Atea inn i klyngen

Atea inn i klyngen

Atea er nytt medlem i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og fellesmøtet 20. oktober blir derfor slått sammen med Atea Community – Norges største IT-konferanse.

(Bildet: Linda Larsen, velferdsansvarlig Rogaland (til venstre) og Anette Hettervik, leder for Offentlig.)

Atea er spesialister i IT-infrastruktur og ønsker å bruke kompetansen sin til å forme et enda bedre Norge. Atea Velferd er et nasjonalt satsningsområde, der Atea fungerer som systemintegrator – tenke helhet, være i front og sette løsninger i system for kommunene.

- Målet med Atea Velferd er at Atea skal bli Norges ledende leverandør av Velferdsteknologi innen 2018, sier Marthe Dyrud.

Hun er nasjonalt ansvarlig for velferd i Atea. Atea har et nasjonalt velferdsteam og regionale ressurser som jobber med velferd.


Tenker helhetlig
Innen velferdsteknologi skal Atea være en rådgiver og samarbeidspartner og bistår med å tenke helhetlig .

- Vi setter verdi i fokus og teknologi er et middel for å nå målet og dekke de utfordringene vi står overfor fremover, sier Dyrud.

- Vår oppgave er å være til stede som IT-infrastrukturspesialist, være oppdatert på muligheter og løsninger og være en god rådgiver og samarbeidspartner for kommunen når temaet er til diskusjon. Atea kan sammen med samarbeidspartnere levere det meste innen fagfeltet, og ettersom vi har godkjenning fra blant annet Norsk Helsenett kan vi også håndtere sensitive data dersom behovet oppstår, sier hun.


Inn i klyngen
Atea ble nylig medlem i NSCC.

- Det er viktig for Atea å være representert på ulike arenaer. Det å bidra til samskapning mellom det offentlige, leverandører og akademia blir viktig fremover. Slik at vi sammen kan hjelpe kommunene de utfordringene de står ovenfor fremover. Vi er en region i stor omstilling og Atea ønsker at vi sammen kan sette oss på kartet som en velferdshovedstad og en region å se til, sier Dyrud.


Atea Community
Atea Community er Norges største IT-konferanse. I år arrangeres Atea Community i de åtte største byene i Norge. Hver by har flere parallelle foredrag innenfor flere fagfelt – også innen velferdsteknologi. Se nærmere på programmet her.

- Under Atea Community har vi et eget velferdsspor med fire interessante foredrag både fra våre partnere, men også fra kommuner som har kjent det på «kroppen» hvordan anskaffe og implementere velferdsteknologi. Det er også egen velferdsstand, der vil det være mulighet til å se alt fra pasientvarslingsanlegg, automatisk medisindispenser, digital trygghetsalarm, lysstyring, videotilsyn og mye mer, forteller Dyrud.

NSCC slår fellesmøte i klyngen sammen med Atea Community og har gleden av å invitere dere med på et større event med mange gode foredragsholdere og parallellforedrag. Lokasjon for dette er Stavanger forum.

ATEA Community-arrangementet er kostnadsfritt for påmeldte til NSCC sitt arrangement.

Meld deg på her!Denne saken er levert av Minredaksjon.no.

Arkiv