Friskus AS

www.friskus.com

KONTAKTPERSON
Sigrid Nedkvitne
91 17 55 56

Friskus AS

Vi lager fremtidens samskapingsplattform for aktivitet og deltagelse!

Selve bærebjelken i velferdssamfunnet er at alle bidrar med sine ressurser og kompetanse inn i lokalsamfunnet. En befolkning som er aktiv, sosial og inkludert er en produktiv befolkning. Friskus teknologi-utviklingen tar utgangspunkt i at alle trenger vennskap og samles og utvikles i positive felleskap og læringsarenaer. Dagens helse- og velferdsutfordringer tilsier at tillitsamfunnet med sin trygghet, effektivitet og livskvalitet står i fare for å gå tapt, og ensomhet, utenforkap og polarisering blir i ytterste konsekvens farlig.

Friskus as er en av svært få kvinne eide og kvinnestyrte IT-selskap. De har og mangfold i investorgruppen og i styret. Friskus as selger lisens til kommuner for bruk av it-plattformen

Friskus.com og støttetjenester for implementering og endringsarbeid i offentlig sektor. Aldri før er det skapt en samarbeidsarena mellom befolkningen, frivilligheten og kommuner i 1 felles it- plattform, der man på tvers av avdelinger, organisasjoner og landsdeler er et sted. Sentrale føringer og kommuneplaner har de siste 10 årene omtalt behovet for arbeidsmodeller som verktøyet nå muliggjør.

Friskus.com er en interaktiv aktivitetskalender - et nasjonalt aktivitetsnettverk uten reklame.

Innbyggere i alle aldre får enkelt oversikt over meningsfull aktivitet, arrangement og frivillig-oppdrag nær seg, og egen deltagelse-CV. Kommune og frivillige/ideelle organisasjoner kan vise frem sin aktivitet, koordinere, rekruttere og «koble», få samlet oversikt og statistikk, engasjere og samarbeide internt, eksternt og med befolkningen – ett sted.

FRISKUS.COM:

Vil bidra under krisen - gir vekk velferdsteknologi kostnadsfritt

– Friskus tilbyr en samlende kommunikasjonsplattform som også hjelper kommuner med å synliggjøre og koordinere frivillig bistand, sier gründer av friskus.com Sigrid Petersson Nedkvitne.

Friskus Sigridpeterssonnedkvitne

FRIVILLIGHET:

Teknologi og frivillighet får en ny dimensjon med coronaviruset

Smart Care Cluster har flere medlemmer som tilbyr løsninger for frivillige tjenester. Utbruddet av coronaviruset har vist hvor viktige løsningene er for samfunnet. Er dette starten på en ny og bedre hverdag?

Hjelp

GRÜNDERE:

To topp10 IT-gründere i NSCC

To av Norwegian Smart Care Cluster sin IT-gründerkvinner er kåret til Norges 10 fremste teknologikvinner i kategorien «gründere» av NHO-forbundet Abelia og ODA-Nettverk.

S1Vixc7 Qxge4D Vmycbsg Thumb 2498

FRISKUS:

Frykter en epidemi av dårlig folkehelse

– Barn og unge må hjelpes inn i aktivitet og sosiale felleskap nå. Vi kan ikke vente på at pandemien skal gå over, sier Sigrid Petersson Nedkvitne. Hun vil se handling framfor bekymring, og ser at innovativ teknologi kan løse samfunnsutfordringen.

Friskus Sigridpeterssonnedkvitne

FRISKUS:

Det beste fra flere verdener: – Sammen skaper vi morgendagens trygge og bærekraftige lokalsamfunn

Fra koordinering av frivillighet og kulturkalender til velferdsplattform. Nå jobber team Friskus beinhardt for å skape trygge og bærekraftige lokalsamfunn, der inkludering er nøkkelen til suksess.

Sigird og Håkon 2

Arkiv