

Etablert: 2016

Produkt: Velferdsteknologiske tjenester, plattform

Web: www.tellu.no

Vil få velferdsteknologi til å gå på skinner

Tellu vil bli ledende innen e-helse i Norden. Med egen e-helseplattform leverer de framtidsrettede omsorgstjenester på en tryggere og mer effektiv måte.

Det skal de få til ved å tilby alt på ett sted: plattform, utvikling, brukervennlige tjenester, utstyr, installasjon og rådgiving. Se for deg et hav av systemer av for eksempel døralarmen, vindusalarmer, fallalarmer – alle sammen snakker de forskjellige språk. De kan kobles sammen på et sted, nemlig i plattformen til Tellu. Dette høres kanskje enkelt ut, men er en av de største utfordringene i IT-verden: Det å få ting til å snakke sammen.

– Det blir litt som når et tog skal kjøre fra et sted til et annet, da kreves det at det er lik bredde på skinnene, forklarer Knut Eilif Husa, leder forretningsutvikling i Tellu.

Det er her den viktigste oppgaven til selskapet ligger. De har for lenge siden akseptert at systemene ikke er like, og omfavner oppgaven som bindeledd ved å forsterke systemenes evne til å kommunisere.

Knut Eilif Husa
PARTNERSKAP: – Vi er veldig åpne for partnere som kan komplementere det vi gjør – vi kan ikke være best på alt. Dette er også en av grunnene til at vi er medlemmer hos Norwegian Smart Care Cluster, sier Knut Eilif Husa, leder forretningsutvikling i Tellu..


Paradigmeskifte

Fra 1. juli 2020 inngikk Telenor Norge, Investinor og SINTEF Venture en avtale der Telenors e-helsevirksomhet ble fusjonert med helseteknologiselskapet Tellu IoT AS. Dette taktskiftet handlet om å kapitalisere opp selskapet til å sette fart på vekst og utvikling. Gjennom sammenslåingen har de fått med seg det beste fra to verdener: Telenors sterke posisjon i markedet for helsetjenester, og Tellu IOTs ekspertise på plattform og software-utvikling. Sammen har selskapet som mål å skape løsninger for bedre, mer bærekraftige helsetjenester.

Reisen for å utvikle e-helse til helse- og velferdssektoren er for alvor i gang hos Tellu. Allerede før fusjonen var Telenor totalleverandør til flere kommuner. Da er det viktig å ha de riktige verktøyene på plass slik at løsningene henger godt sammen. For å sikre dette er målet å komme enda tettere på kundene og deres behov.

– Vi har også kunder utenfor Norge, er etablert i Sverige og har partnerskap i Nederland. Nå styrker vi oss også for å levere tjenester til resten av Europa, forteller Husa.

I plattformen til Tellu er det enkelt å innlemme forskjellige løsninger for medisinsk avstandsoppfølging og digitalt tilsyn.

– Vi er veldig åpne for partnere som kan komplementere det vi gjør – vi kan ikke være best på alt. Dette er også en av grunnene til at vi er medlemmer hos Norwegian Smart Care Cluster. Tellu samarbeider allerede med noen av selskapene i klynga, og håper på flere, sier Husa.

Planen er nemlig å tilby selskaper tilknyttet Norwegian Smart Care Cluster å slutte seg til Tellu sin plattform. Et slikt partnerskap kan gi gevinst for begge parter. Mindre selskaper vil få tilgang på en stor kundeportefølje og Tellu får utvide sitt tilbud.

– Alle kan ikke være giganter. Vi er mange som prøver å løse de samme problemene. For å lykkes tror jeg det er avgjørende å ha en viss størrelse, solide eier og en solid kundemasse. Mindre selskaper kan være tjent med å bruke tiden på det som er kjernen av det de jobber med, analyserer Husa.

Mål og utfordringer på veien

Teamet i Tellu ser store muligheter i Norge, og ikke minst i Europa. De skal fortsette å spille en viktig rolle i Norge som en ansvarlig produkt- og tjenesteleverandør til kommunene. Parallelt skal de fortsette å utvikle e-helse plattformen og de produktene og tjenestene som er tilknyttet plattformen.

– En utfordring vi ser i helsevesenet er at det er kostbart å lønne personell. Her kan kostnader spares ved å bruke gode løsninger i form av blant annet responssentre, som gjør at personell ikke trenger å rykke ut. Men det viktigste av alt er at den som tenger hjelp føler seg trygg, sier Husa.

Her ligger også motivasjonen for å legge ned en solid innsats.

– Det er intenst og veldig inspirerende å jobbe i en bedrift som Tellu. Vi får kjenne på pulsen og se hvordan markedet beveger seg. Det går raskt. Vi har gått fra piloter til tester, nå kjøpes det og gjøres anskaffelser. Vi er vitne til en liten revolusjon innen e-helse og velferdsteknologi, sier Husa.


Arkiv