"Jeg gjør aldri noe bare for å tjene penger. Dersom du ikke tror på det du gjør, vil du ikke overbevise. Vi må ha penger for å leve, men jeg tror ikke på å leve for pengene."
- Terje Tobiassen, gründer og daglig leder ContinYou
Vis fakta

Terje Tobiassen etablerte selskapet ContinYou AS i 2015.

LES MER OM CONTINYOU:

EN SERIE AV PORTRETTER:

En gang i måneden portretteres sentrale mennesker i Norwegian Smart Care Cluster sitt nettverk.

Les også disse portrettene:

  • Tone Bye, prosjektleder i Pensjonistforbundet og medlem av styringsgruppa til NSCC: Kraftverket
  • Elsa Søyland, daglig leder i SAFER og styreleder i NSCC: Kunnskapsjegeren

Stolt og stødig gründer

Han har skapt bedrifter og arbeidsplasser hele sitt yrkesaktive liv, men det er fortsatt alt for tidlig å oppsummere for denne sprekingen med stayerevne på mange plan. Terje Tobiassen og selskapet ContinYou har mye ugjort.

Aktuell: Terje Tobiassen er gründer og daglig leder av selskapet ContinYou, og medlem av styringsgruppa til Norwegian Smart Care Cluster.

Vi møtes selvsagt på Teams. Terje synes det er koseligere enn via telefon. Praten flyter raskt, og Terje viser fram sykkelen som står midlertidig pensjonert inntil kontorveggen på grunn av blåe grader. Han liker å holde seg i form, og føler seg ung for alderen.

– Jeg føler meg mer som en 36-åring. Du er egentlig aldri eldre enn du føler deg i hodet, men fysisk er jo kroppen et hakk eldre. Jeg blir trøttere av en langtur nå enn for 10 år siden.

Han har 56 år på nakken, og 35 av disse har han tilbrakt med kona Tove-Rudi Tobiassen.

– Jeg har vært gift med samme kona siden 1985. Det er jo nesten litt uvanlig nå til dags. Vi har fire sønner og en fostersønn, fire svigerdøtre og ni barnebarn. Jeg er veldig stolt av det!

Smilet sitter løst mens han forteller med rolig og stødig røst. I hans øyne har kona mye av æren for et langt og godt forhold. Terje synes hun har vært flink og svært tålmodig. Mye handler om respekt tror han. Da Terje fikk hjertestans som 49-åring var tiden inne for å starte et nytt kapittel i livet. Grunnen til at ContinYou ble skapt er ikke det viktigste for gründeren, men alt som har skjedd etterpå og viktigst av alt – det som kommer.

Skapertrang og tro

– Jeg gjør aldri noe bare for å tjene penger. Dersom du ikke tror på det du gjør, vil du ikke overbevise. Vi må ha penger for å leve, men jeg tror ikke på å leve for pengene.

Her ligger grunnstammen i alle hans gründerskap. Det er viktigere for ham å oppfylle selskapets visjon enn å bli styrtrik. For ham er visjonen også viktigere enn hvem som sitter ved roret. Når tiden er inne kan andre smarte hoder overta, men den tiden er ikke nå.

Terje mener selv han har fortalt historien om hvorfor han startet ContinYou til det kjedsommelige. Kanskje er det fordi historien er viktig, men likevel skal vi ikke utbrodere den her. Kort fortalt fikk Terje hjertestans for en del år tilbake. Han var heldig og fikk hjelp raskt nok. Derfor ville han utvikle et produkt som kan hjelpe folk til å leve aktive liv selv om kroppen har ulike fysiske utfordringer. Det er dette ContinYou handler om – å fortsette livet.

– Vi ønsker at folk skal kunne fortsette å holde på med det de like best, og det er her klokka kommer inn. Klokka gir trygghet både for brukeren og pårørende. Jeg mener pårørende har en svært viktig rolle her.

Helseklokka fra ContinYou samler en rekke informasjon fra håndleddet, alt fra puls til GPS-signaler. Et varsel går direkte til ønsket mottaker dersom noe er galt. Det kan dreie seg om seg om eldre mennesker med demens, fare for fall eller et ønske om større trygghet rundt egen helse. I senere tid har andre grupper fatta interesse for produktet til ContinYou. Fabrikken Ringnes har kjøpt inn klokka til sine ansatte, og kommuniserer at de ser på det som en rimelig investering for de ansattes helse og trygghet. Flere liknende aktører er i dialog med ContinYou rundt innkjøp av klokke til sine ansatte.

Eldre og like viktig

Det handler om å leve livet lengre, og fortsette livet med verdighet. Selskapet som holder til i Sandnes i Rogaland har investert stort de siste året. På veien har de møtt ulike utfordringer, sist var det et lite virus med tilhørende pandemi som utfordra selskapets framgang. Men Terje og hans flokk gir seg ikke så lett. Med seg på laget har han tre av sønnene ansatt i bedriften, og de kan alle sammen stå på dag og natt om det trengs.

– Jeg vet at jeg ikke er god nok til å sette pris på innsatsen de legger ned, men jeg setter jo veldig pris på jobben de gjør.

Han har et bevisst forhold til egne egenskaper denne mannen. Da han var yngre kunne han jobbe omtrent hele døgnet for å nå sine mål, og det er her historien om den tålmodige kona passer inn. En dag ser han for seg mer tid til dreiing, snekring og sykkelturer. Men ikke ennå. Det handler om ContinYou en stund til, så etter hvert når tiden er inne kan andre overta roret.

– Jeg har stayerevne ja, men det har investorene mine også. Vi har dyktige investorer med oss, som har evnen til å se langt fram for å nå de målene vi har satt oss. Jeg er veldig stolt over å ha dem med på laget.

Terje blir engasjert når han deler sine meninger rundt det å bli eldre i dagens velferdssamfunn. Han ser en stor utfordring ved at pensjonister hos mange blir sett på som en utgiftspost. Det synes han er en merkelig måte å betrakte ressurser på.

– Jeg tror vi må snu litt på rollene, og hvordan vi ser på bildet av alderdommen. Gjennomsnittsalderen øker, og er en pris vi må betale for å ha besteforeldre til barna våre lengre. Jeg mener at når foreldrene tar vare på barna mens de er små, må man kunne forvente at rollene snus når foreldrene møter alderdommen.

Dette synspunktet ligger også til grunn i utformingen av helsekokka, som er laget slik at den kan varsle dirkete til pårørende.

Venner av klynga

Det står mellom linjene i denne teksten at Terje er opptatt av nettverk og samhold. Likevel er han ikke alltid like flink på å være oppsøkende og sosial selv. Det er derfor nettverksmøter og arrangementer i klyngeregi er viktig for ham. Selskapet hans har fått flere samarbeid med andre selskaper gjennom Norwegian Smart Care Cluster, samtidig har de også rekruttert flere av sine samarbeidspartnere til klyngefelleskapet.

Med dette nettverket i ryggen ser Terje og ContinYou framover mot nye mål. I 2021 skal selskapet etablere seg i Norden, og i løpet av 24 måneder også etablere seg i Europa.

– Det er mye arbeid som skal gjøres, og mye som skal på plass. Nå har vi musklene til å få til dette, og tida er veldig riktig. Pandemien har faktisk gitt oss en opptur, i form av at folk har begynt å tenke mer på familie.

ContinYou har rusta seg for vekst og utvikling. De har akkurat henta inn 13,5 millioner kroner fra eksisterende aksjonærer. Dette eventyret har akkurat begynt.

Tekst: Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Cluster

TIPS: SJEKK UT CONTINYOU PÅ YOUTUBE

"Våre eldre er ikke som andre eldre."

Arkiv