"– Du klemmer det du opplever, og Grasp husker når du klemte, hvor lenge du klemte og styrken du klemte med."
- Ingvald Grindheim, daglig leder i GRASP AS
Vis fakta

FAKTA

Selskap: GRASP AS

Etablert: 2017

Gründer: Jørund Fjøsne,

Aleksander Krzywinski,

Tor Gjøsæter,

Martin Rasmussen Lie

Produkt: Grasp – en dagbok uten ord

Web: https://grasp.global/

En elektronisk stressball for psykisk helse

Se for deg en dagbok uten ord, som gjør det mulig å forklare det du mangler ord for – som indre smerte. Selskapet GRASP har siktet seg inn mot psykisk helse, men det digitale verktøyet kan brukes innen alle områder av helsesektoren.

Konseptet er i utgangspunktet svært enkelt: Du klemmer på ballen, og den loggfører hvordan du føler deg.

– Psykisk helse er den største helseutfordringen vi står overfor. Dette området har over lang tid fått for lite fokus, kombinert med at flere og flere av oss opplever alvorlige eller mindre alvorlige psykisk utfordringer. Graden av innovasjon i psykisk helse er svært lav, og det finnes få eller ingen støtteverktøy for de som opplever psykiske utfordringer, forklarer Ingvald Grindheim, daglig leder i GRASP AS.

Selskapet er et privateid digitalt Med-Tech selskap som arbeidet beinhardt med utvikling, produksjon og distribusjon av et nytt digitalt verktøy.GREPET: I denne videoen får du en kort innføring i selskapets tanker rundt produktet som tar utgangspunkt i grepet, for å forklare hverdagen.

Hvordan fungerer verktøyet?

Grasp er en hypermoderne stressball. Silikonballen har elektronikk på innsiden, som gjør at alt pasienten gjør med steinen lagres inni selve ballen. Med på kjøpet følger en app og et visualiseringsverktøy med tilhørende software og infrastruktur. Den fysiske ballen tar pasienten med seg og bruker den for seg selv.

– Når du ønsker å se alt som er registrert, laster du inn all informasjon i softwaren via den medfølgende appen. Du får da tilgang det som er registrert for perioden, og kan sammenligne med data fra tidligere perioder. Dette gjør det mulig å se på enkelthendelser, men også sammenligne perioder og se etter trender eller tendenser, sier Ingvald.

Verktøyet skal hjelpe pasient og helsevesen med å kartlegge opplevelser i øyeblikket, og på den måten få et mer realistisk bilde av pasientens hverdag.

– Opplevelser kan være stress, sinne, frykt, angst, sorg, pustebesvær, smerte, svimmelhet, sult, abstinens, men også glede og motivasjon. Du klemmer det du opplever, og Grasp husker når du klemte, hvor lenge du klemte og styrken du klemte med, utdyper den daglige lederen.

VIL VOKSE: Her er dagens team, som gjør seg klare for å skyte fart ut i markedet.

Vil du bli medeier i GRASP AS?

Fram til 18. februar har du muligheten til å bli medeier i selskapet via crowfoundingplattformen Dealflow.

– Det er selvsagt kostbart å utvikle et slikt produkt. Det er grunnen til at vi har startet en crowdfoundig-kampanje, sier Ingvald.

Nå legges siste hånd på verket før CE-merking og «medical divice approval» er på plass. Når det formelle er på plass kan produktet for alvor skyte fart ut i markedet.

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra testbrukere både i Norge og utlandet. Så langt er konkurrentene våre notatbøker og apper for notater, sier Ingvald.

Han skisserer et unikt produkt og har stor tro på at den elektroniske stressballen kan hjelpe mange til bedre forståelse og helse.

Det hører selvsagt også med til historien at bedriften er medlemmer av NSCC.

– Vi har behov for det meste av det klyngen tilbyr, blant annet: nettverk, kunnskap , møteplasser og internasjonalisering, sier Ingvald.

EN DAGBOK: Her ser du en morderne stressball, som loggfører all aktivitet med sin elektroniske innside. (Alle foto: GRASP)


DETTE SKAL GRASP HJELPE MED:

  • Støtte ved bruk: Grasp skal støtte deg i det du opplever og gi en bevissthet rundt de du føler. Det skal virke avlastende å «fortelle» det til Grasp, og godt å vite at den tar vare på det du opplever.
  • Innsikt i egen tilstand: Når du ønsker det kan Grasp vise deg alle klemmene dine – som et speilbilde av opplevelsene. Dette gir deg innsikt i hvordan du har det, i perspektiver på timer, dager og uker. På den måten vil du forstå deg selv bedre.
  • Anerkjennelse og forståelse: Innsikt i hvordan du selv har det, er en nøkkel til å få andre til å forstå. Den visuelle fremstillingen av hverdagen gjennom klem på Grasp, gjør dine subjektive opplevelser objektive. Grasp-loggen kan kommuniseres til andre, og skape anerkjennelse og forståelse.

Kilde: GRASP AS

Arkiv