Denne klokken varsler deg før et hjerteinfarkt

Denne klokken varsler deg før et hjerteinfarkt

For to år siden fikk Terje Tobiassen et alvorlig hjerteinfarkt. Det trigget han til å utvikle Contact – en klokke som blant annet måler hjerteslag og oksygen i blodet, og som kan forutse hjertestans.

- For meg handler dette om å gjøre noe som er meningsfullt og som jeg brenner for. Og det gjør jeg i alle høyeste grad, sier Tobiassen.

Han er daglig leder i ContinYou som har utviklet klokken.

- Det vi jobber med er å komme i mål med en forutseende teknologi som kan predikere et fall, alternativt et hjerteinfarkt. Det trenger ikke gå så langt heller. Klokken kan varsle om en urytme slik at man kan gå til legen og undersøke skikkelig. Vi vil ikke gå inn i den medisinske verden, men vi vet hva vi må se etter av uregelmessigheter og måler på det, sier Tobiassen.

Selve klokken er spekket med teknologi.

- Dette var ikke mulig å gjøre i så liten fysisk størrelse for to år siden. Den måler hjerteslag og oksygen i blod, har GPS og egentlig en hel mobiltelefon, som kun brukes til å varsle. I tillegg registrerer den fall og varsler automatisk. Med en alarmknapp kan brukeren selv utløse en alarm ved behov for hjelp, forklarer Tobiassen.

Snart i produksjon
Nå står ContinYou foran en større produksjon av Contact og forventer å levere de første klokkene rundt 1. februar. Da er det privatpersoner og et par sykehjem som tar i bruk Contact.

Tobiassen forteller at de allerede har begynt å tenke på en versjon nummer to.

- Vi har for eksempel snakket om å legge til en funksjon som måler blodsukker. Mange har behov for å måle titt og ofte. Vi har ikke tatt noen avgjørelser enda, men sånne type ting har vi tenkt på, sier han.

- Må gjøre noe med ”eldretsunamien”
Tobiassen håper at klokken kan være et hjelpemiddel i den mye omtalte eldrebølgen vi står foran.

- Eldrebølgen, eller eldretsunamien som noen kaller den, må gjøres noe med. Jeg har hatt mange samtaler med politikere så vel som administrativt ansatte i flere kommuner som enstemmig uttaler at de vil slite for å dekke behovene fremover. De har ikke penger til å stå i mot den bølgen som kommer og da er vi nødt å tenke på å finansiere gjennom nyvinninger, sier han.

- Samtidig ønsker vi å gi en armstrekning til de som vil bo lenger hjemme. De skal føle at det er trygt. Det begynner med at man følger litt med, legger han til.

Å være med i NSCC
For Tobiassen har arbeidet med Contact og ContinYou hatt en bratt læringskurve. Medlemskapet i NSCC har kommet godt med.

- I klyngen ser vi konkurrenter, samarbeidspartnere, kunder og alt mulig. Det gjør at det er kjempeinteressant å være med. Vi får et bredt spekter av tilbakemeldinger og stor muligheter til å gå ut og få hjelp med ting hvis vi trenger det. Fellesmøtene er positive i så måte. Der får vi snakket med folk i pausen og diskutere hvordan ting går. Den biten er vel så interessant som foredragene, sier han.



Tekst og bilde er levert av Minredaksjon.no.

Arkiv