Friskus AS

www.friskus.com

Friskus AS

Vi lager fremtidens samskapingsplattform for aktivitet og deltagelse!

Friskus er arbeidsmodellar og ei moderne samskapingsplattform for aktivitet og frivillighet!

Friskus samskapingsplattform:

  1. ein portal med tilgang til frivillig aktivitet i ditt nærmiljø
  2. eit arbeidsverktøy til koordinatorar for effektiv og kvalitetssikra planlegging, oppfølging og rekruttering
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2ArkivNSCC_Logo