Friskus AS

Friskus AS

Vi lager fremtidens samskapingsplattform for aktivitet og deltagelse!

Friskus er arbeidsmodellar og ei moderne samskapingsplattform for aktivitet og frivillighet!

Friskus samskapingsplattform:

  1. ein portal med tilgang til frivillig aktivitet i ditt nærmiljø
  2. eit arbeidsverktøy til koordinatorar for effektiv og kvalitetssikra planlegging, oppfølging og rekruttering