Friskus AS

www.friskus.com

Friskus AS

Vi lager fremtidens samskapingsplattform for aktivitet og deltagelse!

Selve bærebjelken i velferdssamfunnet er at alle bidrar med sine ressurser og kompetanse inn i lokalsamfunnet. En befolkning som er aktiv, sosial og inkludert er en produktiv befolkning. Friskus teknologi-utviklingen tar utgangspunkt i at alle trenger vennskap og samles og utvikles i positive felleskap og læringsarenaer. Dagens helse- og velferdsutfordringer tilsier at tillitsamfunnet med sin trygghet, effektivitet og livskvalitet står i fare for å gå tapt, og ensomhet, utenforkap og polarisering blir i ytterste konsekvens farlig. 

Friskus as er en av svært få kvinne eide og kvinnestyrte IT-selskap. De har og mangfold i investorgruppen og i styret. Friskus as selger lisens til kommuner for bruk av it-plattformen

Friskus.com og støttetjenester for implementering og endringsarbeid i offentlig sektor. Aldri før er det skapt en samarbeidsarena mellom befolkningen, frivilligheten og kommuner i 1 felles it- plattform, der man på tvers av avdelinger, organisasjoner og landsdeler er et sted. Sentrale føringer og kommuneplaner har de siste 10 årene omtalt behovet for arbeidsmodeller som verktøyet nå muliggjør.  

Friskus.com er en interaktiv aktivitetskalender - et nasjonalt aktivitetsnettverk uten reklame.

Innbyggere i alle aldre får enkelt oversikt over meningsfull aktivitet, arrangement og frivillig-oppdrag nær seg, og egen deltagelse-CV. Kommune og frivillige/ideelle organisasjoner kan vise frem sin aktivitet, koordinere, rekruttere og «koble», få samlet oversikt og statistikk, engasjere og samarbeide internt, eksternt og med befolkningen – ett sted. 

 

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo