"2020 var året der vi så langt har hatt flest medlemmer, høyest aktivitet og flest følgere i alle våre kanaler. Statistikken viser også at medlemmene våre jobber knallhardt og godt."

Noen tanker på veien inn i 2021

Det føles kanskje lenge siden vi la 2020 bak oss, og resultatene taler for seg selv. Utfordringene har stått i kø, men aktiviteten har vært skyhøy. Vi er i full sving med 2021, og ser fram til alt vi skal få til sammen i året som kommer.

Året som gikk skrev seg inn i Norwegian Smart Care Cluster som et innholdsrikt år. Det var året der vi så langt har hatt flest medlemmer, høyest aktivitet og flest følgere i alle våre kanaler. Statistikken viser også at medlemmene våre jobber knallhardt og godt. Når medlemmene henter inn over 430 millioner fra sine virkemidler og programmer. Da lar vi oss virkelig imponere, og dette bekrefter det vi allerede visste. Medlemsmassen vår representerer kvalifiserte og modne virksomheter med gode løsninger. Dette skal klyngen holde fast ved på veien mot målene vi sammen skal oppnå i 2021.

Nasjonal klynge med ivrige avdelinger

Som et friskt pust har Tone Skår tatt Vestlandet med storm, som leder for klyngens avdeling i Vestland. Hennes bakgrunn fra kliniske studier er gull verdt for hele klyngen. Denne dama brenner for at brukeren skal komme mer i fokus for enhver tjeneste som utvikles. Dette engasjementet gjenspeiles i et knippe spennende brukerorganisasjoner som samarbeidspartnere av Norwegian Smart Care Cluster.

I Agder representerer Tor Åge Fjukstad erfaring, viktige nettverk og et skarpt blikk for trender i helsebransjen. Han leder avdelingskontoret i Agder, og jobber målrettet for å forankre klyngen i denne regionen. Fjukstad er utdannet sykepleier med videreutdanning innen økonomi og ledelse. Denne mannen har omfattende erfaring innen ledelse som sykehusdirektør i 4 år, ansvarlig for helsesatsingen i Allianse/Telenor Allianse – og leder i egne selskaper.

Klyngens perspektiv er alltid nasjonalt, og vi er stolte over at vi har medlemmer fra hele vårt langstrakte land. Samtidig drar vi nytte av lokale forankringer i våre avdelingskontorer. Med hovedkontor i Stavanger har vi naturlig nok en sterk forankring her, og drar nytte av viktige samarbeid med aktører fra alle deler av helsesektoren.

Samarbeid for felles mål

Når vi tenker på 2020 er ordet samarbeid et viktig stikkord. Gjennom samarbeid med brukerorganisasjoner, bedrifter, kommuner, helseforetak, akademia og brukere har vi fått til mye. Webinarserien vi har arrangert sammen med Pensjonistforbundet er bare et av eksemplene vi er stolte av. Vi stiller oss bak prosjektleder i Pensjonistforbundet Tone Bye når hun sier:

– Gjennom samarbeidet vårt kan vi få til noe stort sammen! Den samskapingen vi kan få til mellom brukerorganisasjon, klynge og brukerstemmer er unik – sammen kan vi bli dynamitt.

Samarbeidet med Pensjonistforbundet fortsetter i 2021, allerede med webinar 28. januar under tittelen :"Tidlig ansvar for egen alderdom - hva betyr det for deg?"

Pilot Helse er et annet viktig stikkord når vi ser framover i 2021 i samarbeidets tegn. Denne nye satsingen fra Forskningsrådet skal føre virksomheter i offentlig sektor og bedrifter sammen for å etablere koordinerte innovasjonsløp. 14. januar arrangerte Norwegian Smart Care Cluster et webinar der vi informerte om hvilke muligheter denne ordningen representerer, og la til rette for koblinger mellom deltakerne i form av dialog i grupperom. Alle deltakere sendte også inn informasjon til klyngen som vil bli brukt for å koble mulige samarbeidspartnere. Vil du se webinaret i opptak? SE HER.

I 2021 fortsetter vi også godt samarbeid med søsterklyngen vår Norway Health Tech. Klyngene vil i større grad koordinere aktiviteter, og vi er glade for at vi sammen har fått på plass en felles EU-rådgiver. Du får mer informasjon og detaljer om dette samarbeidet i våre kanaler etter hvert som det tar form.

Medlemmene ved roret

Ved utgangen av 2020 ble medlemmene våre bedt om å svare på en brukerundersøkelse. Svarprosenten var god, og vi er veldig glade for at så mange tok seg tid til dette. Her har vi fått nyttige tilbakemeldinger både i form av ros og konstruktiv kritikk. Målet vårt er alltid å forbedre oss, og gjennom innsiktsmaterialet fra denne undersøkelsen har vi et supert grunnlag til å gjøre nettopp det. Vi ser at personlig oppfølging og avklaringa av behov og forventninger er avgjørende for å fremme felles mål. Når vi styrer klyngeskuta innover i 2021 er det med brukerundersøkelsen som kart. Det vil si at det er medlemmene som står ved roret vårt.

Den som lener seg fram

Erfaringene våre viser at de medlemmene som lener seg fram og deltar aktivt får mest ut av medlemskapet sitt. Det er meningsfullt når vi kan være til hjelp på veien. Her kan du få ett gjensyn med ett av eksemplene på at sammen står vi sterkere: U-GO fikk distribusjonspartner gjennom klyngen

I full fart inn i 2021 gleder vi oss mest av alt til disse viktige møtene med hver enkelt av dere. Det er slik vi bygger opp under bedriftene og organisasjonene som former den norske helseindustrien. Når vi alle drar i samme retning skaper vi pasientens helsetjeneste. Et stort, viktig og oppnåelig mål.

Tekst: Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig NSCC og Arild Kristensen, daglig leder NSCC.

Arkiv