"Barna våre vokser opp akkurat nå – deres utvikling kan ikke settes på vent. Vi har ingen tid å miste."
- Sigrid Petersson Nedkvitne, gründeren bak selskapet Friskus sosial entreprenør
Vis fakta

FRISKUS AS

Friskus.com er en interaktiv aktivitetskalender - et nasjonalt aktivitetsnettverk uten reklame.

MER OM FRISKUS HER

Frykter en epidemi av dårlig folkehelse

– Barn og unge må hjelpes inn i aktivitet og sosiale felleskap nå. Vi kan ikke vente på at pandemien skal gå over, sier Sigrid Petersson Nedkvitne. Hun vil se handling framfor bekymring, og ser at innovativ teknologi kan løse samfunnsutfordringen.

Nedkvitne er gründeren bak selskapet Friskus sosial entreprenør. Selskapet som har skapt en egen plattform for fritidstilbud. I friskus.com samles arrangement og frivillige-oppdrag, arrangører, penger til bruk på fritidstilbud, samt alle som vil delta på aktivitet.

– Kommunen, som er en bærebjelke i lokalsamfunnene, må gi unge muligheten til å delta i aktiviteter også under en pandemi. Digitalisering er nødvendig, sier Nedkvitne og legger til:

– Vi må slutte å bare bekymre oss og begynne å handle og samarbeide. Følgene av smitteverntiltakene knyttet til koronapandemien kan lede oss til en epidemi av dårligere folkehelse. Dette kan knekke mennesker og samfunnets bærekraft. Barn og unge må hjelpes inn i aktivitet og sosiale fellesskap nå.

Hun er egentlig i mammapermisjon for tida, men firebarnsmora fra Voss klarer ikke å la være å engasjere seg i samfunnsdebatten.

– Barna våre vokser opp akkurat nå – deres utvikling kan ikke settes på vent. Vi har ingen tid å miste, sier barnevernspedagogen.

Hun er utdannet barnevernspedagog og har i dag yrkestittelen sosialentreprenør. Friskus.com er resultatet av at hun selv manglet oversikt over fritidstilbudene i nærmiljøet. Nå, 20 millioner kroner senere, har snart 9000 barn og unge funnet sine tilbud, og betaler sin kontingent, via Friskus.com.

– Det er jo dette dugnaden handler om – nå må vi mobilisere og få folk tilbake i aktivitet. Vi er i ferd med å avslutte det største sosiale eksperimentet etter krigen. Mars 2020 stengte det meste av tilbud til barn og unge over hele landet ned. Det er lett å stenge ned, men vanskelig å bygge opp igjen. Hvordan skal vi nå alle? Verken frivilligheten, kommunen eller næringslivet kan løse dette alene, sier Nedkvitne.

Digital hjelp for fritidsaktiviteter

– Fritidsaktivitet er læring, glede og tilhørighet. Vår 4 års systematiske kartlegging viser at deltagelse må forenkles av innovativ digitalisering, sier gründeren, og understreker ordet innovativ.

Hos Friskus.com kan innbyggere i alle aldre får enkelt oversikt over meningsfull aktivitet, arrangement og frivillig-oppdrag nær seg, og egen deltagelse-CV. Kommune og frivillige/ideelle organisasjoner kan vise frem sin aktivitet, koordinere, rekruttere, engasjere og samarbeide internt og eksternt.

– Hovedbudskapet er at det må være en kommunikasjonsplattform der alt man trenger er, «døde plakater» virker ikke det har vi forsøkt i over 15 år. Flere tusen fremoverlente organisasjoner og kommuner over hele landet bruker friskus.com. En stor honnør til alle som jobber med å legge til rette for aktivitet og deltagelse i hele Norge, sier Nedkvitne.

Nå inviterer gjengen i Friskus til landsdekkende dugnad, der kommuner og frivillige organisasjoner kan bli synlige, tilgjengelige og vise fram muligheter! Kommuner blir Friskus-medlemmer ved å betale en liten årlig kontingent, som gir alle fri bruk til plattformen.

– Kun i samarbeid og samspill med andre skapes gode lokalsamfunn for menneskene som bor der. Det haster med å investere i og satse på barn og unge, avslutter sosial entreprenøren.

HOVEDBILDE - GRÜNDER: Sigrid Petersson Nedkvitne, gründeren bak selskapet Friskus sosial entreprenør. (Foto: Friskus)

Arkiv