"Vi må endre måten vi tenker på eldre. De er en ressurs, og ordet pensjonist skal ikke være synonymt med et tilbaketrukket liv i godstolen."
- Tone Bye, prosjektleder i Pensjonistforbundet
Vis fakta


Tone Bye er prosjektleder i Pensjonistforbundet. Hun er også medlem av styringsgruppa til Norwegian Smart Care Cluster. Pensjonistforbundet er samarbeidspartner med klynga - en av flere brukerorganisasjoner som bidrar med viktige perspektiv til klyngens arbeid.

Samarbeidet mellom Pensjonistforbundet og Norwegian Smart Care Cluster har blant annet ført til en populær webinarserie om velferdsteknologi. Se opptak av webinarene HER.

Prosjektet Tone leder i Pensjonistforbundet heter: «Morgendagens aktivitetssenter – ditt kurs og kompetansesenter». Les mer om prosjektet HER.

Kraftverket

Tone Bye har fått et helt annet perspektiv på alderdom og pensjonisttilværelsen gjennom engasjementet i Pensjonistforbundet. Hun vil endre synet vårt på eldre mennesker. Med dette målet som ledestjerne jobber hun beinhardt – for det skal hun nå!

Denne dama setter seg høye mål, og kan la seg engasjere av hva som helst. Hun er fullt klar over at denne egenskapen kan være irriterende for kollegaene, og at hun noen ganger bør dempe seg litt.

– Jeg har en stor drivkraft. Det er jo slik at vi mennesker har noen ressurser som også kan bli våre bakdeler. Jeg har mange ideer og tanker. Det hender noen må dra meg litt ned, men veldig mange av ideene mine blir også satt ut i livet, sier Tone.

Vi kjenner henne som ivrig prosjektleder i Pensjonistforbundet, og ferskt medlem av styringsgruppa i Norwegian Smart Care Cluster.

– Teknologi er løsningen

Da hun tok fatt på prosjektet, også omtalt som babyen hennes, var mannens første reaksjon en god latter. Han er nemlig dataingeniør, og har til tider vært fortvilt over konas manglende tekniske kunnskap. Med en master i sosialt arbeid og videreutdanning innen samfunnsplanlegging med seg i ryggsekken satte hun i gang. Gjennom prosjektet «Morgendagens aktivitetssenter – ditt kurs og kompetansesenter» var et av målene å nå ut til 100.000 eldre i løpet av tre år.

– Vi må tenke forebygging, rehabilitering og bruk av velferdsteknologi blandet med frivillighet. Slik at vi kan oppnå at eldre får bo hjemme som ressurssterke mennesker for samfunnet. Dette er så interessant, og så viktig, sier Tone.

Hun snakker så fort at skribenten virkelig må jobbe for å henge med i timen. Via Teams møtes vi hjemme hos hverandre. Som de fleste andre begynner også Tone å kjenne på smittevernets kvelende tak om livet. Hun henter inspirasjon og drivkraft fra møter med kollega og samarbeidspartnere, og det blir ikke helt det samme gjennom digitale flater. Likevel, engasjementet formelig lyser ut av øynene hennes når hun snakker som en foss om temaet hun brenner for.

– Det er avgjørende at vi lykkes innen dette feltet. Derfor er engasjementet mitt så stort. Jeg vil at eldre skal få kunnskap om hvilke muligheter som finnes, og at kommunene tar i bruk løsningene som ligger i teknologiske løsninger for rehabilitering, behandling og egenmestring.

Hun, som ikke var spesielt teknisk begavet, har lært seg et helt nytt fagfelt. Tone mener at når hun kan gjøre det, kan alle. Nå blir Pensjonistforbundet ansett som en aktør med god kontroll på hva som rører seg innen velferdsteknologiske løsninger. En viktig brikke i Tones puslespill er Norwegian Smart Care Cluster.

– Vi kan oppnå noe stort sammen

I 2020 tegnet Pensjonistforbundet og Norwegian Smart Care Cluster en samarbeidsavtale som viste seg å være svært fruktbar for begge parter. Samarbeidet har blant annet ført til en populær webinarserie om velferdsteknologi med nærmere 3.000 deltakere. Pensjonistforbundet er en av flere brukerorganisasjoner som bidrar med viktige perspektiv til klyngens arbeid.

– Det var viktig for prosjektet til Pensjonistforbundet å finne sammen med Norwegian Smart Care Cluster. Jeg opplever at vi har samme holdning, der brukerens stemme løftes fram. Jeg lar meg stadig imponere over medlemsbedriftene sine perspektiver på brukerinvolvering og samfunnsansvar.

Tone gestikulerer med raske håndbevegelser mens hun forteller om holdninger og kunnskap. Her ligger nøkkelen til suksess etter hennes mening.

– Gjennom samarbeidet vårt kan vi få til noe stort sammen! Den samskapingen vi kan få til mellom brukerorganisasjon, klynge og brukerstemmer er unik – sammen kan vi bli dynamitt.

For samskaping er et annet viktig nøkkelord når Tone skal nå sine høye mål. Hun mener det er avgjørende for snuoperasjonen Pensjonistforbundet arbeider for.

– Vi må endre måten vi tenker på eldre på. De er en ressurs, og ordet pensjonist skal ikke være synonymt med et tilbaketrukket liv i godstolen.

Det store overordnede målet er at holdningen hos folk flest skal endres. At mannen på gata skal se på pensjonister som en kilde til kunnskap, erfaring, hjelp og en viktig ressurs i samfunnet. Ikke en gammel person som har utspilt sin rolle, men en person som har mye å bidra med. Både klyngen og Pensjonistforbundet jobber tett sammen med pensjonister som bidrar med sin kunnskap i ulike forskningsprosjekter og tester av nye produkter.

– Dersom teknologien skal bli tatt i bruk er det viktig at brukerstemmen blir hørt. Det er dette som er samskaping.

Ser verden med nye briller

Mye har skjedd siden Tone begynte å arbeide for Pensjonistforbundet. Ikke bare har forbundet styrka sin kompetanse innen velferdsteknologi. Prosjektlederen har endra syn på alderdommen, og hvordan hun skal leve sitt liv hele livet. Pensjonisten hun møter er ikke en gammel person, men en person med et gammelt fjes på. For å få med hele Norge på denne reisen er hun avhengig av forståelse og engasjement fra flere. Prosjektet der Tone er prosjektleder får støtte fra Helsedirektoratet på veien mot disse høye målene.

– Når jeg er ferdig med prosjektet skal hele Norge ha endra holdning til eldre. Forståelsen fant vi et helt annet sted enn vi trodde. Vi fant det i møte med teknologer og unge gründere. Disse menneskene har sjokkert meg. For en samfunnsånd og drivkraft til utvikling av produkter som gjør hverdagen enklere for eldre.

Hun har fortsatt mange år igjen av arbeidslivet, og arbeide vil hun gjøre så lenge som overhodet mulig. Likevel har hun lært en del ting på reisen med Pensjonistforbundet.

– Vi planlegger alderdommen for at vi skal ha fri, reise og spille golf. Ikke for at vi kan bli skrøpeligere og få utfordringer med helsa. Jeg tror det er viktig å planlegge for at dette kan skje, slik at vi for eksempel bor et sted der vi ikke blir hindra av vårt eget hus.

Tone har lært at hvordan alderdommen hennes skal bli er et valg hun lagt på vei kan ta selv. Valget handler om å se mulighetene, planlegging med gode løsninger, leve aktivt og viktigst av alt: ta vare på vennskap og sosiale arenaer.

– Jeg har aldri lært så mye om meg selv og livet som nå. Når jeg en gang blir pensjonist skal jeg engasjere meg. Det handler om å være positiv.

Det er viktig for Tone å holde fast ved alt som er positivt. Hun vet at det er umulig å vite hvordan du vil reagere når livet serverer deg dine største utfordringer.

– Jeg har erfart at jeg har krefter jeg ikke visste fantes, men det viktigste er hvordan man velger å møte utfordringene.

Tone skal iallfall møte alderdommen forberedt, men først har hun et par ting som er viktigere å bruke kreftene på. Som å endre holdningene til den norske befolkingen, arbeide for at velferdsteknologi blir tatt i bruk og ikke minst jobbe for et privatmarked for velferdsteknologiske løsninger.

HOVEDBILDE - ENGASJEMENT: Tone Bye, prosjektleder i Pensjonistforbundet, sammen med ambassadør for velferdsteknologi Jan S. Torgersen. Denne duoen er over gjennomsnittet opptatt av teknologi som gjør livet enklere. (Alle foto: Privat)

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig NSCC

Arkiv