"Vestlandet har et sterkt miljø innenfor helse, og det kan skapes mange nye grønne arbeidsplasser i denne næringen de neste årene. Nettopp derfor støtter Sparebanken Vest gjennom Agenda Vestlandet denne klyngen."
- Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konserndirektør for Operasjonelle Tjenester i Sparebanken Vest

Sammen bygger vi framtidsretta helseindustri på Vestlandet

Vi skal skape flere arbeidsplasser i helsenæringen, og utvikle morgendagens helseløsninger gjennom omstilling, innovasjon og digitalisering. Agenda Vestlandet har støtta Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) med midler til å kunne gjøre nettopp dette.

Vestlandet og området rundt Bergen har tradisjonelt vært kjent for næringsliv innen handel, skipsfart og petroleumsindustri. Regionen har også et tungt helsefaglig miljø gjennom både Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, HelseVest/ Helse Bergen, og Alrek Helseklynge samt kommuneprosjektet E-helse Vestland. Likevel har det vært lite fokus på å bygge bedrifter og arbeidsplasser i privat næringsliv tilknyttet helse, og regionen har et stort potensial for utviklingen innen helsesektoren. Det mener avdelingsleder for avdeling Vestland i Norwegian Smart Care Cluster, Tone Skår. Med midler fra Agenda Vestlandet og Vestland fylkeskommune i ryggen er hun allerede i full sving med utviklingsarbeidet.

Bedriftene YouWell, Motitech, Friskus, Lifekeys, Friendr, CanEat, MedZys, Trigo, Grasp og Visuell Dokumentasjon er noen av bedriftene som skyter fart fra Vestland og ut i markedet. Samtidig som gründere og mindre selskaper i startfasen etablerer seg med spennende innovative planer.

– Vi har en viktig rolle som støttespiller og pådriver for utviklingen av dette gryende næringslivet i regionen vår. Det er med stor glede og entusiasme vi tar fatt på disse viktige oppgavene og ikke minst er jeg takknemlig for at Agenda Vestlandet støtter oss med midler som gjør dette mulig, sier Skår.

LES MER: Friendr vil bekjempe ensomhet med vennskap

LES OGSÅ: En elektronisk stressball for psykisk helse

GRØNNE ARBEIDSPLASSER: Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konserndirektør for Operasjonelle Tjenester i Sparebanken Vest. Sparebanken Vest støtter klyngen gjennom Agenda Vestlandet for å bygge opp under et sterkt miljø innenfor helse.


Vil øke verdiskapingen

– Vestlandet har et sterkt miljø innenfor helse, og det kan skapes mange nye grønne arbeidsplasser i denne næringen de neste årene. Nettopp derfor støtter Sparebanken Vest gjennom Agenda Vestlandet denne klyngen, sier Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konserndirektør for Operasjonelle Tjenester i Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest har oppretta stiftelsen Agenda Vestland, og øremerket 300 millioner kroner til satsinger innen bærekraft og grønn omstilling. Det gjør de for å styrke Vestlandet som vekstmotor i omstillingen næringslivet står oven for.

LES MER: Agenda Vestlandet

– Vi gleder oss til å se avdelingen i Vestland ta form, og ikke minst se næringslivet innen helse utvikle seg. For å nå de nasjonale målene for helsenæringen er det viktig å jobbe godt lokalt. Ikke minst er det avgjørende at alle aktører jobber sammen. Derfor jobber klynga aktivt for å bryte ned siloer, og fremme gode samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Slik at vi sammen skaper pasientens helsevesen og samtidig skaper økt verdiskaping og arbeidsplasser, sier Kristensen.

LES OGSÅ: Disse tjenestene tilbyr Norwegian Smart Care Cluster

SER MULIGHETER: Arild Kristensen, daglig leder av Norwegian Smart Care Cluster, og Tone Skår, avdelingsleder for avdelingen i Vestland, ser store muligheter for næringsliv innen helse på Vestlandet.
Arkiv